Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία

Εργατική Νομοθεσία και Μισθοδοσία

Το πλέον ολοκληρωμένο Εργατικό βιβλίο είναι γεγονός! Από τον Βασίλη Πρασσά