Εξαγορά του 51% της εταιρίας DIGITAL4U εξειδικευμένου παρόχου λύσεων & υπηρεσιών στους τομείς του e-Commerce & του Digital Marketing

Η EPSILON NET ανακοινώνει την απόκτηση (πλειοψηφικού) ποσοστού 51% στην εταιρία με την επωνυμία «DIGITAL4U ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» και το  διακριτικό τίτλο «DIGITAL4U», η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του e-Commerce & Digital marketing (www.digital4u.gr). Η DIGITAL4U, ιδρύθηκε το 2013, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής Διαδικτυακής Επικοινωνίας για κάθε […]