Έργα

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. μετασχηματίζει ψηφιακά το μοντέλο λειτουργίας της με το Galaxy Enterprise Suite!

Η Εταιρία

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963, μετρώντας 60 χρόνια αυθεντικής παράδοσης και ιστορίας, η εταιρία με έδρα τα Ιωάννινα, παράγει αυθεντικά, αμιγώς ελληνικά γαλακτοκομικά, τυροκομικά και φυτικά προϊόντα. Με περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά και εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 50 χώρες του κόσμου, η ΔΩΔΩΝΗ παράγει περισσότερα από 100 διαφορετικά προϊόντα, που ξεχωρίζουν για τη γεύση, την ποιότητα και την 100% ελληνική τους ταυτότητα, αποτελώντας τον κορυφαίο ελληνικό παραγωγό και εξαγωγέα τυροκομικών προϊόντων.

 

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Λόγω της αυξητικής επιχειρησιακής της πορείας, αλλά και της πολυεταιρικής της αρχιτεκτονικής, η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. αναζητούσε ένα σύγχρονο, προηγμένο ERP σύστημα, με το όποιο θα:

 • αντικαταστούσε τα διαφορετικά μηχανογραφικά συστήματα
 • αναβάθμιζε το σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών
 • παρακολουθούσε την παραγωγική και εμπορική λειτουργία
 • εξασφάλιζε τη συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία
 • στήριζε τη μελλοντική ανάπτυξή της

 

Η Λύση

Επιλέχθηκε η λύση Galaxy Enterprise Suite για να στηρίξει 360° τις ανάγκες της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. για ολοκληρωμένη παραγωγική, οικονομική, εμπορική και WMS διαχείριση, αλλά και την πολυεταιρική αρχιτεκτονική της, ενοποιώντας την παρακολούθηση και διαχείριση των εταιρικών σχημάτων της σε μια εφαρμογή που αναβαθμίζει το σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών της.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Μεταφορά των εταιριών του ομίλου της Δωδώνης στην κοινή βάση δεδομένων του Galaxy
 • Λειτουργία Διεταιρικών συναλλαγών μεταξύ των εταιριών
 • Διασύνδεση με το Μantis WMS Logistics Software της Mantis LVS για WMS διαχείριση
 • Εμπορική Διαχείριση
 • Οικονομική διαχείριση με ενσωμάτωση διαδικασιών ΔΛΠ και ΕΛΠ και χρήση Διαστάσεων
 • Διαχείριση παραγωγικής διαδικασίας με:
  • Ειδική λύση για την παρακολούθηση ευαίσθητων και σημαντικών στοιχείων που αφορούν τη βασική Α’ Υλη, το γάλα
  • Ανάπτυξη σεναρίων για την καταχώρηση κινήσεων παραγωγής όλων των γραμμών παραγωγής του εργοστασίου
 • Διαχείριση Αιτήσεων Προμηθειών, μέσω σχετικού module του Galaxy
 • Διαχείριση Απολογιστικών Συμφωνιών (rebates), μέσω σχετικού module του Galaxy

 

Τα Οφέλη

Η λύση αναμένεται να προσφέρει στη ΔΩΔΩΝΗ τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά σημαντικά οφέλη:

 

Ποιοτικά Οφέλη

 • Αποτύπωση στρατηγικής σε όλες τις λειτουργίες
 • Ενιαία πολυεταιρική διαχείριση & αυτοματοποίηση διεταιρικών συναλλαγών
 • Απλοποίηση και βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών
 • Αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ τμημάτων
 • Ενίσχυση παραγωγικότητας
 • Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, μέσω αναλυτικού Reporting & MIS συστήματος
 • Βελτιστοποίηση οργάνωσης αποθηκών
 • Καλύτεροι χρόνοι παράδοσης
 • Πλήρης παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας
 • Ακρίβεια στην κοστολόγηση παραγωγής & αποτύπωση του πραγματικού κόστους για κάθε στάδιο παραγωγής
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης & ελέγχου αποθεμάτων, Α΄ υλών και προϊόντων

 

Ποσοτικά Οφέλη

 • 40% Μείωση διαχειριστικού χρόνου
 • 50% Ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών αποθήκης
 • 50% Ελαχιστοποίηση του χρόνου ιχνηλάτισης μιας παρτίδας προϊόντος
 • 40% Ταχύτερη εξυπηρέτηση παραγγελιών
 • 100% Επεκτάσιμο και εξελίξιμο ERP

 

Δήλωση αντιπροσώπου

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν