Το Epsilon Smart, η λύση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της EPSILON NET, ξεπέρασε τις 50.000 συνδρομές

Εκτίμηση για Κύκλο Εργασιών του Ομίλου +50.000.000€ το 2021 Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, ανακοινώνει ότι με βάση και τα τρέχοντα δεδομένα, επιβεβαιώνεται πλήρως η αρχική εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου ότι το 2021 θα αποτελέσει έτος – ορόσημο στην επιχειρηματική διαδρομή του Ομίλου, αφού με βάση τα τελευταία στοιχεία της εξέλιξης των πωλήσεων κατά […]