Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης του Ομίλου EPSILON NET για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού με συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας

Ο Όμιλος EPSILON NET με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις δυνατότητες ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων οργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία, την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, διαδικτυακή ημερίδα, σχετικά με την Δέσμη Δράσεων για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΜμΕ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Σκοπός της Δέσμης των συγκεκριμένων Δράσεων είναι η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στο πλαίσιο της στρατηγικής της συνεργασίας με την EPSILON NET, παρουσιάζοντας τα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά προγράμματα και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΜμΕ.

 

 

Ειδικό ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκεντρώνει η 1η Δράση, με την επωνυμία «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός», η οποία στηρίζει επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών αναγκών σε λογισμικό, υπηρεσίες και εξοπλισμό. Στη συγκεκριμένη Δράση το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται σε ποσοστό 50% έως 60%, ανάλογα με τη περιφέρεια που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, αφορά επιχειρήσεις με 3 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίες) και άνω για το 2022 και επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€ για την απόκτηση ψηφιακών εργαλείων και σχετικών υπηρεσιών.

 

Η ανάγκη της έγκαιρης και στοχευμένης ενημέρωσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για ενεργοποίηση των δυνητικών δικαιούχων/επιχειρήσεων για τις συγκεκριμένες δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό η θεματολογία της ενημερωτικής παρουσίασης επικεντρώθηκε:

  • στη συγκριτική παρουσίαση των 3 Δράσεων
  • στη διαδικασία και την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων
  • στην αναλυτική περιγραφή της Δράσης 1-Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
  • στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών και τα κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων

 

ενώ παράλληλα, έγινε ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης

  • των ολοκληρωμένων προτάσεων για την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων μέσω των επιχειρήσεων του Ομίλου EPSILON NET, και
  • ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, εργαλείων & υπηρεσιών καθώς και συμβουλευτικής καθοδήγησης που έχει σχεδιάσει και προσφέρει η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

 

Τις εισηγήσεις σχετικά με τις Δράσεις του Νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού, ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εργαλείων collaboration και E-commerce, καθώς και για τα εργαλεία χρηματοδότησης που παρέχει η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στις επιχειρήσεις, πραγματοποίησαν οι:

  • Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET
  • Πέτρος Κοραλής, Sales Director της EPSILON NET
  • Κωνσταντίνος Καναβός, Διευθυντής Business Banking & Key Accounts Segments της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Χορηγοί επικοινωνίας της Ημερίδας ήταν τα ενημερωτικά portals e-forologia.gr και taxheaven.gr.

 

Ο Όμιλος EPSILON NET στο πλαίσιο της στρατηγικής του συνεργασίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς των ελληνικών επιχειρήσεων, προγραμματίζουν έναν ευρύ πρόγραμμα ενημερωτικών δράσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα με στόχο την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες ενίσχυσης του ψηφιακού τους μετασχηματισμού και τις δυνατότητες αξιοποίησης των αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων καθώς και των εξειδικευμένων εργαλείων και υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 και μελλοντικές ενημερωτικές ημερίδες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://espa.epsilonnet.gr.