Το 2023 ξεκινά ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Ιωάννης Μίχος | Business Review 2022 των Euro2day.gr & New York Times | Δεκέμβριος 2022

 

Ποιοι λόγοι στρατηγικής οδήγησαν τον Όμιλο Epsilon Net στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα; Από την κοινή ανακοίνωση προκύπτει μία μεγάλη γκάμα συνεργειών, σε πεδία όπως το fintech, οι ηλεκτρονικές πληρωμές και το Embedded Finance. Ποια είναι τα επόμενα βήματα και ποιες οι δικές σας προσδοκίες για αυτή τη συμφωνία;

Η εφαρμογή της στρατηγικής συμφωνίας με την Εθνική Τράπεζα θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα «τεχνολογικού οικοσυστήματος». Η συνεργασία μας προβλέπει τον από κοινού σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διάθεση καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Βασικό όχημα αποτελούν οι εμπορικές εφαρμογές του Ομίλου μας και η διασύνδεσή τους με τα συστήματα της Τράπεζας, αξιοποιώντας την εξελιγμένη Open Banking πλατφόρμα της Εθνικής Τράπεζας. Με τη διασύνδεση αυτή καλύπτονται οι εξειδικευμένες ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης, όπως η δυνατότητα online πληρωμής οφειλών, η διενέργεια συμψηφιστικών κινήσεων (εμβασμάτων) από εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και η πραγματοποίηση μαζικών πληρωμών μέσα από ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες εγκρίσεων με απλό, εύχρηστο και αξιόπιστο τρόπο.
Με τη συμφωνία αυτή, 125.000 επιχειρήσεις, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τα συστήματα του Ομίλου μας, αλλά και πάνω από 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις-πελάτες της Εθνικής Τράπεζας, θα έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρηματικές τους ανάγκες, προωθούν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και προσφέρουν άριστη εμπειρία χρήσης.

Όπως καταλαβαίνετε, τελικός μας στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών/χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον τελικό πελάτη – επιχείρηση, μέσα από τις λύσεις του Ομίλου μας. Σε πρακτικό λοιπόν επίπεδο, η υλοποίηση της συμφωνίας θα διευρύνει και θα ολοκληρώσει την προσέγγιση μας για «all in one solution» με την αξιοποίηση του συνδυασμού των πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου μας με τις καινοτόμες δυνατότητες των τεχνολογικών συστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

 

Μετά τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα εννεάμηνου, που ανακοινώσατε, πόσο κοντά είστε στους ετήσιους στόχους σας και ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία του Ομίλου το 2023; Θα συνεχίσετε τη στρατηγική των εξαγορών, που διευκολύνουν τη διείσδυσή σας σε κάθετες αγορές;

Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, μετά και τη σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του εννεάμηνου, αναμένουμε ότι θα επιβεβαιωθεί η εκτίμησή μας για αύξηση κατά 50% των ετήσιων εσόδων του Ομίλου για το 2022, έναντι του 2021 και επίτευξη περιθωρίου EBITDA σε ετήσια βάση, υψηλότερο του 30%. Το 2023 ξεκινάει για εμάς ένας νέος αναπτυξιακός κύκλος, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Φυσικά, στο επιχειρησιακό σχέδιο μας για το 2023-2025, βασικός μοχλός θα είναι η στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα για τη δημιουργία νέων γραμμών εσόδων, on top στις υφιστάμενες κατηγορίες εσόδων από τα προϊόντα Business Software. Παράλληλα, οι εξαγορές ήταν, είναι και θα είναι συστατικό στοιχείο στην ανάπτυξή μας. Χωρίς να μπορώ να δώσω λεπτομέρειες, θα πρέπει να αναμένουμε στο 1ο εξάμηνο του 2023 σημαντικές ανακοινώσεις για συνεργασίες που ήδη προετοιμάζουμε.

 

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου Epsilon Net; Παράλληλα, ποιες δυνατότητες ανάπτυξης για τον ίδιο τον Όμιλο δημιουργεί o μετασχηματισμός του σε πάροχο ψηφιακών λύσεων «all in one solution» για κάθε κλάδο της οικονομίας;

Αρχικά, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το «all in one solution» δεν είναι σύνθημα, είναι στρατηγική και έχει απτά οφέλη για τους πελάτες μας. Ας δούμε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα:

1. Οι ολοκληρωμένες λύσεις που αναπτύξαμε για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και η ταυτόχρονη διασύνδεσή τους με το σύστημα ERGANI II του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και με τις υφιστάμενες εφαρμογές PAYROLL & HRMS του Ομίλου μας, οι οποίες στηρίζουν ήδη το 80% του ιδιωτικού τομέα. Στην πραγματικότητα, δεν παρουσιάσαμε στην αγορά απλά μια λύση για την υποχρέωση των επιχειρήσεων να εναρμονιστούν με την ψηφιακή κάρτα εργασίας αλλά ένα συνολικό σύστημα που συνδέει κάρτα εργασίας, αποστολή ψηφιακού ωραρίου, υπολογισμό μισθοδοσίας, reporting και εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις τη μέγιστη λειτουργικότητα σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον.

2. Μια νέα σειρά εργαλείων που δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη μας, με λογισμικό Pylon ή Epsilon Smart, να δημιουργήσει και να διαχειριστεί με απίστευτη ευκολία και με εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος το δικό του ηλεκτρονικό του κατάστημα. Επιπλέον, ο πελάτης χρήστης μιας εμπορικολογιστικής εφαρμογής συνδέεται με πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως το skroutz.gr, για να επεκτείνει τις πωλήσεις του. Στην επόμενη φάση, θα αξιοποιεί και τις τεχνολογικές διασυνδέσεις μας με την Εθνική Τράπεζα, για να υποβάλει αυτόματα αίτημα δανείου και να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών του.

Όπως καταλαβαίνετε, τα οφέλη και για τον Όμιλο μας είναι πολλαπλά τόσο στο επίπεδο των εσόδων όσο και στην εδραίωση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας.

 

Ποια είναι τα σχέδια σας για επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στο εξωτερικό;

Η επέκτασή μας στο εξωτερικό γίνεται με πολύ προσεκτικά βήματα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την ανάπτυξη των εργασιών μας στην Κύπρο και σχεδιάζουμε με το αντίστοιχο μοντέλο την παρουσία μας στη Ρουμανία. Παράλληλα, στις περιπτώσεις SaaS λύσεων σε ειδικούς τομείς, όπως το Hospitality, έχουμε ήδη πελάτες σε περισσότερες από 60 χώρες. Στην συγκεκριμένη αγορά υπάρχει μια αξιοπρόσεκτη επιχειρηματική ευκαιρία σε διεθνές επίπεδο και η φιλοσοφία του Ομίλου μας, όπως εκφράστηκε μέσα και από τις τελευταίες εξαγορές, με την παρουσίαση ενοποιημένης λύσης στο σύνολο των αναγκών των ξενοδοχειακών μονάδων και της εστίασης (PMS, Booking engine, Channel manager) προσδίδει στην στρατηγική μας σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.