Η Φαρμακαποθήκη στην Εποχή του Pharma 4.0!

Manufacturing | Νοέμβριος 2023

 

Όμιλος EPSILON NET: Ο στρατηγικός σας συνεργάτης στη Νέα Ψηφιακή Εποχή!


Στην εποχή του Pharma 4.0, η τεχνολογική εξέλιξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός φτάνουν σε κάθε γωνιά της φαρμακευτικής βιομηχανίας, ενισχύοντας τη συνολική αποτελεσματικότητά της. Τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Internet of Things (IoT), το Cloud Computing και τα Big Data Analytics, διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες και επαναστατικές αλλαγές.

Στον πυρήνα αυτής της εξέλιξης βρίσκεται ο κλάδος των φαρμακαποθηκών, στον οποίο ανοίγεται ένας νέος κόσμος ευκαιριών και προκλήσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η ενσωμάτωση αυτών των καινοτόμων τεχνολογιών, ωστόσο, απαιτεί την ύπαρξη της κατάλληλης στρατηγικής και νοοτροπίας αλλαγής μέσα στους οργανισμούς.

Οι ανάγκες των Φαρμακαποθηκών

Οι ανάγκες των φαρμακαποθηκών έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές την τελευταία πενταετία.  Η πανδημία, οι συνεχείς αλλαγές στο σύστημα υγείας, η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα και οι νέες τεχνολογίες είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις αναγκάζουν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους.

Οι κύριες ανάγκες των φαρμακαποθηκών σήμερα αφορούν:

 • Συμμόρφωση με τους αυστηρούς κανονισμούς και τη νομοθεσία
 • Δυνατότητα διεκπεραίωσης χιλιάδων παραγγελιών ημερησίως
 • Ακρίβεια στη διαχείριση αποθεμάτων των φαρμάκων
 • Αναγκαιότητα ορθών προβλέψεων κατανάλωσης, ώστε να περιορίζονται οι ελλείψεις και να είναι δυνατή η έγκαιρη αναδιανομή των προϊόντων
 • Εξάλειψη κόστους αποθήκευσης και καταστροφής των αποθεμάτων

 

H Λύση;

Επενδύστε σε άρτια τεχνολογικά προϊόντα και έμπειρους συνεργάτες!

Στον ανταγωνιστικό κόσμο του Pharma 4.0, η επένδυση σε κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις κρίνεται απαραίτητη.  Για το λόγο αυτό, η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη είναι εξίσου σημαντική με την απόφαση της υιοθέτησης νέων πρακτικών.

Στον Όμιλο EPSILON NET, θέτοντας τον πήχη ψηλά στον τεχνολογικό τομέα, αλλά και στον τομέα του Business, διαθέτουμε στην αγορά, μέσω των θυγατρικών μας Epsilon SingularLogic και Epsilon CSA, την κάθετη λύση Galaxy Pharma. Η λύση αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή στον κλάδο των φαρμακαποθηκών, υποστηρίζοντας το σύνολο των επιχειρησιακών τους αναγκών.

 

Η Νέα Εποχή στη Φαρμακαποθήκη

Το Galaxy Pharma αποτελεί κάθετη λύση για τη διαχείριση της Φαρμακαποθήκης, καθώς ενορχηστρώνει το σύνολο των επιχειρησιακών αναγκών σε μία ενιαία λύση. Διασφαλίζει την ομαλή διεκπεραίωση των ενεργειών σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ, ταυτόχρονα, παρέχει εξελιγμένα εργαλεία παρακολούθησης και βελτιστοποίησης των εταιρικών διαδικασιών.  Η λύση επιτρέπει ενιαία διαχείριση των παραγγελιών από όλα τα κανάλια πωλήσεων, ενσωματώνοντας καινοτόμες διαδικασίες τιμολόγησης, ειδικά σχεδιασμένες για τις απαιτητικές ανάγκες του κλάδου. Παράλληλα, φροντίζει για τη δρομολόγηση των παραγγελιών και των ειδικών παραμέτρων προς τα ρομποτικά μηχανήματα διαλογής.

 

Οφέλη Galaxy Pharma

 • Fast Entry Τιμολόγηση, που μειώνει σημαντικά τους μέσους χρόνους καταχώρησης
 • Ταχύτατη Εκτέλεση Παραγγελιών, μέσα από ένα παραγωγικό σύστημα αναπαραγγελίας, με αυτόματη δέσμευση αποθέματος κατά την καταχώρηση γραμμής
 • Αυτοματοποίηση της πρότασης αγορών, με αλγόριθμους βελτιστοποίησης διαθέσιμων, βάσει παλαιότερων πωλήσεων, καθώς και διαστάσεων ελλειπτικών και εξαγώγιμων με αυτόματη αναπροσαρμογή τιμών
 • Ενοποίηση πολλαπλών καναλιών παραγγελιοληψίας, σύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα, Ecommerce πλατφόρμες και mobile apps
 • Σύγχρονες ροές συλλογής και εκτέλεσης παραγγελιών με το μοναδικό σύστημα που συνδυάζει pick by light με pick to cart στην ίδια ροή, καθώς και ready to run διασύνδεση με τα πλέον πρωτοπόρα ρομποτικά συστήματα picking
 • Αυτοματοποιημένα Logistics με ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης παραγγελιών και last mile διαδικασιών

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης υλοποίησης και συνεργασίας, αποτελεί η περίπτωση της Alfa Pharm, όπου ο κ. Αλέξανδρος Λάχας, Διευθύνων Σύμβουλος, στην Alfa Pharm Α.Ε δήλωσε: «Το να ανταποκρινόμαστε on time στις ανάγκες των πελατών μας αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα. Στον κλάδο μας, κάθε λεπτό μετράει και κάθε δρομολόγιο μπορεί να κάνει τη διαφορά! Γι΄ αυτό επιλέξαμε τις εταιρίες Epsilon SingularLogic και Epsilon CSA, καθώς και τη λύση Galaxy Pharma ERP. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε δίπλα μας συνεργάτες, που αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουμε και ένα σύγχρονό εργαλείο, που μας προσφέρει την ταχύτητα και την ευελιξία, που χρειαζόμαστε στην καθημερινή μας λειτουργία, στηρίζοντας, παράλληλα, την αδιάκοπη ανάπτυξή μας».

 

Δείτε περισσότερα: https://epsilon-singularlogic.eu/products/galaxy-pharma-suite/