Προϊόντα

Προϊόντα

Galaxy Pharma

Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης Φαρμακαποθηκών, που υποστηρίζει το σύνολο των επιχειρησιακών αναγκών.​

Το Galaxy Pharma αποτελεί την απόλυτη λύση για τη διαχείριση της Φαρμακαποθήκης, καθώς ενορχηστρώνει το σύνολο των επιχειρησιακών της αναγκών σε μία ενιαία λύση. Διασφαλίζει την ομαλή διεκπεραίωση των ενεργειών σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει εξελιγμένα εργαλεία παρακολούθησης και βελτιστοποίησης των εταιρικών διαδικασιών.
Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία προγραμματισμού των εξερχόμενων κλήσεων για τη λήψη παραγγελιών, αξιοποιώντας σύγχρονους αλγόριθμους, που διασφαλίζουν την εφαρμογή του συνόλου των εμπορικών κανόνων της επιχείρησής σας. Η λύση επιτρέπει ενιαία διαχείριση των παραγγελιών σας από όλα τα κανάλια πωλήσεων, ενσωματώνοντας καινοτόμες διαδικασίες τιμολόγησης, ειδικά σχεδιασμένες για τις απαιτητικές ανάγκες του κλάδου σας, ενώ παράλληλα φροντίζει για τη δρομολόγηση των παραγγελιών και των ειδικών παραμέτρων προς τα ρομποτικά μηχανήματα διαλογής.

Πλεονεκτήματα

Ταχεία Online Τιμολόγηση

Εξασφαλίστε καινοτόμες διαδικασίες τιμολόγησης και κερδίστε ταχύτητα και ακρίβεια στις καταχωρήσεις σας! Ενημερώστε εύκολα τους πελάτες σας για εναλλακτικές και συμφέρουσες επιλογές, δείτε online το απόθεμά σας και διατηρήστε πάντα το επιθυμητό απόθεμα στα είδη μικρής επάρκειας!

Προγραμματισμός Κλήσεων
Αυξήστε την παραγωγικότητα των call agents σας, μέσα από την αυτοματοποίηση της διαδικασίας προγραμματισμού εξερχόμενων κλήσεων! Με το Galaxy, η διανομή του πελατολογίου στους agents και ο προγραμματισμός των καθημερινών κλήσεων γίνεται αυτόματα, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη ολοκλήρωση των κλήσεων.
Ορθή Αναπλήρωση Αποθεμάτων
Αξιοποιήστε τους συγχρόνους αλγόριθμους αναπλήρωσης αποθεμάτων και εξαλείψτε την υπεραποθεματοποίηση! Το Galaxy υποστηρίζει ειδικούς χειρισμούς ελλειπτικών και εξαγώγιμων προϊόντων, καθώς και διαφορετικές πολιτικές, σε περίοδο επικείμενων αλλαγών τιμών, για να έχετε πάντα τον έλεγχο των αποθεμάτων σας.
Ταχύτερη Εκτέλεση Παραγγελιών
Ελαχιστοποιήστε τον χρόνο εκτέλεσης των παραγγελιών! Διαχειριστείτε τις παραγγελίες σας ενιαία, από όλα τα κανάλια πωλήσεων με αυτόματη δέσμευση αποθεμάτων και γρήγορη ανάθεση δρομολογίων. Μειώστε τα λάθη κατά το picking, αυξήστε τα δρομολόγια και εξυπηρετήστε αποτελεσματικά περισσότερους πελάτες!
Αυτοματοποιημένα Logistics
Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία εκτέλεσης των παραγγελιών, με τη διασύνδεση του Galaxy με ρομποτικά συστήματα συλλογής Knapp, Rowa κ.ά.! Σχεδιάστε τη διαδικασία picking σύμφωνα με τις ανάγκες σας, π.χ. pick by light, pick to cart ή με φορητά τερματικά. Εξάλειψη λαθών και μείωση χρόνου εκτέλεσης παραγγελιών!
Sales Force Automation
Δώστε στα field στελέχη σας την ευελιξία να εργάζονται όπου κι αν βρίσκονται, μέσα από τη φορητή τους συσκευή! Ενισχύστε τη δυναμική τους, δίνοντάς τους πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται, για να επιτύχουν αποδοτικότερες πωλήσεις, ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Πλήρες οικοσύστημα εφαρμογών
Εξασφαλίστε ενοποιημένη υποδομή και περιβάλλον εργασίας στην επιχείρησή σας, χωρίς την απαίτηση για γέφυρες και custom υλοποιήσεις. H πλατφόρμα Galaxy αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών, ERP, CRM, Loyalty, Retail, Payroll, SFA, Mobile, υποστηρίζοντας ολοκληρωμένα την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
Customization
Σχεδιάστε την εφαρμογή σας, ακριβώς όπως τη χρειάζεστε και εξοικονομήστε διαχειριστικό χρόνο! Διαμορφώστε διαφορετικό περιβάλλον ανά χρήστη, προσθέστε νέες λειτουργικότητες, δημιουργήστε νέες διαδικασίες, προσαρμόστε τις οντότητες με την προσθήκη επιπλέον πινάκων, πεδίων, αλλά και ενεργειών.
Galaxy Τεχνολογία
Προσφέρετε στην επιχείρηση και τους χρήστες σας ιδανική εμπειρία χρήσης και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη! Το Galaxy αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής & σύγχρονες τάσεις, προσφέροντάς σας απεριόριστες δυνατότητες για την ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγικότητάς σας.
Cloud ready
Απαλλάξτε την επιχείρησή σας από την αρχική επένδυση για την αγορά λογισμικού και εξοπλισμού, όπως κι από τον «πονοκέφαλο» συντήρησης του μηχανογραφικού συστήματος και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας! Αποκτήστε υψηλές ταχύτητες, ασφάλεια και προσβασιμότητα από παντού, 24 ώρες την ημέρα.
Ενσωματωμένη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων
Αποκτήστε εύκολη σύνδεση με το myDATA της Α.Α.Δ.Ε και εναρμονιστείτε πλήρως με τις διατάξεις! Διασφαλίστε την αποστολή συναλλαγών εσόδων-εξόδων στην Α.Α.Δ.Ε., τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό σας, κάντε πολλαπλούς ελέγχους και εισάγετε νέες & διορθωτικές εγγραφές.

Highlights

Οικονομική Διαχείριση
Απεικονίστε παράλληλα όλα τα οικονομικά σας δεδομένα σε απεριόριστες δενδροειδείς οικονομικές διαστάσεις, μέσα από μια εφαρμογή! Παρακολουθήστε όλες τις χρηματοοικονομικές σας οντότητες και διασφαλίστε την εύχρηστη διαχείριση αλλά και συμφωνία τους. Αποκτήστε πλήρη εικόνα της ταμειακής σας ρευστότητας με μια ματιά και δημιουργήστε εύκολα σενάρια cash flow, προβλέψεις και διορθωτικές κινήσεις.
Προϋπολογισμοί

Ορίστε προϋπολογισμούς αγορών, πωλήσεων, εξόδων για όλες τις οντότητες (πχ. είδη, πελάτες, προμηθευτές, πωλητές, έργα, λογιστική) για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Σχεδιάστε μοντέλα προϋπολογισμών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας και αποκτήστε άμεση εικόνα για την εξέλιξη-πορεία τους. Διαμορφώστε εύκολα σενάρια και επεξεργαστείτε τα από το excel.

Εισπρακτικές Υποθέσεις
Διαχειριστείτε εύκολα τις εισπράξεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών σας! Με το Galaxy καταγράφονται λεπτομερώς και παρακολουθούνται οι ενέργειες που ακολουθούνται για την πορεία της είσπραξης, βοηθώντας σας να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις υποθέσεις. Παράλληλα ελαχιστοποιεί τα προβλήματα ρευστότητας, αφού σας προσφέρει έλεγχο των πιστώσεων και ποσοστό επιτυχούς τακτοποίησης των υποθέσεων των οφειλετών!
Pharma Picking
Οργανώστε την διαδικασία picking της αποθήκης σας για να γλιτώσετε χώρο, χρόνο, πόρους. Ομαδοποιήστε τις παραδόσεις σε δρομολόγια και εκτελέστε τις παραγγελίες βάσει δρομολογίων. Οριοθετήστε τους χώρους της αποθήκης ανάλογα με τις ανάγκες και χρησιμοποιήστε τα καταλληλότερα μέσα διαλογής, ώστε να αυξήσετε την παραγωγικότητα, την ταχύτητα και να ελαχιστοποιήσετε τα λάθη.
Πλήρες WMS

Εφαρμόστε διαδικασίες σε όλο το εύρος κινήσεων αποθήκης όπως:

  • Ψηφιοποίηση απογραφών, παραλαβών, επιστροφών και picking
  • Χαρτογράφηση αποθήκης σε χώρους για γρηγορότερη και ευκολότερη εκτέλεση εργασιών
  • Ψηφιοποίηση θέσεων ανά χώρο
  • Διαδικασίες ηλεκτρονικής αποτύπωσης των κινήσεων, ώστε να υπάρχει πληροφόρηση του stock ανά είδος, χώρο, θέση, παρτίδα, λήξη
  • Έλεγχος χρηστών σε επίπεδο ποιότητας, όγκου και ταχύτητας κινήσεων

 

Robotics, Συστήματα Διαλογής
Επιλέξτε τα καταλληλότερα ρομποτικά συστήματα ή συστήματα διαλογής, ανάλογα με το χώρο, τον όγκο των κινήσεων και το budget, Αυτά μπορεί να είναι αυτόματα (A-FRAMES, ROWA), ημιαυτόματα (Pick by light) ή manual (Pick to cart, rf). Το Galaxy Pharma Suite υποστηρίζει όλα τα προαναφερθέντα, καθένα ξεχωριστά ή σε συνδυασμό και με την χρήση ραουλοδιάδρομου ή όχι, ενσωματώνοντας τα με τον καλύτερο τρόπο στην διαδικασία picking της αποθήκης.
Αναπλήρωση Αποθεμάτων
Βελτιστοποιήστε τα αποθέματα της επιχείρησής σας και μειώστε τα κόστη! Tο Galaxy, μέσω της αναπαραγγελίας αποθεμάτων, μπορεί να προτείνει τις σωστές ποσότητες προμήθειας λαμβάνοντας υπ’ όψη στατιστικά πωλήσεων, χρόνους παράδοσης των προμηθευτών, όρια ασφαλείας χρονικά και ποσοτικά. Οι προτάσεις είναι επεξεργάσιμες και μπορείτε άμεσα να δημιουργήσετε και να αποστείλετε τις παραγγελίες σας στους προμηθευτές.
Εμπορική Διαχείριση

Εφαρμόστε την εμπορική σας πολιτική χωρίς συμβιβασμούς! Διαχειριστείτε τιμοκαταλόγους, είδη, προκαταβολές, προσφορές πωλήσεων, συμφωνίες, συμβάσεις και παραγγελίες. Αναπτύξτε και εφαρμόστε σύνθετες εμπορικές πολιτικές μέσα από κανόνες και παρακολουθήστε τες όπως εσείς επιθυμείτε, χωρίς περιορισμούς. Δημιουργήστε τους τιμοκαταλόγους σας όπως ακριβώς θέλετε ανά είδος ή ανά πελάτη και σχεδιάστε εύκολα αναφορές για ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Διοικητική Πληροφόρηση MIS
Αποκτήστε κατανοητά επιχειρηματικά δεδομένα για στοχευμένες αποφάσεις! Με το πλούσιο reporting του Galaxy ενημερώνεστε για την πρόληψη πιθανών κινδύνων, την αξιοποίηση ευκαιριών, την έγκαιρη και έγκυρη αναπροσαρμογή των επιχειρηματικών δράσεων, επιτρέποντάς σας τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων! Επιπλέον, σας προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού νέων αναφορών, μέσω σύνθετων reports.
Διαχείριση Επαφών

Διαχειριστείτε ολοκληρωμένα τις επαφές σας και ενισχύστε τις σχέσεις σας με τους πελάτες! Το Galaxy CRM σας προσφέρει διαχείριση όλων των στοιχείων επαφής, δημιουργία σχέσεων μεταξύ επαφών και εταιριών, υπενθυμίσεις, λειτουργικότητα Geodata, πολλαπλά χαρακτηριστικά για γρήγορη συγκέντρωση, ανεύρεση & κατηγοριοποίηση επαφών, αυτόματη εισαγωγή και συγχρονισμό επαφών μεταξύ υποσυστημάτων.

Διαχείριση Ενεργειών

Αποτυπώστε την οργάνωση της επιχείρησής σας μέσα στο CRM σας και απλοποιήστε την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών. Αυτοματοποιήστε διαδικασίες με χρήση ροών εργασίας, δημιουργήστε ενέργειες μέσω μηχανισμού παρακολούθησης LifeCycle, διαχειριστείτε μαζικά τις ενέργειες των ομάδων σας, καταχωρήστε εύκολα τις επικοινωνίες σας, εξάγετε συνολικά στατιστικά, και ενοποιήστε τις διαδικασίες με το τηλεφωνικό σας κέντρο.

Multichannel Customer Experience

Δημιουργήστε multichannel ροές εξυπηρέτησης και ενισχύστε το Customer Experience μέσα από τη διασύνδεση του Galaxy με το Hootsuite! Διαχειριστείτε τα threads των Facebook, Twitter & Instagram απευθείας από το Galaxy CRM, μετατρέποντας τα αυτόματα σε αιτήματα, εργασίες, συναντήσεις και ευκαιρίες πώλησης, μειώστε το χρόνο απόκρισης σας και διασφαλίστε την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών σας!

Διαχείριση πλάνων Merchandising
Καθορίστε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι πωλητές σας στους πελάτες και αποτυπώστε την εικόνα των προϊόντων σας κεντρικά στην εφαρμογή σας. Το Galaxy CRM προσφέρει κεντρική διαχείριση των ενεργειών σας με δυνατότητες ορισμού των ειδών της εταιρίας, των υποκαταστημάτων, των πελατών καθώς και της ροής εκτέλεσης της μέτρησης από τους πωλητές σας.
Διασύνδεση με Epsilon Digital

Εκδώστε, λάβετε, αυθεντικοποιήστε και αρχειοθετήστε ηλεκτρονικά τα τιμολόγια και παραστατικά σας μέσα από τη σύνδεση με την Υπηρεσία Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, EPSILON DIGITAL! Αυτοματοποιήστε διαδικασίες, απλοποιήστε την καθημερινότητά των στελεχών σας, μειώστε τα διαχειριστικά κόστη και τα λάθη καταχωρήσεων και γίνετε μέλος της μεγαλύτερης κοινότητας!

Διασύνδεση με TaxSystem
Αντλήστε αυτόματα τα οικονομικά σας δεδομένα από τους τηρούμενους λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής του Galaxy ERP, και συμπληρώστε εύκολα τα φορολογικά έντυπα στην εφαρμογή Tax System. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη αρχικά για το έντυπο “Ε3 – Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων Από Επιχειρηματική Δραστηριότητα” και σταδιακά θα ακολουθήσουν και άλλα έντυπα.
Secure Web Banking

Εκτελέστε με ασφάλεια τις τραπεζικές σας συναλλαγές μέσα από το Galaxy ERP! Συνδεθείτε στο ebanking της επιχείρησής σας εύκολα και απλά μέσα από το Galaxy ERP και αποκτήστε ασφάλεια στις συναλλαγές, άμεση ενημέρωση, εξοικονόμηση χρόνου και αποφυγή διπλών καταχωρήσεων. ​ Οι συναλλαγές εκτελούνται με την μέγιστη ασφάλεια, αφού η όλη επικοινωνία γίνεται με απ’ ευθείας σύνδεση στα sites των τραπεζών. 

B2B Web Shop Connector
Εξασφαλίστε στους πελάτες της επιχείρησής σας τη δυνατότητα για γρήγορη καταχώρηση παραγγελιών με ασφάλεια, με άμεση ενημέρωση της εφαρμογής για γρηγορότερη διεκπεραίωση των παραγγελιών, μέσω online επικοινωνίας του Galaxy με το B2B Portal σας. Τo Galaxy διαθέτει B2B connector και διασυνδέεται εύκολα με τα Portals της Digital4U αλλά και με οποιοδήποτε άλλο.

Σχετικά προϊόντα