Στις Epsilon SingularLogic και SingularLogic το έργο Fuel Retail με την πλατφόρμα Galaxy Retail, για τα 350 ιδιολειτουργούμενα πρατήρια καυσίμων Shell της Coral A.E., μετά από διεθνή διαγωνισμό

FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. | Case Study Dynamics 365 for Sales (CRM)

Η Coral A.E., μετά από διεθνή διαγωνισμό, ανέθεσε στις εταιρείες SingularLogic μέλος του Ομίλου Space Hellas και Epsilon SingularLogic μέλος του Ομίλου  EpsilonNet, την υλοποίηση έργου που αφορά στο σύστημα λιανικών πωλήσεων των αιθουσών λιανικής (C-Stores) των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων της, επιλέγοντας την πλατφόρμα Galaxy Retail ως την καταλληλότερη λύση που εξυπηρετεί τις απαιτήσεις της για […]