Η ενοποιημένη λειτουργία του Galaxy με τα e-shop της myshoe – Ν.Ι.ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. ενισχύει το customer experience και την ανάπτυξή της

Ν.Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διασύνδεση του Galaxy της Epsilon SingularLogic με τα τέσσερα e-shop της myshoe – Ν.Ι.ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε., για την αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου όγκου παραγγελιών της και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του διεθνούς πελατολογίου της. Η myshoe – Ν.Ι.ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς ηλεκτρονικού εμπορίου, εισαγωγών και χονδρεμπορίου. Στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου διαχειρίζεται […]