Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με υβριδική τεχνολογία

Χαράλαμπος Σάμπαλης, PYLON Product Development Manager της Epsilon SingularLogic | Ναυτεμπορική | 21 Φεβρουαρίου 2023

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί όρο επιβίωσης και καταλύτη ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Στις προηγμένες κοινωνίες οι έννοιες της Οικονομίας και της Τεχνολογίας, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ήταν συμπληρωματικές. Σήμερα, είναι αλληλένδετες και στο πολύ κοντινό μέλλον συνυφασμένες. Οι πολιτικές ηγεσίες δίνουν πλέον εξίσου έμφαση στην οικονομική διαχείριση της τεχνολογίας και στην τεχνολογική προσαρμογή της οικονομίας. Στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η αύξηση των πωλήσεων, η κεντρική και ευέλικτη διαχείριση και εξοικονόμηση πόρων, η ταχύτητα της επικοινωνίας με συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες, με άλλα λόγια όλες οι ζωτικής σημασίας προτεραιότητες κάθε επιχείρησης, εξαρτώνται ευθέως από το επίπεδο της ψηφιακής της ωριμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των πρωτοπόρων εταιριών – παρόχων καινοτόμων ψηφιακών λύσεων για την επόμενη μέρα των πολιτών και των επιχειρήσεων αναγνωρίζεται και ενισχύεται.

Ο επιχειρηματικός κόσμος και στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, έχει ενστερνιστεί σε μεγάλο βαθμό την αναγκαιότητα της ψηφιακής μετάβασης και πλέον καθημερινά – με την καθοριστική συμβολή των Προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου – συντελούνται σε κάθε κλάδο της οικονομίας από μικρά βήματα, έως και άλματα προόδου στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων. Όσο όμως προχωρά η ψηφιοποίηση της οικονομίας, τόσο αναφύονται, μαζί με τις ευκαιρίες, νέου τύπου προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

 

Ίσως κρισιμότερη όλων είναι η επιλογή της βέλτιστης τεχνολογικής λύσης, την κατάλληλη στιγμή.

Η σωστή απόφαση μπορεί να φέρει το «turning point» στην αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης. Η σημασία της, δε, μεγεθύνεται, όταν στόχος της επιχείρησης δεν είναι μόνο η επιτυχής έκβαση ενός συγκεκριμένου ψηφιακού project, αλλά όταν πρόκειται να διαλέξει το business software ή την ψηφιακή πλατφόρμα που θα αποτελεί εφεξής το κέντρο ελέγχου, τον «εγκέφαλο» ολόκληρης της επιχείρησης: Θα θωρακίζει την κερδοφορία και την χρηματοοικονομική υγεία της εταιρίας που αποτελεί το υπ’ αριθμόν 1 ζητούμενο στην εποχή μας, θα ενοποιεί όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες της μεταφέροντας σε real-time πληροφορίες από το ένα στο άλλο και, ταυτόχρονα, θα διασφαλίζει τη δυνατότητα συνεχών αναβαθμίσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, καθώς και τη διασυνδεσιμότητά της με τις δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Ευτυχώς, αλλά όχι από τύχη, το «all in one solution» έχει γίνει σήμερα απολύτως εφικτό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, χάρις στην υβριδική τεχνολογία της Epsilon SingularLogic.

Η hybrid τεχνολογία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: συντελεί στην ανάπτυξη οποιασδήποτε custom εφαρμογής, η πρόσβαση, η χρήση και η λειτουργία της οποίας μπορεί να γίνει τόσο μέσω clients αλλά και από Web explorer ή mobile apps. Επιπλέον, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, κάθε επιχείρηση, που υιοθετεί υβριδική τεχνολογία αποκτά πλήρη κάλυψη των αναγκών της, είτε on premise είτε σε cloud περιβάλλον με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της MICROSOFT και του Microsoft Azure.

Με υβριδική τεχνολογία οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν ταυτόχρονα: έλεγχο και δραστική μείωση κόστους, μείωση πολυπλοκότητας, άμεση ανταπόκριση στις εξειδικευμένες επιχειρηματικές ανάγκες, απλοποίηση εταιρικών διαδικασιών με αυξημένη παραγωγικότητα και ενοποίηση της διοικητικής πληροφόρησης.