Έργα

Detail ΕΠΕ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο του χονδρικού και λιανικού Εμπορίου Αλουμινίου, με έδρα το Γέρακα Αττικής.

Η Εταιρία

Η Detail ΕΠΕ με έδρα το Γέρακα Αττικής, υπό τη διεύθυνση των αδερφών Σπύρου και Εμμανουήλ Αντωνίου, δραστηριοποιείται από το 1997 στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο προφίλ αλουμινίου, εξαρτημάτων, πορτών, φύλλων και οποιωνδήποτε γενικά υλικών σχετίζονται με τις μεταλλικές κατασκευές κουφωμάτων αλουμινίου. Από το 2012 η εταιρεία έχει προσθέσει στις δραστηριότητές και κλάδο παραγωγής Ρολών Αλουμινίου.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Μία από τις σημαντικότερες καθημερινές δραστηριότητες της Detail ΕΠΕ είναι η διαχείριση της αποστολής για βαφή των αλουμινίων που περιλαμβάνονται σε πολλαπλές παραγγελίες πελατών της και επιστροφής των βαμμένων αλουμινίων από τα βαφεία. Στο κλείσιμο θα πρέπει να γίνεται συσχέτιση των βαμμένων που επέστρεψαν με τα αρχικά που στάλθηκαν και της διόρθωσης του τελικού βάρους του βαμμένου αλουμινίου.

Η Λύση

Η AREBAS, για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης της Detail ΕΠΕ, κατασκεύασε την παρακάτω πρόσθετη λειτουργικότητα/εφαρμογή για το PYLON Commercial του πελάτη, την οποία ονόμασε “Διαχείριση Βαφείων”.
Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας του Πελάτη, γίνεται η επιλογή των ειδών που πρόκειται να σταλούν για Βαφή και δίνεται η δυνατότητα να υπολογίζεται ένα γενικό ποσοστό προσαύξησης βάρους (π.χ. 5%), καθώς και η δυνατότητα υπολογισμού της αξίας της αρχικής παραγγελίας στο προσαυξημένο αυτό βάρος.
Το άβαφο αρχικά εμπόρευμα που στάλθηκε στο Βαφείο αντιστοιχίζεται με το βαμμένο και δίνεται η δυνατότητα να καταγράφεται και το βάρος του επιστρεφόμενου, καθώς και το κόστος της βαφής, παρέχοντας έτσι δυνατότητες κοστολόγησης των ειδών που επέστρεψαν και τις διαδικασίας της βαφής τους.

Συνεργάτης:

Τα Οφέλη

Η υλοποίηση της πρόσθετης λειτουργικότητας / εφαρμογής “Διαχείριση Βαφείων” που δημιούργησε η AREBAS, εξασφάλισε στη Detail ΕΠΕ σημαντικά οφέλη:

  • Ενοποίηση όλων των διαδικασιών και λειτουργιών σχετικά με τη βαφή των αλουμινίων (αποστολή στο βαφείο και επιστροφή).
  • Αυτοματοποίηση της διαχείρισης των παραγγελιών των Πελατών.
  • Βελτιστοποίηση των καθημερινών λειτουργιών της Detail ΕΠΕ.
  • Βελτιστοποίηση όλων των κοστολογικών στοιχείων της επιχείρησης.
  • Βελτιστοποιημένη παρακολούθηση των καθημερινών διαδικασιών και των απαραίτητων πληροφοριών μέσω τόσο των διαθέσιμων, όσο και custom αναφορών που δημιουργήθηκαν, βάση αναγκών.
  • Σημαντική αύξηση αποδοτικότητας με φιλικά προς το χρήστη εργαλεία για ευκολότερη ανάλυση δεδομένων.

Δήλωση αντιπροσώπου

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν