Προϊόντα

Προϊόντα

Accountant

Accountant

Ολοκληρωμένη λύση, που ενσωματώνει με ενιαίο τρόπο όλες τις λειτουργίες ενός σύγχρονου Λογιστικού Γραφείου.

Η εφαρμογή  Accountant αποτελεί μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση, που μηχανογραφεί όλες τις δραστηριότητες ενός λογιστικού γραφείου. Αυτοματοποιεί και τυποποιεί τις καθημερινές και περιοδικές εργασίες και εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ταχύτητα και ποιότητα στη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο στους πελάτες του, μέσω της διασφάλισης της ορθότητας των αποτελεσμάτων. 

Τί περιλαμβάνει

 • Παρακολούθηση Λογιστικού Γραφείου
 • Διαχείριση Εσόδων Εξόδων
 • Γενική Λογιστική
 • Αναλυτική Λογιστική

 

 • Ισολογισμός
 • Διαχείριση παγίων
 • Δήλωση ΦΠΑ

 

 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Μισθοδοσία
 • Report Generator

Πλεονεκτήματα

Ασφάλεια & εμπιστοσύνη

Ενσωματώνει την εμπειρία της Epsilon SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη λογιστικών εφαρμογών, σε χιλιάδες λογιστικά γραφεία στην Ελλάδα. Η ομάδα Accounting της Epsilon SingularLogic παρακολουθεί τις συνεχόμενες φορολογιστικές εξελίξεις και υλοποιεί άμεσα τις εκάστοτε αλλαγές, έτσι ώστε η εφαρμογή να είναι πάντα επικαιροποιημένη.

Ευκολία χρήσης

Παρέχει εύκολο σχεδιασμό και παραμετροποίηση των βιβλίων. Διαθέτει δυνατότητα ομαδοποίησης εταιριών-πελατών με ομοειδείς δραστηριότητες, σε περιοχές εργασίας με κοινά αρχεία (λογαριασμούς, γραμμογράφηση βιβλίων, συναλλασσόμενους κλπ.) ενώ παράλληλα, μέσω ειδικού εργαλείου ανάπτυξης εκτυπώσεων, προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού οικονομικών αναφορών. 

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.​

Απολύτως εναρμονισμένη με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA (Digital Accounting and Tax Application) με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στις επιχειρήσεις.

Επικοινωνία με τρίτα συστήματα

Επικοινωνεί με το TaxisNet για όλες τις υποχρεώσεις των πελατών του Λογιστικού Γραφείου, αλλά και με όλες τις εμπορολογιστικές εφαρμογές της αγοράς.

Αυτοματοποίηση

Αυτοματοποιεί τις καθημερινές εργασίες για να κερδίζει ο Λογιστής ταχύτητα και ασφάλεια.

Υποστήριξη

Το τμήμα Λογιστών της Epsilon SingularLogic, με εξειδικευμένα στελέχη σε φορολογιστικά και μισθοδοτικά θέματα, παρέχει δωρεάν υποστήριξη, εφόσον η εφαρμογή βρίσκεται σε ενεργό ετήσιο συμβόλαιο νέων εκδόσεων.

