Όμιλος Παροχής Β2Β Υπηρεσιών, με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη