Προϊόντα

Προϊόντα

Epsilon Digital

Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Αυτοματοποιημένη, τεχνολογικά καινοτόμα και ασφαλής υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ), που παρέχει απευθείας σύνδεση με την ΑΑΔΕ και εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πραγματοποιεί έκδοση και διαβίβαση των παραστατικών πωλήσεων στην ΑΑΔΕ και στους τελικούς λήπτες, με εντολή της υπόχρεης οντότητας, Επιτυγχάνει την αυθεντικοποίηση, την αποδοχή και την αρχειοθέτηση τιμολογίων/παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, με ασφάλεια και εγκυρότητα, καθώς διαθέτει πιστοποιήσεις ISO, ενώ έχουν κατοχυρωθεί δικλείδες ασφαλείας, ώστε να εξασφαλιστούν η πιστότητα και η αυθεντικότητα των δεδομένων. Με κάθε έκδοση παραστατικού από το Epsilon Digital προσφέρεται η δυνατότητα στον εκδότη της αποστολής με email SMS ή Viber και η επισύναψη συνοδευτικών εγγράφων.

Συνδέεται με ΟΛΕΣ τις εφαρμογές του Ομίλου, καθώς και με εφαρμογές ΤΡΙΤΩΝ.

 

Σχετικά προϊόντα