Έργα

Colora ΑΕ

Επιχείρηση επεξεργασίας υφασμάτων από το 1926

Η Εταιρία

Η Colora ΑΕ ιδρύθηκε το 1926 ως επιχείρηση βαφής ρούχων και εξελίχθηκε αργότερα σε επιχείρηση βαφής υφασμάτων. Σήμερα, απασχολεί 120 εργαζομένους παράγοντας περί τους 20 τόνους υφάσματος ημερησίως, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες βαφής, λεύκανσης, τυπώματος και φινιρίσματος σε δεκάδες επιχειρήσεις κατασκευής ενδυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων είναι όλες οι μεγάλες αλυσίδες ένδυσης και μόδας στην Ευρώπη, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές τόσο τεχνικές όσο και περιβαλλοντικές. Η Colora είναι πιστοποιημένη με τα γνωστότερα πιστοποιητικά που αφορούν την ένδυση, όπως ECOTEX 100, GOTS, OCS, PureWear, Supreme Green Cotton κ.α.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της εξειδικευμένης παραγωγικής διαδικασίας σε συνδυασμό με την ανάγκη βελτιστοποίησης όλων των διαδικασιών της εταιρίας, οδήγησαν την Colora στην αναζήτηση ενός νέου μηχανογραφικού συστήματος το οποίο θα καλύπτει “end to end” τις καθημερινές λειτουργίες των διευθύνσεών της, παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων από τη διοίκηση.

Η Λύση

Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση του νέου μηχανογραφικού συστήματος, εκτός από την φιλικότητα στον χρήστη, την άμεση προσαρμογή του στις διαδικασίες της εταιρείας και το υψηλό VfM (Value for Money) της επένδυσης, είχε η δυνατότητα ανάπτυξής του μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες, για την έγκαιρη κάλυψη των μελλοντικών αναγκών σύμφωνα με το πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου.

Το PYLON ERP επιλέχθηκε ύστερα από εκτενή αξιολόγηση μεταξύ ελληνικών και ξένων λύσεων μηχανογράφησης, διότι προσέφερε πλήρες bussiness functionality σε όλους τους τομείς που απαιτεί ο βιομηχανικός & εμπορικός κλάδος, μέσα από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν την «κατασκευή» του, εξασφαλίζοντας στον Colora την μη χανογραφική υποδομή για την εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξής της για τα επόμενα χρόνια.

Η υλοποίηση, ξεκίνησε από τα τέλη Απριλίου 2019 και με κοινή προσπάθεια από τα στελέχη του Ομίλου Epsilon Net, αλλά και της Colora, η μετάβαση επιτεύχθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 01/01/2020.

Κυριότερα, Best in Class σημεία, παραμετροποίησης και υλοποίησης, θεωρήθηκαν οι λειτουργικότητες της παραλαβής και αποθήκευσης των υλικών τρίτων, της παραγωγής, οι συνδέσεις με τις μηχανές της παραγωγής και ζύγισης, η λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση, όπως και η διάθεση της πληροφορίας σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, άμεσα προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο, από όλα τα τμήματα της εταιρείας.

Οι σύμβουλοι της Epsilon Net ανέπτυξαν τη ζητούμενη διαδικασία για την ολοκλήρωση του έργου και η συνεργασία των δύο εταιρειών προάχθηκε σε ανώτερο επίπεδο.

Τα Οφέλη

 • Βέλτιστη κάλυψη επιχειρηματικών διαδικασιών της εταιρίας
 • Ελαχιστοποίηση χρόνου μετάβασης με ελάχιστη προσπάθεια από τα στελέχη της
 • Σημαντική αύξηση αποδοτικότητας με φιλικά προς το χρήστη εργαλεία για ευκολότερη ανάλυση δεδομένων
 • Ενοποίηση όλων των διαδικασιών-λειτουργιών σε μια πλατφόρμα
 • Στη ροή παραγωγής
  • Αυτοματισμοί με προτάσεις φασεολογίων, υπολογισμούς χρόνων, δημιουργία ειδών, παραστατικών & εντολών
  • Αναλυτική καταγραφή φάσεων& χαρακτηριστικών μηχανών
  • Πολλαπλά σπασίματα με αποθήκευση υπολοίπου
  • Καταγραφή της φύρας κατά της διαδικασία της μεταποίησης
 • Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης στις παρακάτω διαδικασίες:
  • Στο μετασχηματισμό παραλαβών, σε εντολές παραγωγής
  • Στην καταχώριση πρωτογενών εγγραφών Εμπορικού & Λογιστικής
  •  Στην αυτοματοποίηση Τιμοδότησης
  • Στην ταχύτατη δημιουργία εκκαθάρισης ανά πελάτη και σύνθεση
  • Λεπτομερείς αναφορές για όλες τις εταιρικές διαδικασίες, σύμφωνα και με τα πρότυπα ελέγχων των ορκωτών ελεγκτών

 

Η υλοποίηση διακρίθηκε με το Bronze Award για την εξειδικευμένη χρήση στον κλάδο των Βαφείων και Φινιριστηρίων, στην κατηγορία «Αξιοποίηση τεχνολογιών στην παραγωγή» των Manufacturing Awards 2021.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν