Περαιτέρω επέκταση του Ομίλου Epsilon Net εκτός Ελλάδος την επόμενη 3ετία

Ιωάννης Μίχος | Καθημερινή | 3 Ιούλιου 2022

 

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, τουλάχιστον μέσα στην επόμενη τριετία, αναμένονται για τον κλάδο της Πληροφορικής, όπως αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Epsilon Net, Γιάννης Μίχος, σε συνέντευξή του στην «Κ». Η εισηγμένη επιδιώκει να ενισχύει την παρουσία της εκτός Ελλάδας, ενώ αναμένει για φέτος σημαντικά ενισχυμένα αποτελέσματα, συγκριτικά με το 2021.

 

Που αποδίδεται η σημαντική μεγέθυνση της Epsilon Net κατά την τελευταία διετία;

Ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου Epsilon Net είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού και στρατηγικών κινήσεων που υιοθετήσαμε πριν από αρκετά χρόνια, έχοντας διαγνώσει έγκαιρα τις επερχόμενες τάσεις της ελληνικής οικονομίας και τις διεθνείς εξελίξεις σε τεχνολογικό επίπεδο. Από το 2013 έχουμε ξεκινήσει να επενδύουμε σε διαδικτυακές εφαρμογές, cloud, web και mobile τεχνολογίες, που εξασφαλίζουν την εργασία από απόσταση, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τις οργανωτικές μας δομές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί μονόδρομο, ενώ σημαντική υπήρξε η ώθηση που δέχτηκε η εταιρεία από την είσοδό της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Όλες αυτές οι κινήσεις, μας επέτρεψαν να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες την κατάλληλη χρονική στιγμή και να επεκταθούμε. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι ο Όμιλος Epsilon Net είναι χρηματοοικονομικά υγιής, χρηματοδοτώντας με ίδια κεφάλαια το επενδυτικό πρόγραμμά του. Τονίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών μας γίνεται μέσα από τη κερδοφορία μας και ότι η εταιρεία έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό.

Περαιτέρω επέκταση του Ομίλου Epsilon Net εκτός Ελλάδος την επόμενη 3ετία

 

Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από τις εξαγορές που πραγματοποιείτε;

Ύστερα από την ένταξή της, πριν από δύο χρόνια, στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, η εταιρεία πραγματοποίησε σειρά εξαγορών. Οι συνεργασίες πολλαπλασιάζουν τη δυναμική και την ισχύ μιας εταιρείας. Ξεκινήσαμε με την απόκτηση της Data Communication και ακολούθησε η εξαγορά της SingularLogic, και η ίδρυση της Epsilon SingularLogic, του κεντρικού πυλώνα μας στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Κύριο στόχο μας αποτελεί η διαμόρφωση συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών βάσει της στρατηγικής μας και η διαμόρφωση ενιαίων λύσεων που ανταποκρίνονται σε πολλαπλές ανάγκες των επιχειρήσεων.

 

Πώς προβλέπετε ότι θα διαμορφωθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου της Πληροφορικής; Εκτιμάτε ότι σε ορίζοντα κάποιων χρόνων η αγορά θα εμφανίσει σημάδια κορεσμού;

Για την επόμενη τριετία υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κι αυτό καθώς τόσο το Δημόσιο, αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, λόγω και της πολυετούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθυστέρησαν σημαντικά να ξεκινήσουν τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της υστέρησης, τα περιθώρια ανάπτυξης είναι πολύ μεγάλα, ενώ η ανάγκη για υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων εκτοξεύθηκε λόγω και της πανδημίας.

Ο Όμιλος Epsilon Net, σε ορίζοντα τριετίας δρομολογεί την περαιτέρω επέκτασή του εκτός Ελλάδας, αλλά και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε κάθετες αγορές, όπως ο χώρος του λογισμικού για τον τουριστικό κλάδο και γενικότερα τον κλάδο της φιλοξενίας.

Το συνολικό στρατηγικό μας πλάνο ανάπτυξης, στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, με επενδύσεις για τη δημιουργία ενιαίων λύσεων προς τον τελικό πελάτη (all in one solution), στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) και σε κλάδους, όπου έχουμε ήδη το συγκριτικό πλεονέκτημα.

Εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος διαθέτει, ήδη, παρουσία, μέσω θυγατρικών σε Ρουμανία & Κύπρο και μέσω συνεργατών σε Βουλγαρία, Αλβανία και Κροατία.

 

Τι είδους ψηφιακά έργα πρόκειται να διεκδικήσετε; Πώς αναμένεται να διαμορφωθούν τα αποτελέσματα της Epsilon Net φέτος;

Ο Όμιλος Epsilon Net διεκδικεί καθημερινά νέα ψηφιακά έργα, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, ενώ όσον αφορά τα έργα στο Δημόσιο τομέα η παρουσία μας διευρύνεται μέσω της συνεργασίας με τη Space Hellas στη SingularLogic, που έχει μεγάλη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα.

Η περυσινή χρονιά, το 2021, ήταν χρονιά ορόσημο για την αύξηση των μεγεθών του ομίλου με αύξηση 132% σε σχέση με το κύκλο εργασιών. Για τη τρέχουσα χρήση 2022, έχουμε από τις αρχές της χρονιάς διατυπώσει πρόβλεψη για κύκλο εργασιών σε ενοποιημένη βάση 75 εκατ. ευρώ, δηλαδή επιπλέον αύξηση σε σχέση με το 2021 κατά 50%, και λειτουργική κερδοφορία (Ebitda) σε ετήσια βάση σε ποσοστό πάνω από 30%.

Οι εκτιμήσεις μας μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνονται απόλυτα. Ο Όμιλος Epsilon Net, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, εμφάνισε αυξημένο τζίρο κατά 75%.

Να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι στην Πληροφορική υπάρχει εποχικότητα, με το τελευταίο τρίμηνο του έτους να είναι το πιο ισχυρό, επειδή οι επιχειρήσεις προμηθεύονται νέα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν από το επόμενο έτος.

 

Πόσο δύσκολο στοίχημα είναι η προσέλκυση του κατάλληλου προσωπικού;

Με στόχο την εκπαίδευση των εν δυνάμει εργαζομένων μας αλλά και των χρηστών των εφαρμογών μας, έχουμε δημιουργήσει το Epsilon College. Στόχος μας είναι η κατάρτιση νέων ανθρώπων στην Πληροφορική. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει θερμοκήπια & θερμοκοιτίδες με σκοπό την ενίσχυση των νεοφυών εταιρειών και την προσέλκυση νέων στελεχών. Τέλος, έχουμε προχωρήσει στη συστηματική διασύνδεση με πανεπιστημιακά ιδρύματα ενώ παράλληλα δημιουργούμε το δικό μας κέντρο καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη.