Εταιρεία που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορία δερματολογικών προϊόντων