Προϊόντα

Προϊόντα

Enterprise ERP

Enterprise ERP

Λύση ERP, για όλες τις μεσαίες και μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το Πληροφοριακό σύστημα Enterprise ERP αποτελεί δοκιμασμένο εργαλείο ανάπτυξης και λήψης στρατηγικών αποφάσεων, για όλες τις μεσαίες και μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που το έχουν επιλέξει. Ενσωματώνοντας όλη την τεχνογνωσία και εμπειρία της Epsilon SingularLogic, καλύπτει όλες τις λειτουργίες μιας σύγχρονης επιχείρησης και απαντά σε όλες τις σημερινές αλλά και μελλοντικές της ανάγκες.

Συνοπτική Λειτουργικότητα

 • Εμπορική Διαχείριση
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Εφοδιαστική Διαχείριση Αποθηκών
 • Προγραμματισμός & Έλεγχος Αποθεμάτων
 • Διαχείριση Διανομών
 • Management Information System (M.I.S)

 

 • Διαχείριση Ασύρματων Τερματικών(RF terminals)
 • Διαχείριση Παγίων
 • Διαχείριση  Προϋπολογισμών
 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Third Party Logistics
 • Παροχή Υπηρεσιών

Πλεονεκτήματα

Ευελιξία

Προσφέρει ευελιξία στην επιλογή και αγορά των λειτουργικών υποσυστημάτων που χρειάζεται η επιχείρηση. Προσαρμόζεται στα προ-παραμετροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας της ενώ διαθέτει και ενσωματωμένο εργαλείο customization. Καλύπτει με ευέλικτο και ολοκληρωμένο τρόπο τις επιχειρησιακές διαδικασίες μέσω των απεριόριστων και πλήρως διαχειρίσιμων αθροιστών, παραστατικών και οικονομικών ιεραρχιών που περιλαμβάνει, ενώ η αναζήτηση της πληροφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε οθόνη και για οποιαδήποτε οντότητα.

Customization

Προσαρμόζεται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες των επιχειρήσεων. Προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένου περιβάλλοντος εργασίας (menu, browsers, επιχειρηματικούς κανόνες, νέες οντότητες, ροές εργασιών, παραστατικά κλπ.), με προσθήκη extra ελέγχων και σχεδιασμού νέων επιχειρηματικών διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Πλούσια Πληροφόρηση

Περιλαμβάνει πλήθος έτοιμων στατιστικών αναφορών και επιπλέον εύχρηστων εργαλείων δημιουργίας αναφορών και εκτυπώσεων. Επίσης διαθέτει on line σύνδεση με την ολοκληρωμένη λύση επιχειρηματικής ευφυΐας, SingularLogic Business Strategy, που εξασφαλίζει τη σε βάθος ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των επιχειρησιακών πληροφοριών

Αυτοματοποίηση & Επεκτασιμότητα

Αυτοματοποιεί όλες τις λειτουργίες σχεδιασμού, προγραμματισμού και διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων, υποστηρίζοντας τις καθημερινές λειτουργίες και διαδικασίες της επιχείρησης. Είναι πλήρως παραμετρικό και ευέλικτο, ώστε να δίνει τη δυνατότητα εύκολης ανάπτυξης add-on customs ή και επέκτασης των υφιστάμενων λειτουργιών για την υποστήριξη ειδικών απαιτήσεων (API, Scripting).

e-Invoice

Υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω του πιστοποιημένου παρόχου Epsilon Digital, που καλύπτει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και δραστηριότητας, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων και παραστατικών μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου). Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξασφαλίζει την Online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, το κόστος φύλαξης των παραστατικών, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα.

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Υποστηρίζει την online επικοινωνία, για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων- εξόδων της επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε., και τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της, με δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων και την εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών, μέσω της υπηρεσίας e-books.

Σχετικά προϊόντα

EPSILON DIGITAL

Καινοτόμα υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης