Έργα

ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ

ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ

Μια από τις μεγαλύτερες ομάδα παραγώγων που παράγει, συλλέγει, συντηρεί, τυποποιεί και διακινεί ακτινίδια και επιτραπέζια σταφύλια.

Η Εταιρία

Η εταιρία ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ είναι μια κατ’ εξοχήν εξαγωγική καθετοποιημένη οργάνωση που παράγει, συλλέγει, συντηρεί, τυποποιεί και διακινεί ακτινίδια και επιτραπέζια σταφύλια και έχει αναγνωριστεί ως η πρώτη Ομάδα Παραγωγών στην Ελλάδα από το ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τον Καν. 2200/96 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες Ομάδες Παραγωγών στην Ελλάδα, που αριθμεί περισσότερα από 350 μέλη, σε συνολική καλλιεργούμενη έκταση τα 4.161 στρέμματα, διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 11.000 τ.μ. σε οικόπεδο 30 στρεμμάτων, θαλάμους συντήρησης χωρητικότητας 10.000 τόνων και έναν υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό ταξινομητή στρόγγυλων φρούτων, εξοπλισμένο με κάμερες αναγνώρισης της ποιότητας των φρούτων και εξάγει το 95% της παραγωγής της σε 30 χώρες σε 4 Ηπείρους.  Η εταιρία επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων ειδών και ποικιλιών, συμβάλλοντας στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και στην βιωσιμότητα της γεωργίας, μετατρέποντας τους αγρότες – μέλη της σε επιτυχημένους επιχειρηματίες.

Η βασική και αδιαπραγμάτευτη αξία της ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ είναι η ποιότητα των προϊόντων της, που αποτέλεσε ισχυρό διαβατήριο για την καθιέρωσή της στις απαιτητικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ασίας και άλλων και αποτελεί τον παράγοντα που καθιέρωσε  το ελληνικό ακτινίδιο στις αγορές του εξωτερικού.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Στρατηγικής σημασίας επιλογή αποτελεί για την ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ η προσήλωση στην ποιότητα και ο έλεγχος του προϊόντος από το χωράφι έως το ράφι του super market. Για το λόγο αυτό, χρειαζόταν ένα σύστημα ERP που θα διασυνδεόταν με τη διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης αγροτεμαχίων zeusCore, και το αυτοματοποιημένο σύστημα διαλογής που διαθέτει, δημιουργώντας ένα πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας το οποίο θα διασφαλίζει τη σύνδεση όλων των διαδικασιών παραγωγής, παραλαβής, συντήρησης, και εμπορίας από το χωράφι έως τα σημεία πώλησης. Ως εκ τούτου, οι ανάγκες της επιχείρησης εστιάστηκαν στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, τον ποιοτικό έλεγχο, την ιχνηλασιμότητα, καθώς και την υιοθέτηση διαδικασιών που θα διευκολύνουν τους παραγωγούς.

Η Λύση

Η ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ λειτουργούσε με πέντε (5) διαφορετικές εφαρμογές, με αποτέλεσμα την μεγάλη διασπορά της πληροφορίας και το τεράστιο διαχειριστικό κόστος. Η εταιρία επέλεξε το πληροφορικό σύστημα Galaxy Enterprise Suite της Epsilon SingularLogic με σκοπό να ενσωματώσει τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές και να παντρέψει το όραμά της για ανάπτυξη και ποιότητα με την τεχνολογία.

Η λύση καλύπτει:

 • Χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων των παραγωγών
 • Παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας των αγροτικών προϊόντων από την παραλαβή, διαλογή, συσκευασία έως και την πώληση
 • Λειτουργία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου σε επίπεδο παρτίδας προϊόντος
 • Πλήρη ιχνηλασιμότητα παραγωγής
 • Αποτύπωση του πραγματικού κόστους του παραγομένου είδους, σε όλα τα στάδια παραγωγής
 • Διαδικασία προγραμματισμού παραγωγής για τις παραγγελίες εξωτερικού
 • Δημιουργία ενός συστήματος για την παρακολούθηση των διαδικασιών που αφορούν στους παραγωγούς (δηλώσεις, εκκαθαρίσεις)

Τα Οφέλη

Η ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ με την υιοθέτηση του Galaxy έχει επιτύχει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη:

 • Ενοποίηση των διάσπαρτων πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούσε, σε μια ενιαία πλατφόρμα
 • Αυτοματοποίηση των παραλαβών μέσω έξυπνου συστήματος παραλαβής
 • Λεπτομερέστατη παρακολούθηση όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας
 • On-line επικοινωνία με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό διαλογής νωπών φρούτων
 • Τήρηση ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο αγροτεμαχίου και παραγωγού
 • Εικόνα της παραγωγικότητας / απόδοσης ανά αγροτεμάχιο, με ταυτόχρονο έλεγχο της ποιότητας της καλλιέργειας
 • Ακριβής προσδιορισμός του πραγματικού κόστους για κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Μοντελοποίηση του συστήματος παρακολούθησης φορτώσεων, με ενσωμάτωση των ειδικών διαδικασιών που απαιτούν οι οίκοι του εξωτερικού
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου διαχείρισης των υποχρεώσεων προς τους παραγωγούς, συνδυαστικά με τις δυνατότητες ασφαλούς web banking απευθείας από την εφαρμογή, διασφαλίζοντας ακρίβεια και ταχύτητα πληρωμών
 • Εξάλειψη διαχειριστικών λαθών
 • Πλήρες σύστημα πληροφόρησης που αφορά το σύνολο της λειτουργίας της επιχείρησης
 • Πλήρης Χαρτογραφήση των παραγωγικών εκτάσεων της, των ιδιοκτησιών και των καλλιέργειων
 • 35% μείωση του χρόνου παραλαβής των νωπών προϊόντων
 • Εκμηδενίστηκαν οι ουρές αναμονής των φορτηγών των παραγωγών τις ημέρες αιχμής των παραλαβών
 • 30% μείωση του χρόνου καταχώρησης των δεδομένων των διαδικασιών της παραγωγής
 • Η ιχνηλάτιση μιας παρτίδας αποτελεί θέμα μερικών λεπτών και αποτυπώνεται με λεπτομέρεια
 • Οι παραγωγοί εξυπηρετούνται ταχύτερα, λαμβάνουν αποτελέσματα για την πορεία της παραγωγής τους και τα οικονομικά τους μεγέθη
 • Βελτίωσε αισθητά τις σχέσεις με τους πελάτες του εξωτερικού και αυτό τις έφερε νέες πωλήσεις
 • 19% μείωση του διαχειριστικού κόστους λειτουργίας του συνόλου της εταιρίας
 • Έγκαιρη και έγκυρη λήψη αποφάσεων

Δήλωση αντιπροσώπου

«Έχουμε θέσει εξαρχής πολύ ψηλά τον πήχη σε ό,τι αφορά την ποιότητα και αυτό μας οδήγησε σε επενδύσεις και εκσυγχρονισμό. Εμπιστευτήκαμε το Galaxy, της Epsilon SingularLogic και η επιλογή αυτή μας δικαίωσε.  Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στην περίοδο της πανδημίας, αλλά σε ένα κλίμα συνεργασίας, καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Η πληροφορία “από το χωράφι έως το ράφι” είναι τόσο πολύτιμη και αυτή πλέον προσφέρεται από ένα ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα , που μας κάνει πιο ισχυρούς σε ένα διεθνές, άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο δεν έχουμε πια να φοβηθούμε τίποτα. Η ΖΕΥΣ μπορεί πλέον αποτελεσματικά, αξιόπιστα και με την απαραίτητη ευελιξία να προσφέρει όχι μόνο ένα ποιοτικό και ασφαλές προϊόν στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και να το αποδεικνύει χάρη στην υποδομή που δημιούργησε σε συνεργασία με την Epsilon SingularLogic. Νομίζω ότι κάναμε άλματα προς την ανάπτυξη και την τεχνολογία και σήμερα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι να ανταγωνισθούμε μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού.  Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με την Epsilon SingularLogic και παραμένει επιλογή μας ως στρατηγικός συνεργάτης

Xριστίνα Μανώσση, Διευθύνουσα Σύμβουλος

Play Video

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν