Προϊόντα

Προϊόντα

Galaxy Mobile SFA

Galaxy Mobile SFA

SALES  |  XVAN  |  MERCHANDISING  

Το Galaxy Mobile SFA αποτελείται από σύγχρονα mobile εργαλεία που διευκολύνουν και απλοποιούν τις δραστηριότητες των στελεχών που βρίσκονται στο φυσικό χώρο της αγοράς, ώστε να είναι αποτελεσματικότεροι απέναντι στον πελάτη και να διαχειρίζονται με ευελιξία τις προκλήσεις.

Με το Galaxy Mobile SFA τα στελέχη πωλήσεων έχουν στη διάθεσή τους το σύνολο της πληροφορίας που χρειάζονται, όπου και αν βρίσκονται, για να ολοκληρώνουν με ακρίβεια τις εργασίες τους, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Είναι εύχρηστο και καλύπτει τις ανάγκες των στελεχών που βρίσκονται στο χώρο του πελάτη σε ότι αφορά Πωλήσεις, Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xVan και ενέργειες Merchandising. Μέσα από την mobile συσκευή, η εφαρμογή παρέχει πλούσια πληροφορία, αυτοματοποιημένες ροές εργασιών και την απαραίτητη ευελιξία, ώστε να ολοκληρώνονται οι καθημερινές εργασίες αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα.

Το Galaxy Mobile SFA Sales είναι ένα αυτόνομο native mobile λογισμικό που επιτρέπει στα στελέχη πωλήσεων να ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζει η εταιρική στρατηγική, και στο φυσικό χώρο της αγοράς, δίπλα στον πελάτη.

Πλούσια και εύχρηστη λειτουργικότητα τους επιτρέπει να επικεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων τους.  Μέσα από το λογισμικό έχουν ολοκληρωμένη εικόνα, για τον πελάτη τους, τα είδη και τη διαθεσιμότητά τους, τους τιμοκαταλόγους, την εμπορική πολιτική που διέπει την σχέση της εταιρείας με τον πελάτη. Έχουν στη διάθεσή τους αυτοματοποιημένες ροές διαδικασιών, μπορούν να πραγματοποιούν εισπράξεις και να κάνουν παραγγελιοληψία με πολλαπλούς τρόπους. 

Το Galaxy Mobile SFA xVan είναι ένα αυτόνομο native mobile λογισμικό που λειτουργεί σε συνδυασμό με το Galaxy Mobile SFA Sales και συμβάλλει στην παραγωγικότητα του οδηγού και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

Είναι ένα σύστημα φορητής τιμολόγησης, xVan, για τη διαχείριση των συναλλαγών και των υπολοίπων των εν κινήσει αποθηκών, που αυτοματοποιεί τις καθημερινές διεργασίες παράδοσης στους πελάτες με ακρίβεια, όπως έχουν σχεδιαστεί. 

Ο οδηγός του φορτηγού γνωρίζει το δρομολόγιό του, τα αποθέματά του ανά πάσα στιγμή, που και πότε πρέπει να παραδώσει, μπορεί να διαχειριστεί τυχόν επιστροφές εμπορευμάτων, αλλά και να εκτυπώσει τα σχετικά παραστατικά.  Το λογισμικό υποστηρίζει τον προγραμματισμό δρομολογίων και με επαναλαμβανόμενα πλάνα επισκέψεων και παρακολουθεί την εξέλιξή τους στο back office μέσω του GPS στίγματος από τις mobile συσκευές, ενώ παράλληλα παρέχει και αναφορές σχετικά με τις παραδόσεις στους πελάτες του δρομολογίου. Push notifications προς τους εν κινήσει χρήστες της εφαρμογής, ενημερώνουν άμεσα για πιθανές αλλαγές δρομολογίων ή εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν.   

Το Galaxy Mobile SFA Merchandising είναι ένα αυτόνομο native mobile λογισμικό που καθοδηγεί το χρήστη να ολοκληρώσει τις εργασίες merchandising που έχουν οριστεί από το back office, εφαρμόζοντας την εταιρική στρατηγική.

Αποτελεί ένα εργαλείο δουλειάς στο χώρο του πελάτη, για την τοποθέτηση και διάταξη των ειδών στο ράφι, την καταγραφή των αποθεμάτων και την αναπλήρωσή τους, τη διαχείριση των επιστροφών και των προωθητικών ενεργειών, την αποτύπωση του ανταγωνισμού για είδη, τιμές, τάσεις της αγοράς, αλλά και τη συλλογή ερωτηματολογίων, παραπόνων ή αιτημάτων του πελάτη και δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, ή και video, για τεκμηριωμένη αποτύπωση των πεπραγμένων.

Sales

Το Galaxy Mobile SFA Sales είναι ένα αυτόνομο native mobile λογισμικό που επιτρέπει στα στελέχη πωλήσεων να ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζει η εταιρική στρατηγική, και στο φυσικό χώρο της αγοράς, δίπλα στον πελάτη.

Πλούσια και εύχρηστη λειτουργικότητα τους επιτρέπει να επικεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων τους.  Μέσα από το λογισμικό έχουν ολοκληρωμένη εικόνα, για τον πελάτη τους, τα είδη και τη διαθεσιμότητά τους, τους τιμοκαταλόγους, την εμπορική πολιτική που διέπει την σχέση της εταιρείας με τον πελάτη. Έχουν στη διάθεσή τους αυτοματοποιημένες ροές διαδικασιών, μπορούν να πραγματοποιούν εισπράξεις και να κάνουν παραγγελιοληψία με πολλαπλούς τρόπους. 

xVan

Το Galaxy Mobile SFA xVan είναι ένα αυτόνομο native mobile λογισμικό που λειτουργεί σε συνδυασμό με το Galaxy Mobile SFA Sales και συμβάλλει στην παραγωγικότητα του οδηγού και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

Είναι ένα σύστημα φορητής τιμολόγησης, xVan, για τη διαχείριση των συναλλαγών και των υπολοίπων των εν κινήσει αποθηκών, που αυτοματοποιεί τις καθημερινές διεργασίες παράδοσης στους πελάτες με ακρίβεια, όπως έχουν σχεδιαστεί. 

Ο οδηγός του φορτηγού γνωρίζει το δρομολόγιό του, τα αποθέματά του ανά πάσα στιγμή, που και πότε πρέπει να παραδώσει, μπορεί να διαχειριστεί τυχόν επιστροφές εμπορευμάτων, αλλά και να εκτυπώσει τα σχετικά παραστατικά.  Το λογισμικό υποστηρίζει τον προγραμματισμό δρομολογίων και με επαναλαμβανόμενα πλάνα επισκέψεων και παρακολουθεί την εξέλιξή τους στο back office μέσω του GPS στίγματος από τις mobile συσκευές, ενώ παράλληλα παρέχει και αναφορές σχετικά με τις παραδόσεις στους πελάτες του δρομολογίου. Push notifications προς τους εν κινήσει χρήστες της εφαρμογής, ενημερώνουν άμεσα για πιθανές αλλαγές δρομολογίων ή εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν.   

Merchandising

Το Galaxy Mobile SFA Merchandising είναι ένα αυτόνομο native mobile λογισμικό που καθοδηγεί το χρήστη να ολοκληρώσει τις εργασίες merchandising που έχουν οριστεί από το back office, εφαρμόζοντας την εταιρική στρατηγική.

Αποτελεί ένα εργαλείο δουλειάς στο χώρο του πελάτη, για την τοποθέτηση και διάταξη των ειδών στο ράφι, την καταγραφή των αποθεμάτων και την αναπλήρωσή τους, τη διαχείριση των επιστροφών και των προωθητικών ενεργειών, την αποτύπωση του ανταγωνισμού για είδη, τιμές, τάσεις της αγοράς, αλλά και τη συλλογή ερωτηματολογίων, παραπόνων ή αιτημάτων του πελάτη και δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, ή και video, για τεκμηριωμένη αποτύπωση των πεπραγμένων.

Συνοπτική Λειτουργικότητα
 • Διαχείριση πελατολογίου, εταιρικών επαφών και σχετικών επαφών 
 • Διαχείριση εταιρικών ειδών και ειδών ανταγωνισμού 
 • Παραγγελιοληψία (ανάλυση εκπτώσεων & δώρων, πολλαπλές και εναλλακτικές μονάδες μέτρησης, προσωρινά παραστατικά κ.λπ.) 
 • Φορητή τιμολόγηση (τιμολόγια, επιστροφές, φόρτωση βάσει αναγκών κ.λπ.) 
 • Εφαρμογή εταιρικής τιμολογιακής, εκπτωτικής & εμπορικής πολιτικής 
 • Advanced μέθοδοι καταχώρισης παραστατικών (δειγματισμός, φωτοκατάλογος, ιστορικό πωλήσεων κ.λπ.) 
 • Εισπράξεις μετρητών & επιταγών 
 • Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (συναντήσεις, εργασίες, αιτήματα κ.λπ.) 
 • Πλάνα επισκέψεων (βέλτιστη δρομολόγηση, επαναλαμβανόμενα πλάνα, δυναμική διαμόρφωση επισκέψεων επί χάρτη κ.λπ.) 
 • Πλάνα & Δραστηριότητες Merchandising (τιμοληψία, καταγραφή αποθεμάτων, ανταγωνισμός, πρόταση αναπλήρωσης κ.λπ.) 
 • Ερωτηματολόγια (λήψη και αποστολή απαντήσεων) 
 • Πολυεταιρική διαχείριση 
 • Υποστήριξη πολλαπλών φορητών εκτυπωτών 
 • Πολλαπλές ιεραρχικές κατηγορίες οντοτήτων & δεντρική πλοήγηση 
 • Online \ Offline λειτουργία 
 • Geographical services 
 • Πολλαπλές δυνατότητες πληροφόρησης (Αναφορές, Δυναμικές προβολές, KPIs) 
 • Δυναμική διαμόρφωση περιβάλλοντος εργασίας (Layout themes, Metrics & KPIs) 
 • Web based administration & configuration portal (διαχείριση χρηστών, συσκευών, παραμέτρων συγχρονισμού, οντοτήτων & δεδομένων συγχρονισμού, customization κ.λπ.) 
 • On demand & Scheduled based συγχρονισμός 
Συνοπτική Λειτουργικότητα
 • Διαχείριση πελατολογίου, εταιρικών επαφών και σχετικών επαφών 
 • Διαχείριση εταιρικών ειδών και ειδών ανταγωνισμού 
 • Παραγγελιοληψία 
 • Φορητή τιμολόγηση
 • Εφαρμογή εταιρικής τιμολογιακής, εκπτωτικής & εμπορικής πολιτικής 
 • Advanced μέθοδοι καταχώρισης παραστατικών
 • Εισπράξεις μετρητών & επιταγών 
 • Διαχείριση πελατειακών σχέσεων 
 • Πλάνα επισκέψεων 
 • Πλάνα & Δραστηριότητες Merchandising 
 • Ερωτηματολόγια
 • Πολυεταιρική διαχείριση 
 • Υποστήριξη πολλαπλών φορητών εκτυπωτών 
 • Πολλαπλές ιεραρχικές κατηγορίες οντοτήτων & δεντρική πλοήγηση 
 • Online \ Offline λειτουργία 
 • Geographical services 
 • Πολλαπλές δυνατότητες πληροφόρησης
 • Δυναμική διαμόρφωση περιβάλλοντος εργασίας
 • Web based administration & configuration portal 
 • On demand & Scheduled based συγχρονισμός 

Πλεονεκτήματα

Πρόσβαση από Παντού

Τα στελέχη έχουν πρόσβαση στην πληροφορία όπου και αν βρίσκονται. Η εφαρμογή είναι native android mobile, παρέχει υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοποιεί τις ευκολίες που παρέχει η συσκευή στη λειτουργία της, όπως π.χ. στίγμα GPS, λήψη φωτογραφίας και video. H offline λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να ολοκληρώνει τις εργασίες του, όπου και αν βρίσκεται, ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet. 

Εφαρμογή Εταιρικής Στρατηγικής

Αποτυπώνει την εταιρική στρατηγική, όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί, στο φυσικό χώρο της αγοράς. Η πολυεταιρική λειτουργικότητα παρέχει την ευελιξία και την αμεσότητα που απαιτείται για πρόσβαση σε πάνω από μία εταιρείες. Εμπορικές, τιμολογιακές, εκπτωτικές και πιστωτικές πολιτικές, αλλά και προωθητικές ενέργειες, παραγγελίες, εισπράξεις διενεργούνται απρόσκοπτα μέσα από το λογισμικό,  βοηθώντας το στέλεχος πωλήσεων να επικεντρώνεται στους στόχους του και να ολοκληρώνει τις εργασίες του με δομημένο τρόπο. 

Προγραμματισμός & Οργάνωση Δραστηριοτήτων

Διαμορφώνει το πλάνο επισκέψεων βάσει κριτηρίων, όπως βέλτιστες διαδρομές, διαθεσιμότητα πελάτη, συχνότητα, επαναληψιμότητα, σημαντικότητα και άλλα.   Τα στελέχη ενημερώνονται μέσω της mobile συσκευής τους, για τις επικείμενες συναντήσεις τους, τις ενέργειες που πρέπει να ολοκληρώσουν και τους στόχους επίτευξης που τους έχουν ανατεθεί.  Έξυπνες λειτουργίες όπως τα push notifications, παρέχουν επιπρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας και έγκαιρης παρουσίας στην αγορά. 

Ενίσχυση Εμπειρίας Πελάτη

Το στέλεχος πωλήσεων μπορεί να επικεντρωθεί στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη, εφαρμόζοντας την εταιρική στρατηγική.  Έχει στη διάθεσή του το σύνολο της πληροφορίας που χρειάζεται, ώστε να ολοκληρώνει τις εργασίες του με αυτοματοποιημένο τρόπο χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, να ενημερώνει και να εξυπηρετεί σωστά και στοχευμένα τον πελάτη. 

Καταγραφή Ανταγωνισμού

Χαρτογραφεί με δομημένο τρόπο την πραγματική εικόνα της αγοράς.  Βοηθάει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα ερωτηματολόγια και οι ενέργειες merchandising για τη συλλογή στοχευμένων ποσοτικών και ποιοτικών πληροφορίων, όπως τιμές, προωθητικές ενέργειες, ικανοποίηση πελατών από το φυσικό χώρο της αγοράς ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

Τεκμηριωμένες Αποφάσεις

Αξιολογεί και παρακολουθεί, σε πραγματικό χρόνο, την επίτευξη των στόχων, μέσα από αναφορές, γραφήματα και KPIs. Η αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο της δραστηριότητας των πωλήσεων, συμβάλλει στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων της διοίκησης για την ενίσχυση της απόδοσης των πωλήσεων. Το στέλεχος πωλήσεων, γνωρίζει τα προσωπικά του KPIs και έχει στη διάθεσή του τα reports που χρειάζεται, ώστε να λαμβάνει γρήγορα τις σωστές αποφάσεις για να επιτύχει ταχύτερα τους στόχους του. 

Τα στελέχη έχουν πρόσβαση στην πληροφορία όπου και αν βρίσκονται. Η εφαρμογή είναι native android mobile, παρέχει υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοποιεί τις ευκολίες που παρέχει η συσκευή στη λειτουργία της, όπως π.χ. στίγμα GPS, λήψη φωτογραφίας και video. H offline λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να ολοκληρώνει τις εργασίες του, όπου και αν βρίσκεται, ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet. 

Αποτυπώνει την εταιρική στρατηγική, όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί, στο φυσικό χώρο της αγοράς. Η πολυεταιρική λειτουργικότητα παρέχει την ευελιξία και την αμεσότητα που απαιτείται για πρόσβαση σε πάνω από μία εταιρείες. Εμπορικές, τιμολογιακές, εκπτωτικές και πιστωτικές πολιτικές, αλλά και προωθητικές ενέργειες, παραγγελίες, εισπράξεις διενεργούνται απρόσκοπτα μέσα από το λογισμικό,  βοηθώντας το στέλεχος πωλήσεων να επικεντρώνεται στους στόχους του και να ολοκληρώνει τις εργασίες του με δομημένο τρόπο. 

Διαμορφώνει το πλάνο επισκέψεων βάσει κριτηρίων, όπως βέλτιστες διαδρομές, διαθεσιμότητα πελάτη, συχνότητα, επαναληψιμότητα, σημαντικότητα και άλλα.   Τα στελέχη ενημερώνονται μέσω της mobile συσκευής τους, για τις επικείμενες συναντήσεις τους, τις ενέργειες που πρέπει να ολοκληρώσουν και τους στόχους επίτευξης που τους έχουν ανατεθεί.  Έξυπνες λειτουργίες όπως τα push notifications, παρέχουν επιπρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας και έγκαιρης παρουσίας στην αγορά. 

Το στέλεχος πωλήσεων μπορεί να επικεντρωθεί στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη, εφαρμόζοντας την εταιρική στρατηγική.  Έχει στη διάθεσή του το σύνολο της πληροφορίας που χρειάζεται, ώστε να ολοκληρώνει τις εργασίες του με αυτοματοποιημένο τρόπο χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, να ενημερώνει και να εξυπηρετεί σωστά και στοχευμένα τον πελάτη. 

Χαρτογραφεί με δομημένο τρόπο την πραγματική εικόνα της αγοράς.  Βοηθάει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα ερωτηματολόγια και οι ενέργειες merchandising για τη συλλογή στοχευμένων ποσοτικών και ποιοτικών πληροφορίων, όπως τιμές, προωθητικές ενέργειες, ικανοποίηση πελατών από το φυσικό χώρο της αγοράς ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

Αξιολογεί και παρακολουθεί, σε πραγματικό χρόνο, την επίτευξη των στόχων, μέσα από αναφορές, γραφήματα και KPIs. Η αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο της δραστηριότητας των πωλήσεων, συμβάλλει στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων της διοίκησης για την ενίσχυση της απόδοσης των πωλήσεων. Το στέλεχος πωλήσεων, γνωρίζει τα προσωπικά του KPIs και έχει στη διάθεσή του τα reports που χρειάζεται, ώστε να λαμβάνει γρήγορα τις σωστές αποφάσεις για να επιτύχει ταχύτερα τους στόχους του. 

Κάνε το επόμενο βήμα! Επικοινώνησε μαζί μας

Highlights

Λειτουργία Offline | Online

Το Galaxy Mobile SFA είναι ένα αυτόνομο android λογισμικό, το οποίο διαθέτει το δικό του back office. Η εφαρμογή λειτουργεί ανεξάρτητα από τη σύνδεσή της στο internet, άρα και offline. Η εφαρμογή συγχρονίζει με το back office μέσω WiFi ή 4G. 

Mobile Application

Ως native mobile εφαρμογή, το Galaxy Mobile SFA, αξιοποιεί τις δυνατότητες των συσκευών στις οποίες είναι εγκατεστημένη, όπως λήψη στίγματος GPS κατά την έναρξη και λήξη των ενεργειών του πωλητή, την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, την προβολή στο χάρτη της διεύθυνσης των επαφών, στοιχεία καιρού και άλλα. 

Προσωποποιημένο Περιβάλλον Εργασίας

Για κάθε προφίλ χρήστη το περιβάλλον εργασίας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώνονται στοχευμένες επιλογές σε ό,τι αφορά τον τρόπο και τις διαδικασίες που επιτρέπεται και πρέπει να ολοκληρωθούν. Παράλληλα η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των συσκευών των χρηστών, των δεδομένων που ανταλλάσσονται, καθώς και των ρυθμίσεων λειτουργίας όπως δικαιώματα, κανόνες, διαθέσιμη πληροφόρηση κ.ά. 

Διαχείριση Πελατών & Ειδών

Το στέλεχος πωλήσεων μέσα από τη mobile συσκευή του έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται πλήρως τις επαφές του και το πελατολόγιο που παρακολουθεί, το σύνολο των συναλλαγών τους, καθώς και το ιστορικό τους. Ταυτόχρονα έχει πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη, όπως τιμές, αποθέματα, φωτογραφίες και άλλα. 

Σχετικά προϊόντα

EPSILON DIGITAL

Καινοτόμα υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης