Η ώρα της ελληνικής βιομηχανίας πληροφορικής!

Ιωάννης Μίχος | Business Review 2021 των Euro2day.gr & New York Times | Δεκέμβριος 2021   Την επόμενη δεκαετία, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην ελληνική αγορά, η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων θα αποτελεί καίριο εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης ανταγωνιστικότητας για κάθε πρωτοπόρα επιχείρηση, τονίζει ο Ι. Μίχος της Epsilon Net. Η τεχνολογία της 4ης […]