Προϊόντα

Προϊόντα

CompakWin

CompakWin

Λύση ERP για μεγάλους οργανισμούς, ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, που καλύπτει και τις ανάγκες κάθετων αγορών.

 

Το CompakWin ενσωματώνοντας περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων ERP σε μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων και οργανισμών, αποτελεί δοκιμασμένη λύση ERP για μεγάλους οργανισμούς, ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Πέραν της λειτουργικότητάς η οποία αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ανεξάρτητα από την δραστηριότητα τους, το CompakWIN έχει ενσωματώσει επιπρόσθετη λειτουργικότητα που καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες κάθετων αγορών, όπως: Τρόφιμα-Ποτά, Φαρμακευτικές, Ένδυση–Υπόδηση, Λιανικό Εμπόριο, Εισαγωγές–Εξαγωγές, Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα, Εκδόσεις, Μεταφορικές Εταιρείες, Logistics, Διανομή, Δομικά Υλικά, κ.ά. 

Συνοπτική Λειτουργικότητα

Οικονομική Διαχείριση
Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Παγίων, Συναλλασσόμενοι, Προμηθευτές, Consolidation, Οικονομικές Αναφορές, Ταμείο. 

Οικονομικός Σχεδιασμός
Προϋπολογισμός, Ταμειακός Προγραμματισμός, P&L, Οικονομικοί Δείκτες, Αξιολόγηση Πιστωτών, Οφειλές προμήθειας, Εισπράξεις πελατών. 

Εμπορική Διαχείριση
Πωλήσεις, Πελάτες, Λιανική, Διαχείριση Εμπορικής Πολιτικής, Αποθήκες, Προμηθευτική Αλυσίδα, Κοστολόγηση, Συστήματα Στατιστικής Ανάλυσης, Off line  λειτουργία καταστημάτων.

Βιομηχανική Διαχείριση
Σχεδιασμός – Οργάνωση Εγκατάστασης, Παραγωγή, Σχεδιασμός Απαιτήσεων Παραγωγής MPS – MRP, Κοστολόγηση, Σχεδιασμός Δυναμικότητας Παραγωγής, Πολιτική Ποιότητας. 

Business Strategy & MIS
What-if scenarios, Map manager, Query manager, Statistics manager, Report manager.

Plus-Εξειδικευμένες Εφαρμογές
Παρακαταθέτες, Service management, Promotions-Πιστωτικά, Συντήρηση εξοπλισμού, Κοστολόγηση έργου, Αγορές αγροτικών προϊόντων, Ανατροφοδότηση, Ιατρικοί επισκέπτες, Κύκλωμα διαγωνισμών.

Πλεονεκτήματα

Υψηλή λειτουργικότητα

Διαθέτει πολλαπλές λειτουργίες για την κάλυψη των βασικών αναγκών, αλλά και ειδικών απαιτήσεων κάθε επιχείρησης, μέσω του πλήθους των επιπλέον υποσυστημάτων που διαθέτει.  

Εξειδικευμένη λύση

Έχει ενεργές εγκαταστάσεις σε πολυάριθμες εταιρίες διαθέτοντας εξειδικευμένη λειτουργικότητα, που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθετων αγορών όπως ενδεικτικά: τράπεζες, εισαγωγικό και λιανικό εμπόριο, τρόφιμα /ποτά, φαρμακευτικά είδη και καλλυντικά, χημικά προϊόντα, τηλεπικοινωνίες κ.ά. 

Πλούσια Πληροφόρηση

Διαθέτει πρωτοποριακό σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών (Business Intelligence) για την συλλογή, σύνθεση και παρουσίαση των επιχειρηματικών δεδομένων. 

Ευελιξία και επεκτασιμότητα

Η αρχιτεκτονική του CompakWin του επιτρέπει να επικοινωνεί και να διασυνδέεται εύκολα με τρίτα συστήματα και εφαρμογές, έτσι ώστε να προσαρμόζεται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες κάθε επιχείρησης. Επιπλέον, διαθέτει έτοιμους connectors για συστήματα warehouse management, SFA, CRM δίνοντας ευελιξία και ολοκληρωμένη διαχείριση 

e-Invoice

Υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω του πιστοποιημένου παρόχου Epsilon Digital, που καλύπτει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και δραστηριότητας, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων και παραστατικών μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου). Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξασφαλίζει την Online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, το κόστος φύλαξης των παραστατικών, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα. 

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Υποστηρίζει την online επικοινωνία, για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων- εξόδων της επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε., και τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της, με δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων και την εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών, μέσω της υπηρεσίας e-books. 

Σχετικά προϊόντα

EPSILON DIGITAL

Καινοτόμα υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης