Έργα

Cougar Sports

Η COUGAR SPORT Α.Ε.Β.Ε. αναβαθμίζει τα πληροφοριακά της συστήματα και απογειώνει τον τρόπο λειτουργίας της και τις πωλήσεις της!

Η Εταιρία

Η «COUGAR SPORT Α.Ε.Β.Ε.», ιδρύθηκε το 1979 και εξειδικεύεται στην κατασκευή και εμπορία αθλητικών ενδυμάτων. Αρχικά εξυπηρετούσε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά σταδιακά στράφηκε προς την παραγωγή δικών της προϊόντων, ανοίγοντας, παράλληλα, τα πρώτα της καταστήματα λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών. Εννέα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργείας της, η εταιρία στεγάστηκε σε ιδιόκτητους χώρους και το 1991 ανασυγκροτήθηκε σε Α.Ε.Β.Ε..

Με ισχυρή παρουσία στη λιανική αγορά, η COUGAR SPORT σήμερα λειτουργεί τέσσερα επιτυχημένα φυσικά καταστήματα σε Λάρισα, Τρίκαλα και Βόλο, ενώ διαθέτει πέντε αποθήκες και δύο ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops).

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Με την αύξηση του αριθμού των καταστημάτων και τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της, η COUGAR SPORT Α.Ε.Β.Ε. αναγνώρισε την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη λύση πληροφορικής, που θα βελτίωνε την επιχειρησιακή της απόδοση. Συγκεκριμένα, η εταιρία ήθελε:

 • Να αποκτήσει πολυεταιρική διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων των τριών θυγατρικών της
 • Να παρακολουθεί ενοποιημένα τις εμπορικές δραστηριότητες του δικτύου των καταστημάτων της και των e-shops της
 • Να διαχειρίζεται από ένα κεντρικό σημείο της 5 αποθήκες της και να διατηρεί ενημερωμένα τα αποθέματα τους
 • Να διακινεί εύκολα και γρήγορα τα εμπορεύματα μεταξύ των καταστημάτων της

Η Λύση

Η COUGAR SPORT Α.Ε.Β.Ε. από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, για την κάλυψη των τεχνολογικών της αναγκών συνεργάζεται την Cherry Plus, Silver Partner της Epsilon SingularLogic.  Έτσι και για την υλοποίηση του επόμενου ψηφιακού της βήματος επέλεξε να συνεργαστεί με την Epsilon SingularLogic και την Cherry Plus. Έπειτα από αξιολόγηση των διαθεσίμων  λύσεων, η εταιρία εγκατέστησε το πληροφοριακό σύστημα Galaxy Enterprise Suite της Epsilon SingularLogic και το Retail Studio της iQOM, θυγατρικής της Epsilon SingularLogic,  προκειμένου να καλύψει όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα η λύση που υιοθέτησε περιλαμβάνει:

 • Galaxy Enterprise Suite για:
  • Οικονομική Διαχείριση
  • Πολυεταιρική Διαχείριση
  • Εμπορική Διαχείριση με διασύνδεση με το RetailStudio για παρακολούθηση λιανικών πωλήσεων στα φυσικά καταστήματα
  • Διαχείριση Αποθηκών
  • Galaxy Web Connector για διασύνδεση με τα 2 e-shops
  • ΜIS Reporting

 

 • IQom Retail Studio για την διαχείριση των Καταστήματα Λιανικής τα όποια είναι συνδεδεμένα την κεντρική αποθήκη και το ERP της

 

Συνεργάτης:

Τα Οφέλη

Η υιοθέτηση των νέων πληροφοριακών συστημάτων έφερε σημαντικά οφέλη στην COUGAR SPORT Α.Ε.Β.Ε.:

 • Ενιαία Διαχείριση: Όλα τα σημεία πώλησης, οι αποθήκες και οι θυγατρικές συνδέονται και επικοινωνούν μέσω ενός κεντρικού συστήματος
 • Βελτιστοποιημένη Διαχείριση Αποθεμάτων: Άμεση και ακριβής ενημέρωση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο, οδηγό, μέγεθος και χρώμα, βελτιώνοντας τη διαχείριση πωλήσεων και τη διαθεσιμότητα προϊόντων.
 • Μείωση Χρόνου Εξυπηρέτησης: Σημαντική μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης στη λιανική, βελτιώνοντας την εμπειρία και την πιστότητα των πελατών.
 • Διασύνδεση e-Shop: Απρόσκοπτη επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των e-shop και του κεντρικού συστήματος, ενσωματώνοντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες.
 • Εξάλειψη Λαθών: Η αυτοματοποίηση και η ενοποίηση των διαδικασιών μείωσε τα λάθη, βελτιώνοντας την ακρίβεια των δεδομένων και την αποτελεσματικότητα των στελεχών.
 • Ταχύτερη Ολοκλήρωση Παραγγελιών: Η ενιαία παρακολούθηση των αποθεμάτων και παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο, μείωσε τον χρόνο ολοκλήρωσης παραγγελιών, προσφέροντας ταχύτερη και πιο αξιόπιστη εξυπηρέτηση.
 • Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα: Το σύστημα προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές της αγοράς και τις ανάγκες της επιχείρησης, επιτρέποντας γρήγορη ανταπόκριση σε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες
Play Video

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν