Απόσχιση & Εισφορά Κλάδου Retail & Fuel της SINGULARLOGIC A.E