Έργα

ΚΑΒΕΞ Α.Ε.

Ηγετική θέση σε Εξαγωγές – Εμπόριο Καπνού

Η Εταιρία

Η ΚΑΒΕΞ – ΓΛΕΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ αποτελεί μία εταιρία-πρωτοπόρο στον κλάδο της καπνοβιομηχανίας στην Ελλάδα, με έντονη δραστηριότητα κυρίως εκτός συνόρων.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η ΚΑΒΕΞ Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάγκης της για ψηφιακή αναβάθμιση, είχε ως βασικό στόχο τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών της διαδικασιών και την αυτοματοποίηση διαδικασιών, με δυνατότητα ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης διαφορετικών επιχειρησιακών λειτουργιών σε μια τυποποιημένη διαδικασία.

Η Λύση

Για την κάλυψη των απαιτήσεών της η ΚΑΒΕΞ Α.Ε. προχώρησε σε εκτενή αξιολόγηση μεταξύ λύσεων μηχανογράφησης και επέλεξε το PYLON ERP, με κριτήριο τις απαράμιλλες δυνατότητες της πλατφόρμας PYLON και την 360˚ ανταπόκρισή του στις ανάγκες κάθετων και εξειδικευμένων αγορών, στην προκειμένη περίπτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

A’ ΦΑΣΗ

 • Ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο custom σύστημα
 • Παραγωγή Make to Order – Κοστολόγηση με επιπρόσθετα μέρη (κόστος τεχνικών ανά παραλαβή, περιφερειακών αποθηκών, κόστος μενόντων κ.α.)
 • Παραλαβή καπνού με αυτόνομους Η/Υ, συνδεδεμένους με ζυγαριά και barcode printers με σήμανση ανά χαρτοκιβώτιο ή δέμα και έκδοση όλων τα φορολογικών παραστατικών στον τόπο παραλαβής
 • Συγχρονισμός πληροφοριών, για παραλαβή στο εργοστάσιο και όλων των φορολογικών παραστατικών, με τα κεντρικά
 • Παραλαβή και έλεγχος αριθμού δέματος ή χαρτοκιβωτίου (με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καπνού) στην πόρτα του εργοστασίου με φορητά scanners
 • Δημιουργία εντολή παραγωγής και σύνδεση με συσκευαστικές μηχανές
 • Αναλώσεις με scanners κλοβών
 • Διαχείριση με scanners μετακίνησης χαρτοκιβωτίων
 • Σύνδεση με πρέσες για δημιουργία κίνησης παραγωγής με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

 

Β’ ΦΑΣΗ

 • Υλοποίηση νέας λειτουργικότητας χημείου
 • Καταγραφή ποιοτικών & χημικών στοιχείων ανά κιβώτιο και εντολή
 • Online πληροφόρηση των στελεχών της παραγωγής, αποτελεσμάτων χημείου, σε επίπεδο χαρτοκιβωτίου, Μ.Ο. και S.T.D. ημέρας και εντολής
 • Νέα λειτουργικότητα σε εξέλιξη η παρακολούθηση χαρτοκιβωτίων ανά παραστατικό πώλησης

Τα Οφέλη

 • Ενσωμάτωση και ολοκλήρωση διαφορετικών επιχειρησιακών λειτουργιών σε μια τυποποιημένη διαδικασία
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών
 • Έκδοση παραστατικών σε εξωτερικούς χώρους και συγχρονισμός των δεδομένων με τα κεντρικά
 • Άμεση επικοινωνία εργοστασίων με τα κεντρικά
 • Σύγχρονα διαδικαστικά και κοστολογικά μοντέλα
 • Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Εξοικονόμηση χρόνου & κόστους
Play Video

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν