Έργα

Βιολάντα ΑΕ

Μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρία παραγωγής μπισκότων, κουλουριών, βουτημάτων και μπάρων υψηλής ποιότητας

Η Εταιρία

Ένα παραδοσιακό συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, εξελίχθηκε σε μια καταξιωμένη επιχειρηματική οντότητα, όπου με αγάπη και ταλέντο στη ζαχαροπλαστική παράγει ποιοτικές, πρωτότυπες, αλλά και παραδοσιακές γεύσεις σε κουλουράκια και μπισκότα. 

Η εταιρία έχει κερδίσει τη φήμη του ποιοτικού και ευρηματικού παραγωγού μπισκότων, με δυνατότητες παραγωγής ευρείας κλίμακας, τηρώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και παρουσιάζει αξιοσημείωτη σταθερά αυξανόμενη εμπορική δραστηριότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η δυναμική της παρουσία στη διεθνή αγορά, σε πάνω από 25 χώρες, την κατατάσσει ανάμεσα στις επιχειρήσεις με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα. 

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η σημαντική ανάπτυξη της εταιρίας, οι αυξανόμενες απαιτήσεις για ακριβέστερη παρακολούθηση και κοστολόγηση της παραγωγής, η ανάγκη για βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της, για αναλυτική και σε πραγματικό χρόνο διοικητική πληροφόρηση, αλλά και η προσήλωση του οργανισμού στην ικανοποίηση των πελατών του, απαιτούσε την υιοθέτηση ενός ενιαίου και εξελισσόμενου πληροφορικού συστήματος, που θα κάλυπτε συνολικά τη δραστηριότητά της και την αναπτυξιακή της πορεία.

Η Λύση

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ επένδυσε στην πλατφόρμα Galaxy υιοθετώντας ένα ενοποιημένο σύστημα ERP, που διαχειρίζεται την Εμπορική και Οικονομική της δραστηριότητα, την Παραγωγική της διαδικασία και τις Πωλήσεις Λιανικής με το Galaxy Retail, εκσυγχρονίζοντας έτσι το σύνολο της επιχείρησης.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Ολοκληρωμένη Εμπορική και Οικονομική Διαχείριση, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις, για δύο (2) εταιρικά σχήματα, σε τρία (3) Υποκαταστήματα
 • Κεντρική διαχείριση όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας και όλων των σεναρίων παραγωγής, επιτρέποντάς τη διαμόρφωση εναλλακτικών συνταγολογιών παραγωγής με εύκολο τρόπο, χωρίς την ανάγκη να δημιουργούνται καινούρια, για να μπορεί να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των πελατών της
 • Διαχείριση του συνόλου των αποθηκών αλλά και των τριών ιδιόκτητων κέντρων διανομής, τόσο για το κομμάτι της παραγωγής όσο και των έτοιμων προϊόντων που διαθέτει
 • Παρακολούθηση των αποθεμάτων βάσει barcode, παρτίδων, θέσης στην αποθήκη ή και στο ράφι, με αυτοματοποιημένη πρόταση εξαγωγής των παρτίδων βάσει FIFO
 • Παρακολούθηση του συνολικού κόστους της παραγωγικής διαδικασίας
 • Διαχείριση του συνόλου των παραγγελιών, ακόμα και των παραγγελιών που αποστέλλονται από τους Merchandisers, μέσω τρίτου συστήματος, απευθείας στο ERP και αυτοματοποίηση των διαδικασιών από τη λήψη μέχρι την αποστολή της παραγγελίας στον τελικό πελάτη
 • Δυνατότητα εφαρμογής πολλαπλών και πολυδιάστατων εκπτωτικών πολιτικών βάσει συμφωνιών
 • Διαχείριση των λιανικών πωλήσεων του πρατηρίου
 • Interfaces για διασύνδεση με 3rd Party Logistics

Τα Οφέλη

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ με την υιοθέτηση του Galaxy έχει επιτύχει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη:

 • Ενιαία πολυεταιρική διαχείριση, με αυτοματοποίηση των διεταιρικών συναλλαγών και άμεση αποτύπωση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων
 • Μείωση διαχειριστικού χρόνου μέσω αυτοματοποιήσεων
 • Αναλυτικό Reporting και πλήρες MIS σύστημα πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν στην Οικονομική διαχείριση, στις Πωλήσεις, αλλά και στην Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, συμβάλλουν ουσιαστικά στη λήψη άμεσων αποφάσεων και στην ανάπτυξη της εταιρίας
 • Βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Ακρίβεια στην κοστολόγηση της παραγωγής και αποτύπωση του πραγματικού κόστους για κάθε στάδιο παραγωγής
 • Βελτιστοποίηση της οργάνωσης των αποθηκών, όπου έχει συμβάλλει στην ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών αποθήκης αλλά και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου ιχνηλάτισης μιας παρτίδας προϊόντος
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης και ελέγχου αποθεμάτων Α΄ υλών και προϊόντων
 • Ταχύτερη και ακριβέστερη πληροφόρηση
 • Μείωση του κόστους παραγωγής
 • Καλύτεροι χρόνοι παράδοσης
 • Μείωση των αποθεμάτων
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Ταχύτερη εξυπηρέτηση παραγγελιών

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν