Έργα

Sylac

Sylac

Δραστηριοποιείται στον κλάδο σχεδιασμού και παραγωγής βερνικιών ξύλου από το 1985

Η Εταιρία

H Sylac δραστηριοποιείται στον κλάδο σχεδιασμού και παραγωγής βερνικιών ξύλου με τεχνολογικά προηγμένα συστήματα που προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία στους πελάτες της. Η ανοδική πορεία της εταιρίας και η υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών αποτυπώνονται και αναδεικνύονται με την παρουσία της σε περισσότερα από 25 σημεία στο εξωτερικό και τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξής της.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της εξειδικευμένης παραγωγικής διαδικασίας σε συνδυασμό με την ανάγκη βελτιστοποίησης όλων των διαδικασιών της εταιρίας, που μέχρι τώρα στηρίζοντας σε custom διαδικασίες, οδήγησαν την Sylac στην αναζήτηση ενός νέου μηχανογραφικού συστήματος το οποίο θα καλύπτει “end to end” τις καθημερινές λειτουργίες των διευθύνσεών της, παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από τη διοίκηση.

Η Λύση

Η Sylac, θέλοντας να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της και να κάνει το επόμενο ψηφιακό της βήμα, επέλεξε ως στρατηγικούς συνεργάτες την Epsilon SingularLogic με τη λύση PYLON ERP και την AbcIT, εξουσιοδοτημένο Solution Partner της Epsilon SingularLogic που υλοποίησε το έργο.

Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση του νέου μηχανογραφικού συστήματος, εκτός από την φιλικότητα στον χρήστη, την άμεση προσαρμογή του στις διαδικασίες της εταιρίας και το υψηλό VfM  (Value for Money) της επένδυσης, είχε η δυνατότητα ανάπτυξής του μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες, για την έγκαιρη κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

Το PYLON ERP επιλέχθηκε ύστερα από εκτενή αξιολόγηση λύσεων μηχανογράφησης, καθώς προσφέρει πλήρες business functionality σε όλους τους τομείς που απαιτεί ο κλάδος σχεδιασμού και παραγωγής βερνικιών ξύλου, μέσα από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν την «κατασκευή» του, εξασφαλίζοντας στην Sylac τη μηχανογραφική υποδομή για την εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξής της για τα επόμενα χρόνια. Χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία MRP, WMS, CRM.

Τα Οφέλη

  • Βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών της εταιρίας
  • Ελαχιστοποίηση χρόνου μετάβασης με ελάχιστη προσπάθεια από τα στελέχη της
  • Σημαντική αύξηση αποδοτικότητας με φιλικά προς το χρήστη εργαλεία για ευκολότερη ανάλυση δεδομένων
  • Ενοποίηση όλων των διαδικασιών-λειτουργιών σε μια πλατφόρμα, από την παρακολούθηση παραγγελιών προμήθειας έως και την παράδοση της τελικής παραγγελίας πελάτη
  • Βελτιστοποιημένη παρακολούθηση αποθήκης (α’ & β’ υλών)
  • Βελτιστοποιημένη παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας και πρόβλεψη αναγκών
  • Επίτευξη άρτιας φόρτωσης με σύστημα πακετοποίησης και αποστολή εμπορευμάτων στο δίκτυο εξωτερικού.
  • Παρακολούθηση προωθητικών ενεργειών και αποστολής απαιτούμενων εγγράφων ανά παράδοση
  • Σύνδεση δεδομένων με την ιστοσελίδα προώθησης

Δήλωση αντιπροσώπου

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν