Έργα

Σ. Χιώνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

Διάθεση διακεκριμένων ενδυμάτων και υποδημάτων υψηλής ποιότητας με μακροχρόνια εμπειρία στην λιανική πώληση.

Η Εταιρία

Με την υπόσχεση να προσφέρει μια ξεχωριστή fashion εμπειρία, η εταιρία Σ. Χιώνης και ΣΙΑ Ο.Ε. ξεκίνησε να λειτουργεί το 1985 το πρώτο της κατάστημα στη Ζάκυνθο. Με σταθερή και αδιαπραγμάτευτη την προσήλωσή της στα επώνυμα και ποιοτικά προϊόντα αλλά και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η εταιρία  δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες της, και αυτή η σχέση τη βοήθησε να αναπτύξει ένα δίκτυο πέντε (5) καταστημάτων στην Ζάκυνθο, δύο (2) καταστημάτων στην Λευκάδα καθώς και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα xionisstores.com προσφέροντας πρόσβαση σε όλη την Ελλάδα.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η επιχείρηση επιθυμούσε να υιοθετήσει μια λύση, ώστε να παρακολουθεί ενοποιημένα τις εμπορικές συναλλαγές του δικτύου των καταστημάτων της, να έχει ενημερωμένα τα αποθέματα των αποθηκών της και τελικά να μπορεί με εύκολο και γρήγορο τρόπο να διακινεί τα εμπορεύματα μεταξύ των καταστημάτων της αλλά και να αναπληρώνει το διαθέσιμο stock τους.

Η Λύση

Η Σ. Χιώνης και ΣΙΑ Ο.Ε. για να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της και να κάνει το επόμενο ψηφιακό της βήμα, επέλεξε ως στρατηγικούς συνεργάτες την Epsilon SingularLogic με τη λύση Galaxy και την ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Platinum Partner της Epsilon SingularLogic, που υλοποίησε το έργο.

Πιο, συγκεκριμένα η εταιρία επέλεξε τα υποσυστήματα Galaxy Enterprise Suite (ERP) και Galaxy Retail προκειμένου να καλύψει όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, όπως πωλήσεις λιανικής, χονδρικές πωλήσεις, παρακολούθηση πελατολογίου, συγχρονισμό και παρακολούθηση υπόλοιπου εμπορευμάτων και υπολοίπων πελατών σε πραγματικό χρόνο,  καθώς και σύνδεση προμηθευτών με τα προϊόντα και τους πελάτες.

Επιπλέον, υλοποιήθηκε διασύνδεση του Galaxy Enterprise Suite (ERP) με το e-shop της, ώστε να αυτοματοποιηθεί η ανταλλαγή των δεδομένων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σε πραγματικό χρόνο.

Η υπηρεσία myGalaxy view επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη για την χρήση από τους πωλητές των καταστημάτων, ως ένα εύκολο εργαλείο που θα μορφοποιηθεί με βάση τις απαιτήσεις τους για να έχουν online πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες.

Ενώ, για την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών της, υλοποιήθηκαν custom που αφορούσαν την παραμετροποίηση των Εμπορικών πολιτικών και των Τριγωνικών πωλήσεων, τη δημιουργία εξειδικευμένων Dashboards καθώς και τη δημιουργία αναφορών από το MIS για την άμεση ενημέρωση των προμηθευτών, ώστε να γίνεται άμεση αναπλήρωση των ελλείψεων που προκύπτουν από την πώληση των εμπορευμάτων.

Τα Οφέλη

Η υιοθέτηση του Galaxy, καθώς και η ενσωμάτωση βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών, εξασφάλισε σημαντικά οφέλη:

  • Απρόσκοπτη και αμφίδρομη επικοινωνία του ERP με το e-shop.
  • Αυτοματοποίηση των πωλήσεων.
  • Βελτίωση του χρόνου ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
  • Αυτοματοποιήσεις διαδικασιών που εξασφαλίζουν ταχύτητα και μηδενισμό λαθών.
  • Πλούσιο Reporting με κρίσιμες πληροφορίες για την πορεία και την εικόνα της επιχείρησης, με άμεσο και κατανοητό τρόπο, έχοντας τη δυνατότητα πλοήγησης μέχρι την πρωτογενή πληροφορία.
  • Καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από την αξιοποίηση της πληροφορίας που υπάρχει πλέον συγκεντρωτικά στο Galaxy.
  • Συστηματική καταχώρηση, σήμανση και κοστολόγηση των αγορών.
  • Αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο όλων των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν να λαμβάνουν στοχευμένες επιχειρηματικές αποφάσεις.
  • Αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρίας έναντι του τοπικού ανταγωνισμού της, καθώς μέσω των dasboards που χρησιμοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα των καταστημάτων της μπορεί να εξασφαλίζει την επάρκεια των προϊόντων της.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν