Προϊόντα

Προϊόντα

Galaxy Retail

Galaxy Retail

Ολοκληρωμένη λύση λιανικής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικής, δίκτυα καταστημάτων και franchises, ανεξαρτήτως κλάδου και δραστηριότητας. Καλύπτει όλη τη λειτουργικότητα λιανικής, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καταστήματος, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη δημιουργία βέλτιστης αγοραστικής εμπειρίας για τον καταναλωτή. 

Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την Epsilon SingularLogic, οδηγεί την αγορά λιανικής στο μέλλον.

Το Galaxy Retail έχει τη δυνατότητα να δουλεύει αυτόνομα ή σε συνεργασία με την back office εφαρμογή και προσφέρει την παρακάτω λειτουργικότητα:

 • Παραστατικά πωλήσεων
 • Παραστατικά παραλαβών
 • Διαχείριση τύπου
 • Διαχείριση ειδών
 • Εκπτωτικές πολιτικές (εκπτωτικοί κατάλογοι, προωθητικές ενέργειες)
 • Διαχείριση συναλλασσόμενων
 • Διαχείριση ραντεβού
 • Ημερήσιες αναφορές
 • Αναφορές πωλήσεων
 • Διαμόρφωση οθονών
 • Κύκλωμα ασφαλείας (ρόλοι χειριστών για εξουσιοδότηση και παρακολούθηση εκτέλεσης διαδικασιών)
 • Messaging
 • CTI
 • Loyalty system
 • Eξειδικευμένο POS & οθόνη αφής
 • Προηγμένο και ευέλικτο λογισμικό
 • Οθόνη Πελάτη
 • Φορολογικό μηχανισμό & θερμικό εκτυπωτή ή φορολογικό εκτυπωτή
 • Διασύνδεση με πολλά περιφερειακά, όπως scanner, συρτάρι, συσκευή EFT κλπ
 • Ευέλικτη διασύνδεση με Galaxy ERP και Galaxy CRM (online/scheduled)
 • Ενοποίηση με Station Manager (κονσόλα πρατηρίου καυσίμων)
 
 • Παραστατικά πωλήσεων & παραλαβών
 • Διαχείριση τύπου / ειδών
 • Εκπτωτικές πολιτικές 
 • Διαχείριση συναλλασσόμενων
 • Διαχείριση ραντεβού
 • Ημερήσιες αναφορές
 • Αναφορές πωλήσεων
 • Διαμόρφωση οθονών
 • Κύκλωμα ασφαλείας
 • Messaging
 • CTI
 • Loyalty system
 • Eξειδικευμένο POS & οθόνη αφής
 • Προηγμένο και ευέλικτο λογισμικό
 • Οθόνη Πελάτη
 • Φορολογικό μηχανισμό & θερμικό εκτυπωτή ή φορολογικό εκτυπωτή
 • Διασύνδεση με πολλά περιφερειακά
 • Ευέλικτη διασύνδεση με Galaxy ERP και Galaxy CRM 
 • Ενοποίηση με Station Manager

Πλεονεκτήματα

Συνολική λύση software & hardware μαζί

Το Galaxy Retail είναι μια ολοκληρωμένη λύση λιανικής καθώς εκτός από το προηγμένο και ευέλικτο λογισμικό του προσφέρει εξειδικευμένο POS και οθόνη αφής, οθόνη πελάτη, φορολογικό μηχανισμό καθώς και θερμικό ή φορολογικό εκτυπωτή, ενώ μπορεί να διασυνδεθεί με πολλά περιφερειακά συστήματα όπως scanner και συρτάρι. 

Ταχύτητα

Ταχύτητα στις συναλλαγές και ελαχιστοποίηση της αναμονής σε ουρά.

Πλήρης λειτουργικότητα λιανικής

Πλήρης λειτουργικότητα λιανικής με αναμονή ταμείου, επιστροφές, πολλαπλούς τρόπους πληρωμής, σύνδεση με EFT PoS, πελατολόγια, προγράμματα πιστότητας, προωθητικές ενέργειες, ξένο νόμισμα.

