Έργα

ΚΥΚΝΟΣ | Ελληνική Εταιρία Κονσερβών

Μια αμιγώς ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή προϊόντων τομάτας και στη συσκευασία φρούτων και λαχανικών. 

Η Εταιρία

Η εταιρεία ΚΥΚΝΟΣ, Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών Α.Ε., είναι μια από τις παραδοσιακές βιομηχανίες της Ελλάδας, με ιστορία που ξεκινά από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Έχοντας ως στρατηγική τη συνεχή εξέλιξη των διαδικασιών της, προκειμένου να προσφέρει άριστη ποιότητα των προϊόντων, καθιερώθηκε ως μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες βιομηχανίες, κατέχοντας σήμερα ηγετική θέση στον κλάδο τροφίμων. Η παραγωγική δραστηριότητα της ΚΥΚΝΟΣ, λόγω της εποχικότητας των α΄ υλών, είναι ιδιαίτερα απαιτητική και προϋποθέτει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου & παρακολούθησης τόσο κατά την παραλαβή, όσο και κατά την επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων. 

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της εξειδικευμένης παραγωγικής διαδικασίας σε συνδυασμό με την ανάγκη βελτιστοποίησης όλων των διαδικασιών της εταιρίας οδήγησαν την ΚΥΚΝΟΣ στην αναζήτηση ενός νέου μηχανογραφικού συστήματος το οποίο θα καλύπτει “end to end” τις καθημερινές λειτουργίες των διευθύνσεών της, παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από τη διοίκηση. 

Η Λύση

Η ΚΥΚΝΟΣ, θέλοντας να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της και να κάνει το επόμενο ψηφιακό της βήμα, επέλεξε τη λύση PYLON ERP Hybrid. 

Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση του νέου μηχανογραφικού συστήματος, εκτός από την φιλικότητα στον χρήστη, την άμεση προσαρμογή του στις διαδικασίες της εταιρίας και το υψηλό VfM  (Value for Money) της επένδυσης, είχε η δυνατότητα ανάπτυξής του μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες, για την έγκαιρη κάλυψη μελλοντικών αναγκών. 

Το PYLON ERP Hybrid επιλέχθηκε ύστερα από εκτενή αξιολόγηση λύσεων μηχανογράφησης, καθώς προσφέρει πλήρες business functionality, μέσα από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν την «κατασκευή» του. Παράλληλα, εξασφαλίζει στην ΚΥΚΝΟΣ πλήρη μηχανογραφική παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας παρέχοντας διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, προγραμματισμού παραγωγής, καθώς και ολοκληρωμένη κοστολόγηση των τελικών προϊόντων.  

Επιπλέον, η ενιαία πλατφόρμα του PYLON ERP Hybrid καλύπτει τις ανάγκες ενημέρωσης των Διευθύνσεων Οικονομικού, Εμπορικού και Marketing, μέσα από τις διαδικασίες Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Εμπορικής & Πιστωτικής Πολιτικής, Διαχείριση Παραγωγής make to stock  και Βιομηχανικής Κοστολόγησης, MRP και CRM παρακολούθησης, βελτιστοποιώντας την ταχύτητα για την λήψη κρίσιμων αποφάσεων. 

Τα Οφέλη

  • Βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών της εταιρίας 
  • Ελαχιστοποίηση χρόνου μετάβασης με ελάχιστη προσπάθεια από τα στελέχη της  
  • Σημαντική αύξηση αποδοτικότητας με φιλικά προς το χρήστη εργαλεία για ευκολότερη ανάλυση δεδομένων 
  • Ενοποίηση όλων των διαδικασιών-λειτουργιών σε μια πλατφόρμα 
  • Βελτιστοποιημένη παρακολούθηση αποθήκης και ιχνηλασιμότητας 
  • Βελτιστοποιημένη παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας και πρόβλεψη αναγκών 
  • Παρακολούθηση προωθητικών ενεργειών  

Δήλωση αντιπροσώπου

Ο κος Ιωάννης Μανουσάκης, Ι.T Manager, της ΚΥΚΝΟΣ  δήλωσε: «Η εταιρία μας έχει ως βασική της αρχή την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και αυτό έχει σταθεί δυνατό όλα αυτά τα χρόνια μέσα από επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες. Ύστερα από μια σειρά αυστηρής αξιολόγησης διαπιστώσαμε ότι το PYLON ERP Hybrid  του Ομίλου Epsilon Net καλύπτει άμεσα τις λειτουργικές μας ανάγκες και επιπλέον μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοσθεί εύκολα και γρήγορα στις όποιες μελλοντικές μας απαιτήσεις, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία που προσφέρει.»

Play Video

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν