Έργα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.

Ηγετική θέση στην παραγωγή νημάτων και διεθνή παρουσία 

Η Εταιρία

Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία έχει ηγετική θέση στην παραγωγή νημάτων και διεθνή παρουσία, με αδιάλειπτη δραστηριοποίηση στη Νάουσα περισσότερο από 55 χρόνια και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες τόσο στην τοπική όσο και στην Ελληνική οικονομία. Η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η Βαρβαρέσος Α.Ε., στο πλαίσιο της ανάγκης της για ψηφιακή αναβάθμιση είχε ως βασικό στόχο την ευκολότερη διαχείριση του συστήματος διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων και την ενοποίηση όλων των διαδικασιών-λειτουργιών σε μια πλατφόρμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη.

Η Λύση

Για την κάλυψη των απαιτήσεών της η Βαρβαρέσος Α.Ε προχώρησε σε εκτενή αξιολόγηση μεταξύ ελληνικών και ξένων λύσεων μηχανογράφησης, επιλέγοντας το PYLON ERP.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

 • Ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο SAP σύστημα
 • Ενοποίηση λειτουργικών υποσυστημάτων, εμπορικού, χρηματοοικονομικού, παραγωγής, γενικής και αναλυτικής λογιστικής με τις λειτουργικότητες του CRM
 • Παραγωγή Make to Order – Σύνδεση από την πρώτη ημέρα λειτουργίας
  • της συσκευαστικής μηχανής με εντολές παραγωγής αμφίδρομη και
  • της ζυγιστικής παραπροϊόντος με κινήσεις αποθήκης
 • Παραγγελία μη υπαρκτού είδους από πελάτη
 • Δημιουργία πρόθεσης παραγωγής από παραγγελία -Δημιουργία εντολής παραγωγής
 • Κοστολόγηση ανά παρτίδα
 • Τοποθέτηση πακέτων σε οριζόντια χαρτογραφημένους αποθηκευτικούς χώρους με scanners
 • Διαχείριση πακέτων, Tracking, φύλαξη, δέσμευση, σπάσιμο, ανασυσκευασία κ.α.
 • Σύνδεση πακέτων με εμπορικά παραστατικά διακίνησης

Η πλατφόρμα του PYLON ERP καλύπτει όλη την λειτουργία της νηματουργίας παρέχοντας τις απαραίτητες λύσεις για όλα τα τμήματα της επιχείρησης και συνδυάζει ιδανικά τα πλεονεκτήματα του Cloud Computing, με την εγκατάσταση του PYLON ERP σε 25 χρήστες. Σημαντική παράμετρος είναι η ενοποίηση των λειτουργικών υποσυστημάτων, εμπορικού, χρηματοοικονομικού, παραγωγής, γενικής και αναλυτικής λογιστικής με τις λειτουργικότητες του CRM, που εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες ώστε να προσφέρει λύσεις στην καθημερινότητα των στελεχών της εταιρίας.

Τα Οφέλη

 • Ενοποίηση όλων των διαδικασιών-λειτουργιών σε μια πλατφόρμα
 • Κάλυψη όλης τη λειτουργίας της νηματουργίας
 • Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής για σωστή κοστολόγηση και έλεγχο της επιχείρησης
 • Αυτοματοποίηση και εκσυγχονισμός διαδικασιών παραγωγής
 • 24/7 Υποστήριξη
 • Βελτιστοποίηση εξυπηρέτησης πελατών
 • Αποτελεσματική διαχείριση εμπορευμάτων και επιστροφών
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση πακέτων συσκευασίας (Package Tracking)
 • Σύνδεση με εμπορικά παραστατικά
 • Εξοικονόμηση χρόνου
 • Εξοικονόμηση κόστους
 • Συνεχής και ακριβής πληροφόρηση για την πορεία κάθε σύμβασης και ακρίβεια στον προσδιορισμό κόστους παραγωγής

Δήλωση αντιπροσώπου

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν