Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Βιομηχανία: Κλειδί για Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα

Γιάννης Φιλίππου | Manufacturing: Ειδική Έκδοση Λύσεις για την Βιομηχανία | Ιανουάριος 2024

 

 

Στη σημερινή βιομηχανία κυριαρχούν τρία θεμελιώδη στοιχεία: η ταχύτητα της πληροφορίας, η ευελιξία της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, παράλληλα, παρατηρείται μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν τον οδηγό και την κινητήριο δύναμη κάθε βιομηχανίας που επιδιώκει να διατηρήσει μια δυναμική θέση στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

Στις κατατάξεις των κορυφαίων οργανισμών παγκοσμίως, παρατηρείται υπεροχή εκείνων που υιοθετούν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες αιχμής. Στη χώρα μας, η πρόοδος είναι εμφανής. Πριν από δύο δεκαετίες, μόνο το 1% του πληθυσμού είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ σήμερα το 95% αξιοποιεί το διαδίκτυο και τις εφαρμογές ως καταναλωτής και επαγγελματίας. Η επανάσταση αυτή καλεί τις παραγωγικές και βιομηχανικές μονάδες, ως κρίκος που συνδέει την πρωτογενή παραγωγή με τα κανάλια διάθεσης και εμπορίας, να δημιουργήσουν κουλτούρα και στρατηγική διαρκούς ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η δυναμική στην εφοδιαστική αλυσίδα μεταλλάσσεται αδιάλειπτα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για τεχνολογίες νέφους, παρέχοντας ταχύτητα, υψηλή διαθεσιμότητα πόρων και αδιάκοπη λειτουργία για τη διαχείριση πληροφορίας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφία των συμβάντων.

Πλέον, ο πελάτης μιας βιομηχανίας δεν είναι ο τελικός καταναλωτής, αλλά το σύνολο του οικοσυστήματός της, ο ιδιοκτήτης, ο υπάλληλος, ο προμηθευτής, ο συνεργάτης κ.ο.κ. Είναι αναγκαίο όλοι να αποκτήσουν δεξιότητες που προσθέτουν αξία στο τελικό συνολικό αποτύπωμα, το οποίο αποτελεί και το ουσιαστικό προϊόν.

Όλα αυτά προϋποθέτουν ένα σύγχρονο ERP σύστημα, το οποίο όμως από μόνο του δεν κάνει τη διαφορά. Απαιτείται ενσωμάτωση συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HRMS), διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), διαχείρισης αποθεμάτων και ροών διανομής (WMS), διαχείρισης παραγωγής (MRP), που αποτελούν τους βασικούς άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού, μαζί με εργαλεία αυτοματισμού και διεπαφών του Industry 4.0 για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αξίας.

Βέβαια, για την υλοποίηση των παραπάνω, η επιλογή και συνεργασία με έμπειρους τεχνολογικούς συνεργάτες είναι το κλειδί της επιτυχίας. Στην Epsilon SingularLogic, μέλος του Ομίλου EPSILON NET έχοντας υλοποιήσει έργα πληροφορικής στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου της Βιομηχανίας, διαθέτουμε ολοκληρωμένο portfolio λύσεων, εξειδικευμένα στελέχη και μακρόχρονη εμπειρία που μας εδραιώνει ως βασική επιλογή στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι λύσεις μας συνδυάζουν οριζόντιες και καθετοποιημένες λειτουργικότητες με δυνατότητα επεκτασιμότητας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε μέγεθος μονάδας, από την απλή μεταποιητική μέχρι μια μεγάλη βιομηχανία, να εξυπηρετήσει επιτυχώς κάθε πολύπλοκο σενάριο, να μειώσει σημαντικά τα κόστη παραγωγής και να εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα (Quality Control) και ακριβή χρόνο παράδοσης (lead time) στους πελάτες της.