Highlights

Έσοδα - Έξοδα | Γενική Λογιστική
 • Περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς Εσόδων Εξόδων, έτοιμο το Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ & ΕΛΠ) και έτοιμες συνδέσεις με την περιοδική ΦΠΑ και το Ε3
 • Διαθέτει εύκολο σχεδιασμό και παραμετροποίηση των βιβλίων
 • Προσφέρει παρακολούθηση πελατών-προμηθευτών χωρίς υποχρεωτική ανάλυση στο λογιστικό σχέδιο
 • Καταχώρηση άρθρων λογιστικής, ακόμα και μέσω εγγραφών Εσόδων Εξόδων, βάσει προτύπων ενημέρωσης
 • Υπολογίζει, δημιουργεί και υποβάλει τη ΜΥΦ και την κατάσταση Πετρελαίου Θέρμανσης
Δηλώσεις
 • Υπολογισμός και εκτύπωση, μαζικά, όλων των δηλώσεων των πελατών του λογιστικού γραφείου (εισοδήματος, ΦΠΑ, έντυπα μητρώου κ.λπ.)
 • Αποστέλει στο TaxisNet αυτόματα
  • Δηλώσεις ΦΠΑ
  • Έντυπα Δηλώσεων Εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3, Ν, Α21, Δηλώσεις φορολόγησης πλοίων
 • Υπολογισμός εισφορών ΕΦΚΑ και Κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης καθώς και ποσού επιχορήγησης τέκνων (Α21)
 • Προσυμπλήρωση εντύπων αγροτών με τα ποσά των επιχορηγήσεων από τις βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
 • Μαζική καταχώρηση εντύπων Δήλωσης Εισοδήματος για όλους τους πελάτες του λογιστικού γραφείου
 • Παρακολούθηση ειδικών επαγγελματικών κατηγοριών, όπως αγρότες, δικηγόροι, τουριστικά γραφεία, εταιρίες πετρελαιοειδών, κ.ά.
Ενημερώσεις τρίτων φορέων
 • Μαζική δημιουργία αρχείων Ε4
 • Δημιουργία Πινάκων Προσωπικού και ηλεκτρονική υποβολή τους στο ΟΠΣ «Εργάνη» με δυνατότητα επισύναψης και του προγράμματος εργασίας 
 • Μαζική δημιουργία αρχείων και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Ε3, Ε5, Ε7, Ε8, Ε9 και ηλεκτρονική υποβολή τους στο ΟΠΣ «Εργάνη» με δυνατότητα επισύναψης σχετικών εγγράφων
 • Μαζική δημιουργία αρχείου E11
 • Γνωστοποίηση ετήσιων αδειών – Ηλεκτρονική υποβολή προσωρινής δήλωσης φόρου και τελών χαρτοσήμου από μισθωτές υπηρεσίες – Μαζική δημιουργία αρχείου JL10
 • Αρχείου ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών – Μαζική δημιουργία αρχείων πληρωμής τραπεζών μορφής ISO 20022 xml όπως απαιτείται από το σύστημα πληρωμών SEPA – Μαζική δημιουργία αρχείων και ηλεκτρονική υποβολής ΑΠΔ, ΕΤΕΑΠΕΠ, ΤΕΑΕΑΠΑΕ, ΤΑΥΦΕ, TEAΥΦΕ, TEAYET
Πλούσιο Reporting
 • Καταστάσεις διαχείρισης γραφείου για τον έλεγχο των στοιχείων των πελατών (πχ. Χρεωστικά/πιστωτικά υπόλοιπα Δηλώσεων ΦΠΑ)
 • Καταστάσεις ελέγχου (πχ. Κέρδη-Ζημιές, Ισοζύγια λογαριασμών, καρτέλες)
 • Πληροφοριακές καταστάσεις (π.χ. Γενική εικόνα επιχείρησης, Συγκρίσεις μεταξύ χρήσεων)
Μισθοδοσία
 • Διαχειρίζεται Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας, οι οποίες ενημερώνονται μέσω Internet, με link μέσα από την εφαρμογή. 
 • Διαθέτει αυτοματοποιημένες διαδικασίες υπολογισμών και καταχωρήσεων, έτσι ώστε να προφυλάσσει από χειριστικά λάθη και συγχρόνως να προσφέρει ταχύτητα στην καθημερινή λειτουργία. 
 • Παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη των τυποποιημένων αναγκών μισθοδοσίας της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί και απόλυτη συμβατότητα με την τρέχουσα νομοθεσία. 
 • Παρακολουθεί απεριόριστο αριθμό εταιριών, εργαζομένων, υποκαταστημάτων και μισθοδοτικών περιόδων. 
 • Μέσα από τη διαχείριση οργανωτικής δομής της επιχείρησης προσφέρει μαζική διαχείριση της μισθοδοσίας πολλών εταιριών/ υποκαταστημάτων. 
 • Καλύπτει όλες τις συνήθεις περιπτώσεις εργασιακής σχέσης ή συστήματος αμοιβής (ημερομίσθιοι, μισθωτοί, ωρομίσθιοι, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εποχιακοί ή μερικώς απασχολούμενοι κ.λπ.), αλλά και οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη προκύψει με την κατάλληλη παραμετροποίηση.
Οικονομικές Καταστάσεις

Δωρεάν cloud υπηρεσία που αναλαμβάνει να διαχειριστεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που κάθε επιχείρηση/πελάτης του Λογιστικού γραφείου υποχρεούται να συντάσσει βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Αξιοποιώντας τα στοιχεία του ισοζυγίου λογαριασμών ενημερώνονται οι οικονομικές καταστάσεις που ορίζονται από τον νόμο των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Η ενημέρωση των καταστάσεων γίνεται ακόμα και αν δεν έχει υιοθετηθεί το λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ, μέσω αντιστοίχισης λογαριασμών. Εκτός από την ενημέρωση των οικονομικών καταστάσεων μέσω της υπηρεσίας μπορούν να δημιουργηθούν τα προσαρτήματα που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις, αλλά και να γίνει αποστολή των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ. 

Σχετικά προϊόντα

Epsilon Smart

Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών με απευθείας σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε. και την πλατφόρμα myDATA.