Έργα

The Bakers

Mια αλυσίδα καταστημάτων με ξεχωριστή προσέγγιση και αισθητική στον κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής

Η Εταιρία

Οι «The Bakers» και οι «The Bakers in the hood» είναι μια αλυσίδα καταστημάτων με ξεχωριστή προσέγγιση και αισθητική. Προϊόντα καινοτόμα, με ιδιαίτερες συσκευασίες, σύγχρονα εξελιγμένα μηχανήματα στην παραγωγή και την εξυπηρέτηση, αλλά και με προσήλωση στο δόγμα: γεύσεις νοσταλγικές με ένα «click» νεωτερισμού στηριγμένες σε φυσικές μεθόδους παραγωγής. Η ιδέα των The Bakers γεννήθηκε το 2007 και το πρώτο κατάστημα άνοιξε στην Καλλιθέα. Σήμερα λειτουργούν 7 καταστήματα The Bakers και 3 The Bakers in the hood,με συνεχόμενη ανάπτυξη.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η ταχύτητα με την οποία η εταιρία αναπτύσσεται δημιούργησε την ανάγκη για αυτοματοποιημένη διαχείριση της εφοδιαστική αλυσίδας των καταστημάτων της και των καταστημάτων της θυγατρικής της, με ταυτόχρονη ενημέρωση των παραγωγικών μονάδων για πρώτες ύλες και προϊόντα.  Η εταιρία διαχειρίζεται τρείς κεντρικούς χώρους παραγωγής και 10 επιμέρους χώρους σε κάθε ένα  κατάστημα της αλυσίδας The Bakers. Πέρα από τους χώρους παραγωγής έχει αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και κεντρική αποθήκη συνεργασία με εταιρία Logistics.

Η Λύση

Η ΚΩΤΣΗΣ Α.Α.Κ. ΑΕ – THE BAKERS, θέλοντας να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της και να κάνει το επόμενο ψηφιακό της βήμα, επέλεξε ως στρατηγικούς συνεργάτες την Epsilon SingularLogic με τη λύση Galaxy και την Netcom Integrator, εξουσιοδοτημένο Solution Partner της Epsilon SingularLogic που υλοποίησε το έργο.

Συγκεκριμένα υιοθέτησε το Galaxy Enterprise ERP για την Οικονομική της Διαχείριση, τη Διαχείριση Αγορών και Αποθηκών, τη Διαχείριση Παραγωγής και αξιοποίησε τις δυνατότητες Enterprise Moblity του Galaxy Web Act, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης, μέσω web, καταχώρησης των εσωτερικών παραγγελιών και αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στον ψηφιακό της εκσυγχρονισμό, δίνοντας της την ευελιξία να ανταποκρίνεται με ταχύτητα στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες του αγοραστικού της κοινού, να ενισχύσει τις πωλήσεις της και ταυτόχρονα να μειώσει το λειτουργικό της κόστος.

Η λύση καλύπτει και integration με συστήματα, όπως:

 • Retail System
 • Λύση Analytics που τροφοδοτεί το Galaxy με metrics και τάσεις κατανάλωσης, επιτυγχάνοντας optimization πρόβλεψης διάθεσης προϊόντων. Για παράδειγμα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, κάποια είδη δεν πρέπει να παραχθούν ενώ άλλα να παραχθούν σε συγκεκριμένες ποσότητες
 • Ενημέρωση του συστήματος της εταιρίας Logistics

Τα Οφέλη

Η υιοθέτηση του Galaxy εξασφάλισε στην ΚΩΤΣΗΣ Α.Α.Κ. ΑΕ – THE BAKERS σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη:

 • 70% Μειώση του χρόνου εξυπηρέτησης των παραγγελίων
 • Βελτιστοποιήση της παραγωγικής διαδικασίας ως προς:
  • την ταχυτήτα
  • τη διαμόρφωση του συνταγολογίου παραγωγής
  •  την αναπλήρωση των αποθεμάτων
  • τη λεπτομερή παρακολούθηση όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας
  • τον ακριβή προσδιορισμό του πραγματικού κόστους για κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας
 • 20% Μειώση του κόστους, λόγω λιγότερων καταστροφών προϊόντων και χαμένων πωλήσεων
 • Real Time ενημέρωση προς τη διοίκηση, τους υπεύθυνους καταστημάτων, αποθηκών και παραγωγής, έτσι ώστε να παίρνουν άμεσα τις σωστές αποφάσεις
 • Η λύση έχει υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η επέκταση με νέα καταστήματα και η ενσωμάτωση αυτών στο πληροφοριακό σύστημα να γίνεται σε ελάχιστο χρόνο

Δήλωση αντιπροσώπου

“Η ποιότητα των προϊόντων μας και οι ικανοποιημένοι καταναλωτές είναι για μας ο απόλυτος στόχος. Ένας από τους τρόπους επίτευξης του στόχου μας ήταν η ένταξή μας στην ψηφιακή πραγματικότητα. Η επιλογή στρατηγικών συνεργατών, όπως η SingularLogic και η Netcom Integrator, αποδείχθηκε σωστή. Η κάλυψη των αρχικών αναγκών μας πραγματοποιήθηκε στο έπακρο. Το όραμά μας για μια end to end λύση, υλοποιήθηκε.”

Κώστας Κώτσης, Ιδιοκτήτης ΚΩΤΣΗΣ Α.Α.Κ. ΑΕ – THE BAKERS

Play Video

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν