Προϊόντα

Προϊόντα

Galaxy Payroll

Galaxy Payroll

Εφαρμογή μισθοδοσίας που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, καλύπτοντας οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή σύστημα αμοιβής.

Σχεδιασμένη και ανεπτυγμένη στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την Epsilon SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα δώσει ώθηση στο μέλλον κάθε επιχείρησης που την επιλέγει. 

Το Galaxy Payroll ενσωματώνει πολύχρονη τεχνογνωσία και εμπειρία από εκατοντάδες επιχειρήσεις, που μισθοδοτούν με εφαρμογές της Epsilon SingularLogic.

Συνοπτική λειτουργικότητα 

 • Διαχείριση εργαζομένων
 • Διαχείριση μισθοδοσίας
 • Υπολογισμό αναδρομικών
 • Ιστορικότητα
 • Προγραμματισμό εργασιών
 • Υποσύστημα απουσιών
 • Διαχείριση κέντρων κόστους
 • Κοστολόγηση μισθοδοσίας (Μισθοδοσία εργαζομένων και με ευέλικτες μορφές απασχόλησης)
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Πλούσιο reporting με έτοιμες όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις, αλλά και εργαλείο σχεδιασμού reports ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης

 

 • Καλύπτει οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή σύστημα αμοιβής
 • Παρακολούθηση πρότυπων βαρδιών
 • Έτοιμα μοντέλα απασχόλησης στα οποία περιγράφονται οι σχέσεις εργασίας των εργαζομένων, έτσι ώστε να γίνονται αυτόματα υπολογισμοί χρονικών στοιχείων
 • Ημερολόγιο για αυτόματη συμπλήρωση απουσιών ή ασθενειών μέσα στο μήνα με δυνατότητα δημιουργίας νέων
 • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ
 • Παραγωγή αρχείων για ασφαλιστικούς φορείς και ΚΕΠΥΟ και αυτόματη αποστολή (όπου απαιτείται)
 • Παραγωγή αρχείων πληρωμών μέσω τραπεζών

Πλεονεκτήματα

Άμεση λειτουργία

Η εφαρμογή διαθέτει πρότυπη βάση δεδομένων με έτοιμη παραμετροποίηση, η οποία καλύπτει όλες τις νόμιμες περιπτώσεις αποδοχών, κρατήσεων. Παράλληλα είναι εύκολη στη χρήση της και ο χρόνος εκπαίδευσης και εξοικείωσης των στελεχών σας είναι εξαιρετικά σύντομος.

Ταχύτατοι υπολογισμοί μισθοδοσίας

Διαθέτει ασύγχρονες & παράλληλα εκτελούμενες διαδικασίες με αυτόματη αξιοποίηση των συστημικών πόρων, με αποτέλεσμα την ταχύτητα στους υπολογισμούς των εργασιών περιόδου.

Υπολογισμός μισθοδοσίας με IQ

Ιστορικότητα, διακριτοί κανόνες και πληροφορίες συνθέτουν τη λογική κάθε υπολογισμού μισθοδοσίας. Παράλληλα η εφαρμογή ενημερώνει για την εξέλιξη της εκτέλεσης του υπολογισμού και αιτιολογεί τα πιθανά προβλήματα.

Ασύγχρονες μαζικές διαδικασίες και εκτυπώσεις

Οι μαζικές διαδικασίες όπως ο υπολογισμός της μισθοδοσίας, οι μαζικές ενημερώσεις στοιχείων και οι εκτυπώσεις, εκτελούνται στο παρασκήνιο επιτρέποντας στο χειριστή να εκτελεί ταυτόχρονα άλλες ενέργειες, όπως προβολή στοιχείων στις λίστες και στις καρτέλες ή ενημερώσεις στοιχείων.

Άμεση προσαρμογή

Το σύστημα της Μισθοδοσίας καλύπτει την εργατική νομοθεσία με δυναμικό τρόπο, όπως απαιτείται από το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο. Χάρη στον μηχανισμό εσωτερικής οργάνωσης που διαθέτει, μπορεί να διαχειριστεί το σύνολο των κανόνων και των πληροφοριών που επηρεάζουν άμεσα τον υπολογισμό της μισθοδοσίας και να προσαρμοστεί γρήγορα στις όποιες αλλαγές, είτε αυτές επιβάλλονται από την νομοθεσία είτε από τον εργοδότη.

Highlights

Τεχνολογία Galaxy

Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις και τα πιο εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών. Εξασφαλίζει στην επιχείρησή και τους χρήστες απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης, πρόσβαση από παντού, αυτοματοποίηση & ασύγχρονη εκτέλεση των διαδικασιών, συνολικό έλεγχο, εικόνα της επιχείρησης, δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης, προσθήκη νέων λειτουργιών και διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες σας. Προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη, ώστε να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης παραγωγικότητας για την επιχείρηση.

Πλήρες Οικοσύστημα εφαρμογών

H τεχνολογική πλατφόρμα Galaxy, προσφέρει ενοποιημένη υποδομή και περιβάλλον εργασίας για τις μηχανογραφικές ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς την απαίτηση για γέφυρες και custom υλοποιήσεις. Έτσι όλες οι δραστηριότητες της επιχείρηση ή του ομίλου λειτουργούν σε ενιαίο περιβάλλον και παρακολουθούνται στο ίδιο σύστημα, πχ. εμπορική δραστηριότητα (χονδρικές/λιανικές πωλήσεις, αγορές), χρηματοοικονομική, παραγωγική, marketing, διαχείριση προσωπικού κ.ά. Παράλληλα εξασφαλίζει τη συνεχή εξέλιξη του λογισμικού, τη συμμόρφωση με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και την προστασία της αρχικής επένδυσης. 

Business Intelligence

Το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας προσφέρει έξυπνη ομαδοποίηση και ανάλυση των επιχειρηματικών δεδομένων μέσω αναφορών, γραφικών, κύβων, δεικτών επιχειρηματικής απόδοσης (KPIs). Έτοιμο για να διαχειρίζεται γρήγορα μεγάλους όγκους δεδομένων, μέσα από έτοιμα μοντέλα κύβων SSAS Microsoft ή ακόμα παρέχοντας τη δυνατότητα σχεδιασμού και διαχείρισης νέων, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης. Όλη αυτή η πληροφορία μπορεί να επεξεργαστεί, να μορφοποιηθεί και να παρουσιαστεί με πολλαπλούς τρόπους, αποτελώντας ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης των επιχειρηματικών σας αποφάσεων.

Customization

Το Galaxy προσαρμόζεται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες κάθε επιχείρησης. Προσφέρει ευελιξία, γιατί δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού διαφορετικού περιβάλλοντος ανά χρήστη (οθόνες, λίστες, εκτυπώσεις, μενού), προσθήκης νέας λειτουργικότητας και δημιουργίας νέων διαδικασιών (όπως εγκριτικές ροές, υπενθυμίσεις, ενέργειες που θέλετε να παράγονται αυτόματα κ.ά.). Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του “σχήματος” της εφαρμογής (οντότητες) με τη προσθήκη επιπλέον πινάκων και πεδίων, παρεμβαίνοντας ακόμα και στις ενέργειες της εφαρμογής (π.χ. καταχώρηση εγγραφής, έλεγχος υπολοίπου).

Ενημερώσεις τρίτων φορέων

Η λειτουργικότητα του Galaxy Payroll επεκτείνεται, μέσω των υπηρεσιών Μισθοδοσίας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα cloud. Οι υπηρεσίες Μισθοδοσίας έχουν στόχο να προσφέρουν μαζικές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες με άμεση προσαρμογή στις εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την πολυπλοκότητα προσφέροντας στον χειριστή ένα απλουστευμένο περιβάλλον εργασίας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται, αφορούν τις ενημερώσεις τρίτων φορέων με αρχεία συγκεκριμένης μορφής, συγκεκριμένα:

 • Μαζική δημιουργία αρχείων Ε4 – Πινάκων Προσωπικού και ηλεκτρονική υποβολή τους στο ΟΠΣ «Εργάνη» με δυνατότητα επισύναψης και του προγράμματος εργασίας
 • Μαζική δημιουργία αρχείων και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Ε3, Ε5, Ε7, Ε8, Ε9 και ηλεκτρονική υποβολή τους στο ΟΠΣ «Εργάνη» με δυνατότητα επισύναψης σχετικών εγγράφων
 • Μαζική δημιουργία αρχείου E11 – Γνωστοποίηση ετήσιων αδειών
 • Ηλεκτρονική υποβολή προσωρινής δήλωσης φόρου και τελών χαρτοσήμου από μισθωτές υπηρεσίες
 • Μαζική δημιουργία αρχείου JL10 – Αρχείου ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών
 • Μαζική δημιουργία αρχείων πληρωμής τραπεζών μορφής ISO 20022 xml όπως απαιτείται από το σύστημα πληρωμών SEPA
 • Μαζική δημιουργία αρχείων και ηλεκτρονική υποβολής ΑΠΔ, ΕΤΕΑΠΕΠ, ΤΕΑΕΑΠΑΕ, ΤΑΥΦΕ, TEAΥΦΕ, TEAYET

Σχετικά προϊόντα

EPSILON DIGITAL

Καινοτόμα υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης