Προϊόντα

Προϊόντα

CompacG

CompakG

ERP για μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που απαιτούν πλούσια & εξειδικευμένη λειτουργικότητα.

Αποτελεί τη βέλτιστη λύση ERP για μεγάλους οργανισμούς, ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις που απαιτούν πλούσια, σε βάθος και εξειδικευμένη λειτουργικότητα, καθώς και την απαιτούμενη ευελιξία έτσι ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές συνθήκες. 

Ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία της Epsilon SingularLogic και την εμπειρία από εκατοντάδες εγκαταστάσεις διαθέτει ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την εξειδικευμένης λειτουργικότητα διαφορετικών κλάδων, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, Οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και Μεγάλες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου.

Συνοπτική Λειτουργικότητα

 • Γενική Λογιστική
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων
 • Διαχείριση πιστωτών-προμηθευτών
 • Αξιόγραφα – Τράπεζες
 • Προϋπολογισμός (budget)
 • Χρηματοροές (cash-flow)
 • Παρακολούθηση έργων
 • Ισολογισμό
 • Αποθήκες
 
 • Διαχείριση Πελατών-Χρεωστών
 • Παραγγελιοληψία/Τιμολόγηση
 • Διαχείριση Αγορών
 • Κοστολόγηση Εισαγωγών
 • Δεδομένα Παραγωγής
 • Έλεγχος Παραγωγής
 • MRP/MPS
 • Capacity Planning
 • Κοστολόγηση παραγωγής
 • Προκοστολόγηση είδους-προσφοράς-παραγγελίας
 • CompakG Statistics Business Intelligence (ΒΙ) & CompakG Web
 

Πλεονεκτήματα

Ασφάλεια

Διαθέτει επιχειρησιακό σύστημα ασφάλειας και παρακολούθησης των χρηστών με δυνατότητα σύνδεσής του με το Active Directory των Windows και ορισμού σε επιχειρησιακό επίπεδο των οντοτήτων στις οποίες θα έχει πρόσβαση κάθε χρήστης / ρόλος / ομάδα χρηστών. Υποστηρίζει τον ορισμό πολλαπλών επιπέδων παρακολούθησης και καταγραφής των ενεργειών των χρηστών διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησης.

Ευελιξία και επεκτασιμότητα

Η αρχιτεκτονική του CompakG του επιτρέπει να επικοινωνεί και να διασυνδέεται εύκολα με τρίτα συστήματα και εφαρμογές, έτσι ώστε να προσαρμόζεται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες κάθε επιχείρησης. Επιπλέον, διαθέτει έτοιμους connectors για συστήματα warehouse management, SFA, CRM δίνοντας ευελιξία και ολοκληρωμένη διαχείριση.

Customization

Προσαρμόζεται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες των επιχειρήσεων. Προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένου περιβάλλοντος εργασίας (menu, browsers, επιχειρηματικούς κανόνες, νέες οντότητες, ροές εργασιών, παραστατικά κλπ.), με προσθήκη extra ελέγχων και σχεδιασμού νέων επιχειρηματικών διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Galaxy Τεχνολογία

Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις και τα πιο εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών. Εξασφαλίζει στην επιχείρησή και τους χρήστες απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης, πρόσβαση από παντού, αυτοματοποίηση & ασύγχρονη εκτέλεση των διαδικασιών, συνολικό έλεγχο, εικόνα της επιχείρησης, δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης, προσθήκη νέων λειτουργιών και διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες της. Προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη, ώστε να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης παραγωγικότητας για την επιχείρηση.

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Υποστηρίζει την online επικοινωνία, για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων- εξόδων της επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε., και τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της, με δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων και την εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών, μέσω της υπηρεσίας e-books.

Υιοθέτηση επιχειρησιακών οντοτήτων των μεγάλων επιχειρήσεων

Πλήρης υιοθέτηση των επιχειρησιακών οντοτήτων Strategic Business Unit (SBU), business segment (bssg), distribution channel, project, sale point που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Το SBU για παράδειγμα είναι ουσιαστικά εταιρία μέσα στην εταιρία. Εξυπηρετεί μια καλά ορισμένη αγορά όπου η διοίκηση κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό της. Ένα SBU μπορεί να διαπερνά οριζόντια όλη την εταιρία ή μπορεί να είναι ένα κομμάτι της που εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες. Επιπλέον μπορεί να έχει δικούς του στόχους, ανταγωνιστές και πολιτικές και εναπόκειται στην εταιρία να ρυθμίσει τις όποιες αρμοδιότητές του και πως θα το «στήσει».

Highlights

Γενική Λογιστική

Διαχειρίζεται πολλές εταιρίες στην ίδια βάση με δεντρική απεικόνιση για λόγους consolidation, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και οικονομία όγκου δεδομένων, προσφέροντας τη δυνατότητα καταχώρησης και άντλησης πληροφοριών για οποιαδήποτε από τις εταιρίες σε οποιαδήποτε λογιστική χρήση. Διαθέτει δυνατότητα σχεδιασμού ομίλου εταιριών, με επιλογή αυτόματης δημιουργίας διεταιρικών συναλλαγών. Προσφέρει “υπερεταιρική” στατιστική πληροφόρηση και credit control σε επίπεδο ομίλου, ισολογισμούς σε επίπεδο SBU, δυνατότητα on-line και off-line Consolidation, αυτόματους μερισμούς ή ενημέρωση της κίνησης με αυτόματο μερισμό από αρχείο excel, παρακολούθηση Κέντρων Κόστους/Κέρδους, επαναλαμβανόμενα άρθρα, εκτεταμένες δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων (Εισαγωγή – Εξαγωγή εγγραφών), αποτίμηση υπολοίπων σε ξένο νόμισμα (Συναλλαγματικές Εγγραφές), αυτοματοποιημένη διαδικασία κλεισίματος / ανοίγματος χρήσης, σενάρια μαζικών εγγραφών (εργασίες τέλους έτους – μεταφορές υπολοίπων κ.λπ.) και reconciliation λογαριασμών.

Διαχείριση Πιστωτών-Προμηθευτών – Πελατών-Χρεωστών

Η κωδικοποίηση πιστωτή ορίζεται από τον χρήστη και γίνεται αυτόματα από το σύστημα με προαιρετική χρήση δυναμικών πεδίων ή και συνδυασμός των δύο μεθόδων. Το σύστημα διενεργεί έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ και ύπαρξης τους στο σύστημα σε άλλους συναλλασσόμενους ή υποκαταστήματα. Υποστηρίζει τον ορισμό ομάδας σεναρίου πακέτων πληρωμής, πολυάριθμων διευθύνσεων και τηλεφώνων για τα κεντρικά αλλά και τα υποκαταστήματα, ηλεκτρονική διεύθυνση και τον συγχρονισμό με Outlook. Διαθέτει δυνατότητα ενεργοποίησης των εγκριτικών ροών για το κύκλωμα των αυτόματων πληρωμών, προσφέρει πλήρη παραμετροποίηση ως προς τα οικονομικά στοιχεία που θα μεταβληθούν από την κίνηση μέσα από την χρήση των αιτιών κίνησης, αυτόματες εγγραφές φόρων και αντιστοίχισή τους με τα τιμολόγια, δυνατότητα ενημέρωσης ελεύθερων οικονομικών αθροιστών σε επίπεδο κίνησης αλλά και ισοζυγίου, παρακολούθηση κατά SBU (strategic business unit), business segment, distribution channel, project, κλπ., πακέτα πληρωμών, εγκριτικές ροές για την αποπληρωμή τιμολογίων προμηθευτών καθώς και κύκλο πληρωμών.

Ισολογισμός/Consolidation

Παρακολούθηση των πολλαπλών εντύπων σε δεντρική μορφή και δυνατότητα δημιουργίας φόρμουλας από άλλα πεδία του εντύπου, καθώς επίσης και συνόλων και υποσυνόλων. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα παραμετρικού ορισμού των στοιχείων κάθε εντύπου και συνδυασμού τους με τη διαδικασία Consolidation, ενώ επιτρέπει και τη σύγκριση του ισολογισμού με άλλους ισολογισμούς προηγούμενων περιόδων / χρήσεων.

Παραγγελιοληψία - Τιμολόγηση

Διαθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας προσφορών, προπαραγγελιών, παραγγελιών, προτιμολογίων, παραστατικών καθώς και αντίστοιχων μετασχηματισμών. Υποστηρίζει πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους, αυτόματη επιλογή παρτίδας, εξέλιξη παραστατικού, επιλεκτική ανάθεση αποθεμάτων, Online δέσμευση, ιεραρχίες ομαδικών κωδικών, πολλαπλούς τιμοκαταλόγους βασιζόμενους στην αρχιτεκτονική των συνδεόμενων οντοτήτων σε επίπεδο μονάδας μέτρησης και διάστασης, τιμολόγηση εξωτερικού με ταυτόχρονη παρακολούθηση του νομίσματος συναλλαγής, των συναλλασσόμενων και της εταιρίας, διασπορά εμπορευμάτων με προκαθορισμένους κανόνες διάθεσης των αποθεμάτων, παρακολούθηση των συμβάσεων πωλήσεων, πιστωτικά τζίρου, τριγωνικές πωλήσεις και πιστωτική πολιτική.

Διαχείριση Παγίων

Προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης των Παγίων πολλών εταιριών ταυτόχρονα καθώς και πολλαπλών μητρώων με διαφορετικές παραμέτρους για τον υπολογισμό αποσβέσεων ανά μητρώο. Υποστηρίζει τη διαδικασία αυτόματης αναπροσαρμογής βάσει αναπτυξιακών νόμων, πολλαπλά σενάρια προϋπολογιστικών αποσβέσεων, υπέρ-αποσβέσεις εταιρίας κατ’ επιλογή, βελτιώσεις Παγίων και παρακολούθηση παγίων σε τρίτους.

Αξιόγραφα -Τράπεζες

Το υποσύστημα αξιόγραφων παρακολουθεί εισπρακτέα και πληρωτέα αξιόγραφα. Στην ευρύτερη έννοια το αξιόγραφο μπορεί να βοηθήσει στην διαχείριση αξιών με καταληκτική ημερομηνία και οδηγεί σε πολλαπλές εκτυπώσεις ληξιαρίων (εγγυητικές επιστολές, δόσεις δανείων, κ.α.).

Προϋπολογισμοί

Προσφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας προϋπολογισμού βάσει πραγματικών στοιχείων προηγούμενων χρήσεων καθώς και η παρακολούθηση πολλαπλών προϋπολογισμών και αναθεωρήσεων. Η παρακολούθηση των προϋπολογισμών μπορεί να γίνει σε επίπεδο παραμετρικής περιόδου (μήνας, έτος, ημερολογιακό διάστημα) ενώ επιτρέπει και την αυτόματη κατανομή του προϋπολογισμού σε μικρότερα διαστήματα με παραμέτρους εποχικότητας. Διαθέτει μηχανισμούς εύκολης διαμόρφωσης σεναρίων και δυνατότητα on-line ελέγχου προϋπολογισμού.

Χρηματοροές (Cash-Flow)

Το CompakG διαθέτει παρακολούθηση/αποτύπωση των χρηματοροών της επιχείρησης, πρόβλεψη των ρευστών διαθεσίμων ανά ημερομηνία, δυνατότητα σχεδιασμού απαιτήσεων/οφειλών/διαθεσίμων, και παρακολούθησης της ροής τους σε νομίσματα, ενημέρωση πολλαπλών σεναρίων (τρέχουσας/βραχυπρόθεσμης/μεσοπρόθεσμης ροής διαθεσίμων), αναθεωρήσεις καθώς και τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων από διάφορες οντότητες όπως τη λογιστική, την παραγγελιοληψία ή την τιμολόγηση, τους πελάτες και τους προμηθευτές, τα αξιόγραφα και τις αγορές.

Αποθήκες

Δυνατότητα σχεδιασμού του layout των αποθηκών με ράφια, διαδρόμους κ.ά, καθώς και απεικόνιση των αποθεμάτων ανά ράφι. Καλύπτονται οι διαδικασίες παραλαβών, μετακινήσεων μεταξύ θέσεων, picking και απογραφών με την χρήση τερματικών RF. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης εντολών προς την αποθήκη (WMS) και ενημέρωση της εμπορικής διαχείρισης βάσει των αποτελεσμάτων. Επιτυγχάνετε επαλήθευση των παραλαβών και των αποστολών των εμπορευμάτων με scanner, ασύρματα – χωρίς εισαγωγές αρχείων – οικονομικά, για αποφυγή λαθών και βελτιστοποίηση χρόνων εκτέλεσης παραγγελιών.

Αγορές

Οι αιτήσεις αγορών και οι εγκρίσεις τους γίνονται μέσα από το σύστημα με δυνατότητα καταχώρησης των προσφορών, δημιουργία προπαραγγελιών, παραγγελιών, καταχώρησης προτιμολογίων και παραστατικών καθώς και αντίστοιχου μετασχηματισμού τους όποτε απαιτείται. Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων, απεριόριστων ομαδικών και ελεύθερων κωδικών κινήσεων, ιεραρχίες ομαδικών κωδικών, δυναμικές εγκριτικές ροές, είδη ανά προμηθευτή, καθώς και αντιστοίχιση ειδών/μονάδων μέτρησης διαστασεολογίων του προμηθευτή με τα αντίστοιχα της εταιρίας.

Σχετικά προϊόντα

EPSILON DIGITAL

Καινοτόμα υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης