Ψηφιακός Μετασχηματισμός | myDATA

Μιχάλης Λυμπεριάδης | FinancePro | Απρίλιος 2022

Το myDATA έχει μπει πλέον για τα καλά στη ζωή των επιχειρήσεων. Πώς αποτιμάτε τη μέχρι τώρα πορεία του;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που πραγματοποιείται από την ΑΑΔΕ αποτελεί βεβαίως μία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, με ιδιαίτερες τεχνολογικές απαιτήσεις και την ανάγκη άρρηκτης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, λογιστών και επιχειρήσεων πληροφορικής. Η αλήθεια είναι ότι τα χρονοδιαγράμματα έχουν μεταβληθεί πολλές φορές, ωστόσο, η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αποδώσει καρπούς και ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων έχει προσαρμοστεί έχοντας έχει ενταχθεί στο σύστημα, ενώ, παράλληλα, η πλατφόρμα myDATA υποδέχεται και διαχειρίζεται καθημερινά χιλιάδες παραστατικά σε πραγματικό χρόνο.

H Epsilon Net είναι η πρώτη εταιρία που πιστοποιήθηκε σαν πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, υλοποιώντας γρήγορα μια καινοτόμα και τεχνολογικά προηγμένη εφαρμογή το Epsilon Digital, έχοντας παράλληλα εναρμονίσει εγκαίρως όλες τις λύσεις της με την πλατφόρμα myDATA.

Αντιμετωπίζουμε πλέον τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με τον πιο σύγχρονο τρόπο, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και εμπιστοσύνη ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα και τη φορολογική αρχή, καθώς και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Τι έχει αλλάξει ως προς την οργάνωση των λογιστηρίων η ηλεκτρονική τιμολόγηση; Έχετε εντοπίσει δυσλειτουργίες οι οποίες χρειάζεται να διορθωθούν;

Οφείλουμε να αναφέτουμε ότι πρόκειται για ένα τεράστιο εγχείρημα με απαιτήσεις που αφορούν στην ιδιαίτερα πολύπλοκη ελληνική νομοθεσία και τις ανάγκες χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων. Επισημάνθηκαν λάθη, αστοχίες και παραλείψεις, καθόλη τη διάρκεια του εγχειρήματος, που στη συντριπτική τους πλειονότητα αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα, η διαδικασία διορθώσεων και αναπροσαρμογών συνεχίζεται.

Ως αποτέλεσμα, μιλάμε πλέον για πραγματική ηλεκτρονική τιμολόγηση, εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασίαωη επιλογή του κατάλληλου πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές τους, αφού συνδράμει αποτελεσματικά στον επιχειρησιακό και ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Αυτή την στιγμή περισσότερες από 1200 επιχειρήσεις μας έχουν εμπιστευτεί για την ηλεκτρονικής τους τιμολόγηση και τη διασύνδεση με την MyDATA, εκ των οποίων ηχηρά brands όλων των κλάδων της ελληνικής αγοράς, ενώ, αξίζει να αναφέρουμε, ότι μέχρι σήμερα έχουμε στείλει μέσω του παρόχου περισσότερα από 5.000.0000 παραστατικά.