Έργα

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου

Η παλαιότερη αγροτική συνεταιριστική επιχείρηση της Ελλάδας

Η Εταιρία

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου ιδρύθηκε το 1916 από 199 Ζαγοριανούς. Το 1985 ο Συνεταιρισμός μπαίνει σε νέα φάση δράσης οργανωμένης εμπορικής επιχείρησης. Το εμπορικό σήμα κατοχυρώνεται και κάθε αυθεντικό μήλο Ζαγορίν φέρει το αυτοκόλλητο που το κάνει ξεχωριστό. Το 1996 έρχεται η αναγνώριση με την ετικέτα “Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης” από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μήλα Ζαγορίν ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και κατακτούν τις διεθνείς αγορές, συμπληρώνοντας περισσότερα από 100 χρόνια συνεχούς παραγωγής και παρουσίας στον αγροτικό τομέα.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Για το Συνεταιρισμό στρατηγική επιλογή αποτελεί η προσήλωση στην ποιότητα και η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών/μελών, παράλληλα με το σεβασμό στις ανάγκες των πελατών και καταναλωτών. Πρωταρχικοί στόχοι ήταν η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, ο ποιοτικός έλεγχος, η δυνατότητα ιχνηλάτησης, καθώς και η υιοθέτηση διαδικασιών που θα διευκολύνουν τους αγρότες παραγωγούς. Οι βασικοί άξονες που έπρεπε να κινηθεί ο οργανισμός για να επιτύχει τους στόχους τους ήταν:

 • Χαρτογράφηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων των παραγωγών
 • Παρακολούθηση της πορείας επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων, από την παραλαβή, διαλογή, συσκευασία, έως και την πώληση
 • Ένταξη διαδικασιών παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου σε επίπεδο παρτίδας παραγωγού
 • Παρακολούθηση ιχνηλασιμότητας παρτίδων παραγωγής
 • Αποτύπωση του πραγματικού κόστους του παραγόμενου είδους, σε όλα τα στάδια παραγωγής
 • Δημιουργία ενός ευέλικτου συστήματος παρακολούθησης των παραγωγών (δηλώσεις, εκκαθαρίσεις)
 • Παροχή γενικών υπηρεσιών ασφάλισης στους παραγωγούς μέλη
 • Μείωση των δαπανών μεταφορών
 • Παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού υλικών συσκευασίας

 

Ο Συνεταιρισμός, έχει αναπτύξει επιπλέον δραστηριότητες που προωθούν τα προϊόντα του και ικανοποιούν τις ανάγκες των παραγωγών, όπως είναι δύο Super Markets, ένα κατάστημα προϊόντων φυτοπροστασίας, δύο πρατήρια Λαχαναγορών και ένα πρατήριο αγροτικών εφοδίων. Οι στόχοι του αναφορικά με τις επιπλέον δραστηριότητες ήταν:

 • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών κάθε δραστηριότητας
 • Οικονομική παρακολούθηση ανά δραστηριότητα
 • Ηλεκτρονική καταγραφή Φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συνταγογράφηση
 • Αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με φορείς του Υπουργείου Γεωργίας
 • Άμεση και ασφαλής επικοινωνία με τα συστήματα λιανικής των πρατηρίων και super markets

Η Λύση

Ο Συνεταιρισμός επέλεξε το πληροφοριακό σύστημα Galaxy της Epsilon SingularLogic. Η εμπιστοσύνη στις λύσεις και στην αξιοπιστία της Epsilon SingularLogic, η πλούσια λειτουργικότητα του Galaxy και η επεκτασιμότητά του, είναι μερικοί από τους λόγους της επιλογής. Με το Galaxy ERP και Galaxy Retail καλύφθηκαν όλοι οι τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, όπως παραγωγή, επεξεργασία, εφοδιαστική αλυσίδα, οικονομική διαχείριση, πωλήσεις Β2Β & λιανικές.

Τα Οφέλη

Η υιοθέτηση του Galaxy καθώς και η ενσωμάτωση βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών, διασφάλισε στο Συνεταιρισμό της Ζαγοράς, σημαντικά οφέλη:

 • Εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών του συστημάτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας αιχμής που χρησιμοποιεί το Galaxy
 • Ενοποίηση των διάσπαρτων πληροφοριακών του συστημάτων, σε μια ενιαία πλατφόρμα
 • Δημιουργία και αυτοματοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησης, διατηρώντας παράλληλα μια ευέλικτη επιχειρησιακή δομή
 • Πλήρη ιχνηλασιμότητα παρτίδων σε επίπεδο παραγωγού
 • Ακριβή προσδιορισμό του πραγματικού κόστους για κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης ποιοτικών, ποσοτικών χαρακτηριστικών και οικονομικών συναλλαγών με τους παραγωγούς
 • Μοντελοποίηση του συστήματος παρακολούθησης φορτώσεων, με δυνατότητα απόφασης χρήσης ιδίου μέσου ή τρίτου
 • Εξάλειψη των διαχειριστικών λαθών
 • Παρακολούθηση ιχνηλασιμότητας παρτίδων των μεγάλων αλυσίδων και στρατηγικών πελατών
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου διαχείρισης των υποχρεώσεων προς τους παραγωγούς, συνδυαστικά με τη δυνατότητα ασφαλούς web banking απευθείας από την εφαρμογή, διασφαλίζοντας ακρίβεια και ταχύτητα πληρωμών
 • Κεντρικό σύστημα ελέγχου όλων των σημείων πώλησης του Συνεταιρισμού
 • Αναλυτικό Reporting και πλήρες MIS σύστημα πληροφόρησης για το σύνολο της λειτουργίας του Συνεταιρισμού, που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Μείωση του χρόνου ιχνηλάτησης μιας παρτίδας προϊόντος από ώρες σε μερικά λεπτά
 • 9% μείωση του κόστους των υλικών συσκευασίας
 • 23% μείωση του κόστους των μετα-φορτώσεων μέσω της άμεσης αλλαγής μέσου
 • 22% ταχύτερη εκτέλεση των παραγγελιών
 • 13% μείωση του κόστους εξυπηρέτησης
 • 100% βελτίωση στη συλλογή αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων
 • 30% μείωση του χρόνου των ημερήσιων ελέγχων καταχωρήσεων
 • 20% βελτίωση στη συλλογή των απαιτήσεων από χρεώστες

Δήλωση αντιπροσώπου

«Επενδύουμε σταθερά στον εκσυγχρονισμό του Συνεταιρισμού μας, με στόχο να βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, να στηρίζουμε τους παραγωγούς μας και να ενισχύουμε τις πωλήσεις μας και τις εξαγωγές μας. Στη σημερινή εποχή ο εκσυγχρονισμός είναι αλληλένδετος με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, γι’ αυτό εμπιστευτήκαμε τη Epsilon SingularLogic και το Galaxy και η επιλογή μας μας δικαίωσε. Σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε ήδη σημαντική βελτίωση στην ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών μας και αυτό έχει συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού μας κόστους, πέρα από το γεγονός ότι παρέχουμε ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.»

Αντώνιος Δ. Λάσκος, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν