Έργα

Prognosis Biotech

H Prognosis Biotech ιδρύθηκε το 2010 και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες βιοτεχνολογίας στον κλάδο των τροφίμων, των ζωοτροφών.

Η Εταιρία

Η ιδέα της ίδρυσης της Prognosis Biotech γεννήθηκε το 2010, χάρη στη δέσμευση και το όραμα των δύο ιδρυτών της εταιρίας. Το πάθος, η επιμονή και η πελατοκεντρική εστίαση τους ήταν ουσιαστικής σημασίας για τη μετατροπή μιας ιδέας σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες βιοτεχνολογίας στον κλάδο των τροφίμων, των ζωοτροφών και από το 2020 της βιομηχανίας κλινικών διαγνωστικών παγκοσμίως. Οι λύσεις της εταιρίας χρησιμοποιούνται καθημερινά στο πεδίο και στην εργαστηριακή διάγνωση σε περισσότερες από 62 χώρες, με συνεχή ανάπτυξη κάθε χρόνο.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Ήταν ζωτικής σημασίας ανάγκη για την εταιρία να εφαρμόσει μία κεντρική μηχανογράφηση ώστε να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς επέκτασης της εταιρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι προκλήσεις της υλοποίησης ήταν αρκετές καθώς οι ανάγκες της εταιρίας ήταν σε όλο το φάσμα ενός ERP συστήματος.

Η Λύση

Η Prognosis-Biotech SA αντιμετώπισε με επιτυχία την πρόκληση της μηχανογράφησης των επιχειρηματικών της διεργασιών με τη βοήθεια της Pasteque Electronics Platinum Partner, εξουσιοδοτημένου συνεργάτη του Ομίλου Epsilon Net. Το έργο περιλάμβανε την ενσωμάτωση και την ενεργοποίηση πολλών υποσυστημάτων του συστήματος Pylon Commercial Hybrid, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών αναγκών όπως διαχείριση παραγωγής, CRM, διαχείριση αποθεμάτων και οικονομικής διαχείρισης. Η υλοποίηση έγινε σε cloud περιβάλλον με τη χρήση εργαλείων της πλατφόρμας Azure της Microsoft, ενώ η δημιουργία σημαντικών KPIs για διοικητική πληροφόρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Business Analytics Designer. Με αυτόν τον τρόπο, η Prognosis-Biotech SA επιτέλεσε με επιτυχία μια πολύπλοκη μετατροπή στην ψηφιακή εποχή, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια σε όλες τις χώρες λειτουργίας της.

Συνεργάτης:

Τα Οφέλη

Τα οφέλη μιας κεντρικής ενοποιημένης μηχανογραφικής εγκατάστασης είναι πολλαπλά και επεκτείνονται σε ένα μεγάλο εύρος της λειτουργίας μιας εταιρίας. Σε μία τέτοια υλοποίηση επιτυγχάνονται οι εξής πυλώνες λειτουργικότητας.

  • Ενσωμάτωση: Ενοποίηση όλων των λειτουργιών και διαδικασιών σε μία κεντρική πλατφόρμα με άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων μερών.
  • Υψηλότερη παραγωγικότητα: Βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης με λιγότερους πόρους.
  • Άμεση ενημέρωση: Εξάλειψη των στεγανών πληροφοριών & ενημέρωση των πληροφοριών του συστήματος σε πραγματικό χρόνο ώστε να είναι άμεση η λήψη αποφάσεων σε κρίσιμα επιχειρηματικά ερωτήματα.
  • Ευελιξία: Πρόσβαση στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να είναι άμεση η αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς και η εξασφάλιση επαγγελματικών ευκαιριών.

Δήλωση αντιπροσώπου

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν