Πολιτική Ποιότητας

Η Epsilon SingularLogic, μέλος του Ομίλου EPSILON NET, προσφέρει κορυφαία συστήματα πληροφορικής σε συνδυασμό με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης σύνθετων έργων πληροφορικής. Στόχος της εταιρίας είναι να δημιουργεί προστιθέμενη αξία στους πελάτες της αξιοποιώντας state of the art τεχνολογίες, ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρησιακού λογισμικού.

Σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Epsilon SingularLogic αποτελούν:

  • Η άριστη τεχνογνωσία σε θέματα πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού
  • Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με την πλήρη κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών με ολοκληρωμένες λύσεις (άριστη σχέση ποιότητας – τιμής)
  • Η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Η άριστη σχέση και συνεργασία με τους προμηθευτές για υψηλά πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών

 

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής και τη δημιουργία ανάλογης κουλτούρας είναι το στελεχιακό δυναμικό της Epsilon SingularLogic. με εμπειρία, εξειδίκευση, συνέπεια, εργατικότητα, τεχνογνωσία και ικανότητα χειρισμού πληροφοριακών, τεχνικών θεμάτων και του ανθρώπινου παράγοντα, με προσοχή και αποτελεσματικότητα.

Βασικά στοιχεία της λειτουργίας της Epsilon SingularLogic αποτελούν:

  • Η άριστη εσωτερική οργάνωση της εταιρίας με αυξημένη αποτελεσματικότητα και απόδοση
  • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον χώρο της πληροφορικής για την αναζήτηση νέων τεχνολογικά προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές από αξιόπιστους προμηθευτές, με στόχο την μεταφορά αυτών των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων προς τους πελάτες
  • Η δέσμευση για ακριβή διάγνωση και κάλυψη των αναγκών των πελατών
  • Η δέσμευση της διοίκησης για την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2015
  • Η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών

 

Για τους παραπάνω λόγους η εταιρία συντάσσει κάθε χρόνο σχέδιο δράσης, προσδιορίζοντας τους στόχους και τις στρατηγικές επίτευξης αυτών για τα επόμενα έτη.

Η Epsilon SingularLogic για την υλοποίηση των επιχειρηματικών της στόχων εντός των πλαισίων της πολιτικής της επέλεξε ως σύστημα οργάνωσης, λειτουργίας και τεκμηρίωσης το πρότυπο ISO 9001:2015, έχοντας ως σταθερή επιδίωξη την συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα.

 

Για την Epsilon SingularLogic AE