Δείτε ακόλουθα τα συμβατά POS ανά είδος λογισμικού.

 Η λίστα που ακολουθεί εμπλουτίζεται συνεχώς.

PYLON ERP 

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 24.01.13 και μεταγενέστερη

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

VIVA

CS50C  |  CS30PRO

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

PYLON ERP

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 24.01.13 και μεταγενέστερη

ICS

AlgoBox III

ΕΛΜΗ

Proline SIGNUP

PYLON FARMAKON 

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 24.01.13 και μεταγενέστερη

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

VIVA

CS50C  |  CS30PRO

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

PYLON HOTEL

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 24.01.13 και μεταγενέστερη

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

VIVA

CS50C  |  CS30PRO

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

PYLON SFA 

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 24.01.13 και μεταγενέστερη

MELLON

App-2-App

VIVA

App-2-App

EDPS

App-2-App

SMART WEB

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 24.01.07 και μεταγενέστερη

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

VIVA

CS50C  |  CS30PRO

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

SMART Mobile

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 24.01.07 και μεταγενέστερη

VIVA

App-2-App

EDPS

App-2-App

GALAXY Commercial

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 21.43c και μεταγενέστερη 

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

GALAXY Entreprise Suite

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 21.43c και μεταγενέστερη 

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

GALAXY Entreprise Suite Plus

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 21.43c και μεταγενέστερη 

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

GALAXY Mobile SFA XVAN

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 1260 και μεταγενέστερη  

MELLON

App-2-App

VIVA

App-2-App

GALAXY Pharma

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 21.43c και μεταγενέστερη 

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

GALAXY Public Accounting 

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 21.43c και μεταγενέστερη 

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

GALAXY Retail

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 6.1.0 και μεταγενέστερη  

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

VIVA

CS50C  |  CS30PRO

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

GALAXY Start Up

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 21.43c και μεταγενέστερη 

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

Microsoft Business Central Cloud 

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 24.1 και μεταγενέστερη

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

VIVA

CS50C  |  CS30PRO

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

Fuel App

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση  1.0.8 και μεταγενέστερη 

Fuel App

MELLON

App-2-App

VIVA

App-2-App

RetailStudio 

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση  1.0.8 και μεταγενέστερη 

MELLON

App-2-App

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

RetailStudio

συμβατά POS σύμφωνα Α.1098/2022

Από την έκδοση  24.01.011 και μεταγενέστερη 

ICS

AlgoBox III

SEN Singular Enterprise

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 9.90.8 και μεταγενέστερη  

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

SHOPGUARD

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 24.01.13 και μεταγενέστερη

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

VIVA

CS50C  |  CS30PRO

CARDLINK

A920  |  A910 |  A920pro |  A50 |  A80 |  A77 |  E600 Mini |  E700 Mini |  ICT220 |  VX520

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

SRS2

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 4.0.2 και μεταγενέστερη 

SRS2

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

EDPS

YOMANI  |   YOXIMO

OMEGA Business ERP

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 9.13 και μεταγενέστερη

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000

OMEGA Solution ERP 

συμβατά POS σύμφωνα Α.1155/2023

Από την έκδοση 9.13 και μεταγενέστερη

MELLON

ICT220  |  ICT250  |  IWL220 |  IWL250  |  Desk 3200 |  Desk 3500  |  Desk 2600 |   Move 2500 |  Move 2600 |  DX8000 |  DX4000