Έργα

Micrel Medical Devices SA

Περισσότερο από 30 χρόνια στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προηγμένων συστημάτων έγχυσης φαρμάκων, για νοσοκομειακή χρήση και κατ’ οίκον νοσηλεία

Η Εταιρία

Η Micrel Medical Devices SA δραστηριοποιείται για περισσότερο από 30 χρόνια στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προηγμένων συστημάτων έγχυσης φαρμάκων, για νοσοκομειακή χρήση και κατ’ οίκον νοσηλεία.

Η εταιρεία σήμερα έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο μέσω θυγατρικών εταιρειών καθώς και μέσω αντιπροσώπων.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η εταιρεία αξιοποιούσε για αρκετά χρόνια διάφορες λύσεις λογισμικού, μη διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, προκειμένου να διαχειρίζεται μέρος των δραστηριοτήτων της.

Με σαφή προσανατολισμό στην έρευνα και την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων στον τομέα της καθώς και ισχυρή εξωστρεφή στρατηγική, η Micrel Medical Devices SA αναζήτησε ένα σύγχρονο ERP σύστημα το οποίο θα:

 • αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής
 • ενοποιεί όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητές της
 • υποστηρίζει αποτελεσματικά τόσο τις εργασίες της στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
 • είναι σε θέση να υποστηρίζει τα επιχειρηματικά της σχέδια, που περιλαμβάνουν ανάπτυξη νέων προϊόντων και διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού

Η Λύση

Για την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών η Micrel Medical Devices SA απευθύνθηκε στην Data Communication. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η λύση Microsoft Dynamics NAV – InnovEra για τις ποικίλες δυνατότητές της καθώς και τις βέλτιστες ελληνικές επιχειρηματικές πρακτικές που ενσωματώνει η λειτουργικότητα InnovEra.

Tο έργο αφορούσε στην υλοποίηση των υποσυστημάτων:

 • Διοίκησης Παραγωγής (Διαχείριση Παραγωγής, Κοστολόγηση Παραγωγής και Material Resources Planning – MRP)
 • Οικονομικής Διαχείρισης
 • Εμπορικής Διαχείρισης
 • Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)
 • Διαχείρισης Service και
 • Δημιουργίας συστήματος MIS

 

Το σύστημα αξιοποιείται παραγωγικά από 30 χρήστες του Οργανισμού και τυγχάνει διαρκούς εξέλιξης, βελτίωσης και εμπλουτισμού λειτουργικότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του Οργανισμού.

Τα Οφέλη

 • Αξιοποίηση διεθνών best practices που προσφέρει το Microsoft Dynamics NAV
 • Εφαρμογή ελληνικών best practices που προσφέρει το Microsoft Dynamics NAV – InnovEra 
 • Μείωση του χρόνου συγκέντρωσης πληροφοριών και διάχυσής του σε όλο τον οργανισμό
 • Ενοποίηση πληροφοριών όλου του οργανισμού σε ένα ενιαίο σύστημα
 • Ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων
 • Εφαρμογή κανόνων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών
 • Εφαρμογή πρακτικής management by exception
 • Βελτίωση οικονομικού προγραμματισμού και προγραμματισμού παραγωγής & αναπλήρωσης υλών
 • Βελτίωση ακρίβειας οικονομικών και εμπορικών προβλέψεων
 • Εφαρμογή πρακτικής data-driven decision making και επιτάχυνση του κύκλου λήψης αποφάσεων
 • Παροχή διαρκώς ενημερωμένης σφαιρικής εικόνας της επιχείρησης προς τη Διοίκηση
 • Ευελιξία προσαρμογής του συστήματος στις ανάγκες του business
 • Υψηλή αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν