Προϊόντα

Προϊόντα

PYLON SCM Hybrid

Το Pylon SCM Hybrid αποτελεί ένα σύνολο λύσεων και εργαλείων που βελτιστοποιούν την διαχείριση και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων.  

Νέες τεχνολογίες και έξυπνες λύσεις ενσωματώνονται συνεχώς στο PYLON SCM Hybrid και καθοδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων.

H τεχνολογική υπεροχή του PYLON Hybrid ενισχύεται με ένα συνεχώς εξελισσόμενο πακέτο λύσεων, που στόχο έχει να υποστηρίξει την λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα παρέχει λύσεις για το SCM, με τις οποίες η επιχείρηση μπορεί αποδοτικότερα να προγραμματίσει, να εκτελέσει και να εποπτεύει όλα τα στάδια λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πλεονεκτήματα

Προγραμματισμός

Προγραμματισμός αναγκών παραγωγής, συντονισμός και βελτιστοποίηση ροών προμηθειών / αποθεμάτων 

Κατανομή προϊόντων

Εκτίμηση και βέλτιστη κατανομή της ζήτησης προϊόντων / υπηρεσιών 

Upstream – Downstream

Συντονισμός μεταφοράς – παραδόσεων 

WMS / WES

Προγραμματισμός και εκτέλεση λειτουργιών Logistics 

MES

Προγραμματισμός και εκτέλεση διαδικασιών εκτέλεσης παραγωγής  

Last mile – POD

Προγραμματισμός και καταγραφή παραδόσεων 

Highlights

Routing & Dispatching

Διαχείριση μέσων μεταφοράς / Routing & Dispatching 

Πληροφόρηση

Καταγραφή και διαχείριση της πληροφορίας (mobility, BI) 

Διαχείριση Προμηθειών

Οργάνωση προμηθειών, συσχετισμός κόστους και διαχείριση ροών 

Παραγωγικότητα

Αύξηση της παραγωγικότητας πόρων και διαδικασιών  προμηθειών, συσχετισμός κόστους και διαχείριση ροών 

Εργασίες

Αποδοτικότερη εκτέλεση εργασιών 

Ποιότητα

Βελτίωση ποιότητας (προϊόντων – υπηρεσιών) 

Αυτοματισμοί

Ενσωμάτωση και χρήση αυτοματισμών σε επιλεγμένες ροές εκτέλεσης διαδικασιών Logistics 

Ενεργειακό αποτύπωμα

Carbon footprint – sustainable supply chains 

Διαχείριση Αποθήκης

Ενοποίηση δεδομένων αποθήκευσης και αύξηση χρόνου παράδοσης 

Μείωση κόστους

Μείωση διαχειριστικού και μεταφορικού κόστους 

Ροές

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα ροών 

Σχετικά προϊόντα