Ασφάλεια και έλεγχος

Ασφάλεια και έλεγχος στο ταμείο εφόσον προσφέρει εκτυπώσεις ελέγχου, βάρδιες, αναλυτικά κλεισίματα ημέρας, δικαιώματα ανά χρήστη κ.ά.

Ευέλικτη προσαρμογή

Ευέλικτη, προσαρμοζόμενη οθόνη, στις ανάγκες της επιχείρησης, του χειριστή ή συγκεκριμένης ομάδας χειριστών. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αντιστοίχισης των ειδών και των πελατών σε πλήκτρα για τη διευκόλυνση του χειριστή.

Λειτουργία On/Off line

Επικοινωνεί online με την back office εφαρμογή, αλλά παρέχει τη δυνατότητα για πωλήσεις χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο (off-line), ενώ ενημερώνει αυτόματα το back office σύστημα μόλις αποκτήσει ξανά πρόσβαση (online).

Πλούσια πληροφόρηση

Η εφαρμογή διαθέτει αναλυτικά report πωλήσεων και βαρδιών προσφέροντας πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τη λήψη στοχευμένων αποφάσεων.

Οικοσύστημα εφαρμογών Galaxy

H πλατφόρμα Galaxy, αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών, ERP, CRM, Loyalty, Retail, Payroll, Hospitality, Β2Β, Mobile, που υποστηρίζει την ανάπτυξη της επιχείρησής, καθώς είναι επεκτάσιμη και εξελίξιμη. Διαθέτει ενιαία υποδομή και προσφέρει ενοποιημένη πληροφόρηση για στοχευμένες αποφάσεις κοινό περιβάλλον εργασίας, ενώ μειώνει τα κόστη συντήρησης & διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Απολύτως εναρμονισμένο με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, υποστηρίζει την online επικοινωνία, για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων – εξόδων της επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε., και τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της, με δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων και την εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη είτε με direct διασύνδεση του Galaxy με την πλατφόρμα myDATA είτε μέσω της υπηρεσίας e-books.

e-Invoice

Υποστηρίζει την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω του πιστοποιημένου παρόχου Epsilon Digital, που καλύπτει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και δραστηριότητας, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων και παραστατικών μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου). Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξασφαλίζει την Online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, το κόστος φύλαξης των παραστατικών, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα.

Το Galaxy Retail είναι μια ολοκληρωμένη λύση λιανικής καθώς εκτός από το προηγμένο και ευέλικτο λογισμικό του προσφέρει εξειδικευμένο POS και οθόνη αφής, οθόνη πελάτη, φορολογικό μηχανισμό καθώς και θερμικό ή φορολογικό εκτυπωτή, ενώ μπορεί να διασυνδεθεί με πολλά περιφερειακά συστήματα όπως scanner και συρτάρι.

Ταχύτητα στις συναλλαγές και ελαχιστοποίηση της αναμονής σε ουρά.

Πλήρης λειτουργικότητα λιανικής με αναμονή ταμείου, επιστροφές, πολλαπλούς τρόπους πληρωμής, σύνδεση με EFT PoS, πελατολόγια, προγράμματα πιστότητας, προωθητικές ενέργειες, ξένο νόμισμα.

Ασφάλεια και έλεγχος στο ταμείο εφόσον προσφέρει εκτυπώσεις ελέγχου, βάρδιες, αναλυτικά κλεισίματα ημέρας, δικαιώματα ανά χρήστη κ.ά.

Ευέλικτη, προσαρμοζόμενη οθόνη, στις ανάγκες της επιχείρησης, του χειριστή ή συγκεκριμένης ομάδας χειριστών. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αντιστοίχισης των ειδών και των πελατών σε πλήκτρα για τη διευκόλυνση του χειριστή.

Επικοινωνεί online με την back office εφαρμογή, αλλά παρέχει τη δυνατότητα για πωλήσεις χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο (off-line), ενώ ενημερώνει αυτόματα το back office σύστημα μόλις αποκτήσει ξανά πρόσβαση (online).

Η εφαρμογή διαθέτει αναλυτικά report πωλήσεων και βαρδιών προσφέροντας πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τη λήψη στοχευμένων αποφάσεων.

H πλατφόρμα Galaxy, αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών, ERP, CRM, Loyalty, Retail, Payroll, Hospitality, Β2Β, Mobile, που υποστηρίζει την ανάπτυξη της επιχείρησής, καθώς είναι επεκτάσιμη και εξελίξιμη. Διαθέτει ενιαία υποδομή και προσφέρει ενοποιημένη πληροφόρηση για στοχευμένες αποφάσεις κοινό περιβάλλον εργασίας, ενώ μειώνει τα κόστη συντήρησης & διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.

Απολύτως εναρμονισμένο με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, υποστηρίζει την online επικοινωνία, για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων – εξόδων της επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε., και τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της, με δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων και την εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη είτε με direct διασύνδεση του Galaxy με την πλατφόρμα myDATA είτε μέσω της υπηρεσίας e-books.

Υποστηρίζει την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω του πιστοποιημένου παρόχου Epsilon Digital, που καλύπτει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και δραστηριότητας, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων και παραστατικών μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου). Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξασφαλίζει την Online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, το κόστος φύλαξης των παραστατικών, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα.

Κάνε το επόμενο βήμα! Επικοινώνησε μαζί μας

Highlights

Ενσωματωμένο CRM

Το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) είναι ενσωματωμένο στην εφαρμογή, ώστε να λειτουργεί σε ενιαίο περιβάλλον και πλατφόρμα. Προσφέρει ομογενοποιημένη και συνολική πληροφόρηση, ενώ επιτρέπει το σχεδιασμό και την εκτέλεση προωθητικών ενεργειών, την οργάνωση των πωλησιακών δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Επιπλέον είναι έξυπνα σχεδιασμένο, ώστε να μην επιβαρύνει τη λειτουργία της εφαρμογής με marketing δεδομένα, που αφορούν αποκλειστικά το CRΜ.

Messaging

Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων (sms, mail) με κεντρική διαχείριση από το Galaxy Retail.

Διασύνδεση με περιφερειακά

Μπορεί να διασυνδεθεί με πολλά περιφερειακά συστήματα, όπως ζυγιστικές μηχανές, scanners, price checker, φορολογικές ταμειακές μηχανές, customer display, label printers, POS καρτών, cashDro2.

Διαχείριση Τύπου

Δυνατότητα παρακολούθησης παραλαβής και επιστροφής έντυπου και περιοδικού τύπου με αυτόματο υπολογισμό των ποσοστών κέρδους.

Loyalty System

Bonus system του Galaxy Retail, μέσω του οποίου μπορούν να αποκτήσουν πόντους τα είδη, οι κατηγορίες ειδών, οι πελάτες, οι κατηγορίες πελατών ή και συνδυασμός των προηγουμένων και να αποδοθούν δώρα ή εκπτώσεις όταν το μέλος (κάτοχος της κάρτας) φτάσει σε συγκεκριμένο όριο πόντων.

Παραστατικά παραλαβών

Παραλαβές απευθείας από το κατάστημα λιανικής με παραστατικό παραλαβής, όπου στη συνέχεια ενημερώνει την αποθήκη.

Διαχείριση Ραντεβού

Δημιουργία καταχώρησης συνάντησης σε όψη ημερολογίου και μετασχηματισμό της καταχώρησης σε παραστατικό σύμφωνα με την προσφερόμενη υπηρεσία.

CTI

Σύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα που ενημερώνουν αυτόματα την εφαρμογή για τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλίσεις.

Ολοκληρωμένη λειτουργικότητα για το πρατήριο καυσίμων

Online σύνδεση με StationManager, πλήρες κύκλωμα παρακολούθησης βυτίων, συνδυαστικές αναφορές πωλήσεων, δυνατότητα custom ενοποίησης πωλήσεων από τρίτα συστήματα συναλλαγών (OPT, Euromat, mobile συστήματα είσπραξης πλατείας και mobile apps).

Σχετικά προϊόντα

Στις Epsilon SingularLogic και SingularLogic το έργο Fuel Retail με την πλατφόρμα Galaxy Retail, για τα 350 ιδιολειτουργούμενα πρατήρια καυσίμων Shell της Coral A.E., μετά από διεθνή διαγωνισμό