Προϊόντα

Προϊόντα

Manager NEXT

Manager NEXT

Εύχρηστη εμπορολογιστική εφαρμογή, που καλύπτει πλήρως τις δραστηριότητες της μικρής και αναπτυσσόμενης επιχείρησης.

Ολοκληρωμένη εφαρμογή μηχανογράφησης, η οποία καλύπτει πλήρως τις δραστηριότητες της μικρής και αναπτυσσόμενης επιχείρησης που το επιλέγει, μέσα από ένα περιβάλλον φιλικό και εύχρηστο.

Εξαρχής σχεδιασμένη έτσι ώστε, αφενός να υποστηρίζει τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης, κατά τρόπο νόμιμο και λειτουργικό και αφετέρου να  παρουσιάζει την πλήρη εικόνα της πορείας της, με στόχο την αξιοποίηση της πληροφορίας στη λήψη αποφάσεων.

Συνοπτική Λειτουργικότητα

  • Διαχείριση Συναλλασσομένων (Πελατών – Προμηθευτών – Λοιπών Λογαριασμών)
  • Διαχείριση Ειδών Αποθήκης
  • Παροχή Υπηρεσιών
  • Παραγγελιοληψία – Τιμολόγηση
  • Διαχείριση Πωλήσεων Εντατικής Λιανικής – PoS
  • Παραγγελιοδοσία – Αγορές
  • Εισπράξεις – Πληρωμές – Αξιόγραφα
  • Γενική Λογιστική
  • Διαχείριση Παγίων στοιχείων
  • Report Generator

Πλεονεκτήματα

Άμεση λειτουργία & ευχρηστία

Το Manager ΝΕΧΤ είναι ταχύτατο στην εγκατάστασή και λειτουργία του. Διαθέτει πρότυπη παραμετροποίηση για τις συνήθεις συναλλαγές, ενώ συγχρόνως είναι ευέλικτο στο να εξυπηρετεί εξειδικευμένες ανάγκες και δραστηριότητες. Επιπλέον, εξασφαλίζει ευκολία στην καθημερινή λειτουργία της εφαρμογής, µε menu που προσοµοιάζουν στο outlook, επιτυγχάνοντας φιλικότητα και ευχρηστία, ακόμα και στον μη εξοικειωμένο χρήστη.

Customization

Προσαρμόζεται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες κάθε επιχείρησης. Τα menu, οι οθόνες, οι εκτυπώσεις είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να διαμορφώνονται στις καθημερινές ανάγκες του κάθε χρήστη. Οι ταχύτητες εκτέλεσης των καθημερινών λειτουργιών είναι εξαιρετικά γρήγορες πχ. τιμολόγηση. Διαθέτει γρήγορες αυτοματοποιημένες λειτουργίες με την χρησιμοποίηση Wizards στις μαζικές εργασίες (π.χ. markup τιμών), προσφέροντας συγχρόνως απόλυτο έλεγχο των διαδικασιών ενημέρωσης. Τα δικαιώματα πρόσβασης στους χρήστες της επιχείρησης ορίζονται ανά εργασία, εντάσσοντάς τους σε ρόλους που καθορίζονται από τον επιχειρηματία. 

Διαχείριση πολλαπλών εταιριών & χρήσεων

Η εφαρμογή διαχειρίζεται πολλές εταιρίες και για κάθε εταιρία πολλαπλές χρήσεις, με δυνατότητες παρακολούθησης πολλών περιόδων ανά χρήση και πρόσβασης στις προηγούμενες χρήσεις.

Πλούσιο Reporting

Διαθέτει πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων για κάθε υποσύστημα (Αποθήκη, Συναλλασσόμενοι, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές, Πωλήσεις, Αξιόγραφα κλπ), ώστε να παρακολουθείται εύκολα η καθημερινή δραστηριότητα. Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα απεριόριστου ορισμού φίλτρων και ταξινομήσεων των εκτυπώσεων και των λιστών εγγραφών (πχ. κατάλογος ειδών, παραστατικών κλπ.).  Όλη αυτή η πληροφορία μπορεί να επεξεργάζεται, να μορφοποιείται και να παρουσιάζεται με πολλαπλούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη παρέχοντας μια σαφή, άμεση και αξιόπιστη εικόνα για την πορεία της επιχείρησης. 

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Απολύτως εναρμονισμένο με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, υποστηρίζει την online επικοινωνία, για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων – εξόδων της επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε., και τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της, με δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων και την εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών. Η διασύνδεση του Manager Next με την πλατφόρμα myDATA πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books.

e-Invoice

Υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω του πιστοποιημένου παρόχου Epsilon Digital, που καλύπτει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και δραστηριότητας, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων και παραστατικών μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου). Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξασφαλίζει την Online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, το κόστος φύλαξης των παραστατικών, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα.

Highlights

Πολυεταιρικότητα

Το Manager Next διαχειρίζεται πολλές εταιρείες στην ίδια βάση, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και οικονομία όγκου δεδομένων, προσφέροντας τη δυνατότητα καταχώρησης και άντλησης πληροφοριών για οποιαδήποτε από τις εταιρείες. Διαθέτει δυνατότητα σχεδιασμού ομίλου εταιρειών, με επιλογή αυτόματης δημιουργίας διεταιρικών συναλλαγών. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών χρήσεων ανά εταιρεία.

Λίστες εγγραφών (Browsers)

Σε όλες τις λίστες διαχείρισης εγγραφών (browsers), δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης της εμφάνισης όπως ακριβώς επιθυμεί ο κάθε χρήστης, προσθέτοντας, αφαιρώντας ή μετακινώντας στήλες. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ορισμού της ταξινόμησης ως προς όποια ή όποιες στήλες εξυπηρετούν τον χρήστη, ενώ παράλληλα προσφέρει όλα τα πεδία για φίλτρο επιλογής των εγγραφών της λίστας. Τέλος, υποστηρίζει την εκτύπωση ή την εξαγωγή σε αρχείο της μορφής Excel ή κειμένου ή XML ή HTML των εγγραφών της λίστας, με την εμφάνιση, ταξινόμηση και φιλτράρισμα που έχει ορίσει ο χρήστης.

Σχετικά προϊόντα

Epsilon Smart

Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών με απευθείας σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε. και την πλατφόρμα myDATA.