Κύκλωμα Service

  • Πολλαπλή παρακολούθηση συνεργείων ανά υποκατάστημα
  • Πολυφασική παρακολούθηση συνεργείων
  • Παρακολούθηση Εγγυήσεων
  • Ιστορικότητα Service
  • Πολλαπλή Τιμολόγηση
  • Διαχείριση Περιοδικών Συντηρήσεων
  • Διαχείριση Αιτημάτων Εξυπηρέτησης
  • Εντολές Εργασίας: Εσωτερικές, Εξωτερικές & Τρίτων με ευέλικτο σύστημα χρεώσεων (Πελάτης, Εγγύηση, Ασφαλιστική, Μικτό)
  • Απλές & Ιεραρχικές Εργασίες Επισκευής, με εναλλακτικούς τρόπους τιμολόγησης
  • Κατηγοριοποίηση κατά Κατασκευαστή, Ομάδα & Μοντέλο