Όμιλος EPSILON ΝΕΤ: Gold και Silver διακρίσεις στα φετινά Mobile & ΙoΤ Excellence Awards!

Για ακόμη μια χρονιά ο Όμιλος EPSILON NET και η θυγατρική του Epsilon SingularLogic διακρίθηκαν στα Mobile & ΙoΤ Excellence Awards 2024, μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις αναγνώρισης της καινοτομίας και της αριστείας στον τομέα της Τεχνολογίας που διεξήχθη την Τρίτη 9 Απριλίου 2024. Ειδικότερα, ο Όμιλος έλαβε δύο σημαντικές διακρίσεις, αναδεικνύοντας τη συνεχή δέσμευσή […]