Πιστοποίηση της Epsilon Training από την Microsoft ως «Microsoft Certified Technical Learning Partner»

Ο Όμιλος Epsilon Net, ανακοινώνει την πιστοποίηση της  Epsilon Training (της επιχειρηματικής μονάδας του Ομίλου για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων) από την Microsoft, ως επίσημου φορέα Τεχνικής Εκπαίδευσης «Microsoft Certified Technical Learning Partner». Η σημαντική αναγνώριση, αφορά  την παροχή  Πιστοποιημένων τεχνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για όλα τα προϊόντα και τις τεχνολογίες […]