Το «καμπανάκι» για τη ψηφιακή μετάβαση, η σημασία των ηλεκτρονικών βιβλίων και η ευκαιρία του «ψηφιακού voucher»

Πέτρος Κοραλής | Εφημερίδα των Συντακτών | 26 Μαρτίου 2022

Την ώρα που η ελληνική Πολιτεία, ο επιχειρηματικός κόσμος και οι πολίτες ομονοούν πλήρως στην εκτίμηση ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η λυδία λίθος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ένα ηχηρό «καμπανάκι» προειδοποίησης έρχεται να ταράξει τον υφέρποντα εφησυχασμό, ότι «ψηφιακά, πάμε καλά». Η τελευταία Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ κατέδειξε πως, αν και σημειώνουμε βήματα ψηφιακής προόδου σε επιμέρους δείκτες, απέχουμε ακόμη σημαντικά από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, για τον απλούστατο λόγο ότι οι υπόλοιπες χώρες – και οι επιχειρήσεις τους – επιταχύνουν το ίδιο με εμάς ή και περισσότερο. Το συμπέρασμα που οφείλουμε να εξάγουμε από την 25η θέση της Ελλάδας στην ψηφιακή ωριμότητα είναι ότι αν η χώρα δεν εκμεταλλευτεί πάση θυσία το εξόχως θετικό momentum (Ταμείο Ανάκαμψης και νέο ΕΣΠΑ) για να επισπεύσει κι άλλο, να διευρύνει και να εμβαθύνει τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, διακινδυνεύει να παραμείνει επί μακρόν ανάμεσα στους ψηφιακούς ουραγούς της Ευρώπης.

Στη βάση αυτής της παραδοχής, αναδεικνύεται και η μεγάλη, κομβικού χαρακτήρα, σημασία της ταχείας και πλήρους υιοθέτησης των ηλεκτρονικών βιβλίων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται, ταυτόχρονα, η ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και ο εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης. Πολύ έγκαιρα ο Όμιλος Epsilon Net – με επίγνωση και της ευθύνης που απορρέει από την ηγετική του θέση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ – επισήμανε στο δημόσιο διάλογο τον καταλυτικό ρόλο της μεταρρύθμισης, αν θέλουμε να κερδίσουμε το στοίχημα της ψηφιακής μετάβασης. Σήμερα, μετά και τη δρομολόγηση ενός μεγάλου πλήθους ψηφιακών project με ορίζοντα ολοκλήρωσης την επόμενη πενταετία, μπορεί να υποστηριχθεί πως κανένα άλλο μεγάλο ψηφιακό αναπτυξιακό έργο δεν διαπερνά οριζόντια και κάθετα ολόκληρο τον επιχειρηματικό ιστό της χώρας, όσο τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση, η αναγκαιότητα της οποίας εξηγεί και «επιβάλλει» την υποχρεωτικότητα της. Η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων μέσα από την πλατφόρμα myDATA είναι η αυτονόητη επιλογή μιας επιχείρησης για να επιτύχει: μείωση του λειτουργικού της κόστους, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, αυτόματη σύνδεση με το λογιστή, εύκολη επικοινωνία με τους προμηθευτές της και – μακροπρόθεσμα το σημαντικότερο όλων – εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στη σχέση της με τη φορολογική διοίκηση. Πολύ σωστά η ΑΑΔΕ επιδεικνύει ευελιξία και υπομονή στην έναρξη επιβολής προστίμων για τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται στα πρώτα τους βήματα στο myData. Αδιαμφισβήτητα όμως, ο μεγάλος όγκος και ο συνεχής ρυθμός αύξησης των τιμολογίων που δηλώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δείχνει ότι η αγορά όχι μόνο έχει «αγκαλιάσει» το εγχείρημα, αλλά κυριολεκτικά αδημονεί για την ενεργό και ολοκληρωμένη συμμετοχή της στη ψηφιακή εποχή της οικονομίας. Η εικόνα πλήρους αποδοχής των ηλεκτρονικών βιβλίων επιβεβαιώνεται καθημερινά και από τη συνεχή άνοδο στον αριθμό των εγκαταστάσεων της web-εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης Epsilon Smart και όλων των υπόλοιπων καινοτόμων εφαρμογών για ηλεκτρονικά βιβλία/myDATA του Ομίλου Epsilon Net και των εταιριών του, Epsilon Singular Logic και Data Communication, που έχουν ξεπεράσει τις 70 χιλιάδες. Αντίστοιχα υψηλή – και τιμητική για την Epsilon Net – είναι η προτίμηση πολλών και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος, ως Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Την ίδια στιγμή όμως, είναι γνωστό πως η ψηφιακή υστέρηση των ελληνικών ΜμΕ είναι πολυ-παραγοντική και διαφέρει κατά περίπτωση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την κερδοφορία της και τον κλάδο που δραστηριοποιείται. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μετά από δύο χρόνια πανδημίας και εν μέσω ενεργειακής κρίσης, δεν μπορούν να επενδύσουν στη ψηφιοποίησή τους, παρότι τη θεωρούν απολύτως απαραίτητη. Σε αυτή τη κρίσιμη συγκυρία, η ευκαιρία που δίνει το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του οποίου θα δοθούν κουπόνια (voucher) σε 100.000 επιχειρήσεις, είναι μοναδική.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσει με 180 εκ. ευρώ (από τα οποία, τα 90 εκ. ευρώ έχουν ήδη δεσμευτεί για να εκταμιευτούν εντός του 2022), voucher για την ενίσχυση επενδύσεων που θα έχουν στόχο μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, των ηλεκτρονικών πωλήσεων και των εφαρμογών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως και την υιοθέτηση εργαλείων ψηφιακής διαφήμισης και συστημάτων τηλεργασίας. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα δοθούν επίσης ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν e-shop, να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες cloud, λύσεις ΙoΤ και τεχνητής νοημοσύνης, να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια και να προχωρήσουν σε ψηφιακή κατάρτιση των εργαζόμενών τους. Για την επιχορήγησή τους οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν το κουπόνι, το οποίο θα εξαργυρώνουν σε ειδική ηλεκτρονική αγορά. Ο σχεδιασμός για το συγκεκριμένο υποπρόγραμμα είναι να ξεκινήσει στο τέλος του Μαρτίου ενώ το σύνολο των υποπρογραμμάτων και δράσεων του συνολικού προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το β΄ τρίμηνο του 2025.

Ο Όμιλος Epsilon Net, ως ο καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Ελληνικών Επιχειρήσεων, θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να διαθέτει καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και λύσεις προστιθέμενης αξίας.