Όμιλος EPSILON ΝΕΤ, Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2022: Ισχυρή ανάπτυξη με άνοδο 60% στον Κύκλο Εργασιών και αύξηση 92% στα Κέρδη προ Φόρων

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια και συνέχεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, σημείωσε κατά το εννεάμηνο  του 2022, σημαντική αύξηση  στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, αποδεικνύοντας την ηγετική του θέση  στον τομέα του Business Software στην ελληνική αγορά. Η συνεχής αναπτυξιακή πορεία και τα οικονομικά αποτελέσματα (παρά τις ιδιαίτερες διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες […]