Έργα

ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ

Ένας από τους κορυφαίους ομίλους στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού.

Η Εταιρία

Ο Προμηθευτικός Όμιλος Ηλεκτρολογικού Υλικού «ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ», ιδρύθηκε το 2005, από εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου, με στόχο την επίτευξη παρουσίας σε όλη την Ελλάδα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Σήμερα ο Όμιλος «ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ» συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού, διαθέτοντας ένα Κέντρο Διανομής στη Θεσσαλονίκη και 20 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.

Η ΠΡΟΜΗΛ παρέχει στα Μέλη και τους Συνεργάτες της τη σιγουριά, τη μηχανοργάνωση, την ψηφιακή εξέλιξη και την πεποίθηση ότι αποτελούν μέρος μιας συνεκτικής ομάδας που εργάζεται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, αντιμετωπίζοντας κοινές προκλήσεις.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Πρωταρχικός στόχος του Ομίλου ΠΡΟΜΗΛ ήταν η ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του δικτύου των μελών του και η επίτευξη μεγαλύτερων επιχειρηματικών συμφωνιών. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο κινείται ο όμιλος, απαιτούσε την άμεση βελτιστοποίηση των διαδικασιών του. Η διαδρομή από την παραγγελία εμπορευμάτων ενός μέλους στον όμιλο μέχρι τη λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή, όφειλε να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η συλλογή των οικονομικών μεγεθών για την απαίτηση των προνομίων από τους προμηθευτές, έπρεπε να γίνεται σε απόλυτα χρονικά περιθώρια, ώστε να μεγιστοποιείται το χρηματοοικονομικό όφελος. Ο Όμιλος και τα μέλη έπρεπε να αποκτήσουν κοινές πρακτικές, ενιαίο μοντέλο λειτουργίας και νοοτροπία ομίλου.

Η Λύση

Ο Όμιλος ΠΡΟΜΗΛ, αποφάσισε να επενδύσει στο πληροφοριακό σύστημα Galaxy Enterprise ERP της Epsilon SingularLogic, γιατί διαθέτει τις κατάλληλες λειτουργικότητες που μπορούν αφενός να δημιουργήσουν την επικοινωνιακή υποδομή μεταξύ του ομίλου και των μελών του και αφετέρου ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες του εμπορικού πλαισίου που αφορά τον ηλεκτρολογικό κλάδο.

Η λύση καλύπτει:

 • Δημιουργία κοινού επιχειρηματικού μοντέλου μέσω έτοιμης μηχανογραφικής και επιχειρηματικής υποδομής για νέα μέλη
 • Δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων, που θα συντηρείται τόσο από την ΠΡΟΜΗΛ όσο και από τα μέλη
 • Ηλεκτρονική ανταλλαγή των κοινών δεδομένων μεταξύ μελών και ομίλου χωρίς να διαταράσσεται η ατομικότητα της κάθε επιχείρησης
 • Υποστήριξη διαδικασιών τριγωνικών συναλλαγών με αυτοματοποιημένη διαδικασία (προμηθευτής – όμιλος – μέλος)
 • Οριοθέτηση των κανόνων λειτουργίας της αποθήκης με σκοπό την μείωση της αποθεματοποίησης
 • Αποτύπωση και έλεγχος όλων των διαφορετικών συμφωνιών με τους προμηθευτές του Ομίλου
 • Ένταξη διαδικασιών μετακύλισης των προνομίων από τους προμηθευτές στα μέλη
 • Αυτοματοποίηση της επικοινωνίας με τους προμηθευτές σε επίπεδο τιμοκαταλόγων και παραστατικών

Τα Οφέλη

Η υιοθέτηση του Galaxy, καθώς και η ενσωμάτωση βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών, εξασφάλισε σημαντικά οφέλη:

 • Ο προμηθευτικός συνεταιρισμός απέκτησε προφίλ «Ομίλου»
 • On-line επικοινωνία του συστήματος της ΠΡΟΜΗΛ με τα συστήματα των μελών
 • Μείωση των άσκοπων επικοινωνιών για τη συνεννόηση μεταξύ των εταιριών
 • Ελαχιστοποίηση των καταχωρήσεων τόσο στην ΠΡΟΜΗΛ όσο και στα Μέλη
 • Μείωση του χρόνου έκδοσης πιστωτικών από 2-3 ημέρες σε 4 ώρες
 • 100% εξάλειψη των διαχειριστικών λαθών.
 • Απόλυτος και άμεσος έλεγχος των εμπορικών συμφωνιών με τους προμηθευτές σε επίπεδο τιμών, εκπτώσεων και όρων πληρωμής
 • 50% μείωση του χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών των μελών προς τους προμηθευτές
 • Αποτύπωση της εμπορικής πολιτικής σε επίπεδο παραγγελίας. Το μέλος γνωρίζει από το στάδιο της παραγγελίας στο προμηθευτή την εμπορική συμφωνία και αποφασίζει να την τροποιήσει ή όχι, προς όφελος του
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση των τελικών καταναλωτών εξαιτίας της επάρκειας αποθέματος στις αποθήκες των μελών και της άμεσης εφαρμογής των promos των προμηθευτών
 • Έγκαιρη και ορθότερη λήψη αποφάσεων, με τη χρήση των οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο μήνα ως εργαλείου που αντικατέστησε την απολογιστική κατάσταση στο τέλος της χρονιάς
 • 27% μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης στις αποθήκες
 • 67% μείωση του όγκου ανταλλαγής παραστατικών
 • 40% μείωση του διαχειριστικού κόστους της οικονομικής διεύθυνσης

Δήλωση αντιπροσώπου

«Πάντα πιστεύαμε ότι η τεχνολογία είναι όχημα για την ανάπτυξη. Το πιστεύαμε και το πετυχαίνουμε και είμαστε περήφανοι για αυτό. Αντιπροσωπεύουμε τους μεγαλύτερους οίκους ηλεκτρολογικού υλικού και οφείλουμε να είμαστε ανάλογα ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί. Η οργάνωση και οι δομές στις οποίες μας οδήγησε το σύστημα Galaxy με την ουσιαστική και την αξιόπιστη πληροφορία που μας δίνει συνεχώς, συνέβαλλαν στο να διαπιστώσουμε τις αδυναμίες μας και μας βοήθησαν να υιοθετήσουμε κοινές πρακτικές, να κάνουμε καλύτερες συμφωνίες και το βασικότερο να βελτιώσουμε την εικόνα μας στους πελάτες και συνεργάτες μας.»

Αβραμίδης Γιώργος, Γενικός Διευθυντής ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν